Złap zająca w aplikacji Starego Browaru Salon Berdychowski Volkswagen - Tiguan
Redakcja GMP | piątek, 9 sie, 2013 |

Punkt zbiórki odpadów

Informacje na temat punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), gminy tworzą punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Taki punkt ma powstać docelowo w każdej gminie członkowskiej Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT. Na chwilę obecną punkt odbioru odpadów działa w gminnie Czempiń, w miejscowości Piotrowo Pierwsze.

Poniżej przedstawiono zasady przyjmowania odpadów (wg informacji znajdujących się na stronie internetowej Związku Międzygminnego SELEKT)

Godziny otwarcia PSZOK:

poniedziałek-piątek 6:00-22:00
sobota 8:00-14:00

Piotrowo Pierwsze 26/27

64-020 Czempiń

61 28 26 541

 

ZASADY PRZYJMOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH:

 1. Indywidualny mieszkaniec przyjeżdża na zakład, zgłasza się na wadze samochodowej tam deklaruje jaki rodzaj odpadu został przez niego przywieziony. Następnie jest kierowany w odpowiednie miejsce składowania danego odpadu.
 2. Pojemniki są ustawione na lewo zaraz za bramą wjazdową.
 3. Klient jest zobligowany do posegregowania dostarczonych odpadów wg oznaczeń na tabliczkach informacyjnych lub pojemnikach.
 4. Po rozładowaniu ponownie trzeba się zameldować na wadze w celu potwierdzenia wagi  i złożenia podpisu w prowadzonym zeszycie rejestrowym.
 5. Odpady przekazywane do PSZOK:
  1. papier, tektura (makulatura),
  2. metale,
  3. tworzywa sztuczne,
  4. szkło,
  5. opakowania wielomateriałowe,
  6. odpady komunalne ulegające biodegradacji,
  7. odpady zielone,
  8. przeterminowane leki,
  9. chemikalia,
  10. zużyte baterie i akumulatory,
  11. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  12. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  13. odpady budowlane i rozbiórkowe,
  14. zużyte opony.

Pozostałe grupy odpadów podlegają opłacie wg cennika Spółki z o.o. CZO Selekt

Potwierdzenie odbioru odpadów dla firm:

Kwit wagowy drukowany jest gdy firma (lub jej przedstawiciel) dostarczy dane.

Pokaż PSZOK Piotrowo Pierwsze na większej mapie

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności

Tagi: , , ,

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj