Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Kowbojski modowy piknik w Starym Browarze w Poznaniu
Redakcja GMP | wtorek, 10 mar, 2020 |

Imprezy w Puszczykowie odwołane!

Burmistrz Puszczykowa Andrzej Balcerek w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wydał zarządzenie w sprawie odwołania wszystkich imprez organizowanych przez Miasto Puszczykowo.

Wszystkie imprezy sportowe, które miały odbyć się w marcu w Puszczykowie lub miały być zorganizowane przez Miasto Puszczykowo są odwołane. Dotyczy to zarówno imprez plenerowych, jak i tych w hali widowiskowo-sportowej.

Poleca się odwołać wszystkie imprezy organizowane przez jednostki organizacyjne Miasta Puszczykowa, w tym imprezy kulturalne i sportowe zaplanowane w dniach od 10 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 31/20NIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie odwołania wszystkich imprez organizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta Puszczykowa.

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zarządzam, co następuje:

§ 1. Poleca się odwołać wszystkie imprezy organizowane przez jednostki organizacyjne Miasta Puszczykowa, w tym imprezy kulturalne i sportowe zaplanowane w dniach od 1o marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.

§ 2. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Puszczykowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 marca 2020 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Puszczykowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

zarządzenie burmistrza Puszczykowa

zarządzenie burmistrza Puszczykowa

zarządzenie burmistrza Puszczykowa

zarządzenie burmistrza Puszczykowa

Hala widowiskowo - sportowa w Puszczykowie - budynek

Hala widowiskowo – sportowa w Puszczykowie przy SP1

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj