Nowy Tiguan Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze
Elżbieta Bylczyńska | czwartek, 14 kwi, 2016 |

Puszczykowo – blok mieszkalny przy szpitalu w trakcie sprzedaży

W ostatnim czasie media poznańskie, w tym nasza gazeta sporo uwagi poświęciły sprawie sprzedaży bloku (dawnego hotelu dla pielęgniarek) przy szpitalu w Puszczykowie. Ponieważ wypowiedziało się na ten temat wiele osób i instytucji, pojawiły się komentarze – przedstawiam chronologicznie informacje, które dotarły do Redakcji. Elżbieta Bylczyńska

5 kwietnia 2016 z Forum Puszczykowo:

Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, sprzedano dziesięciopiętrowy blok mieszkalny przy szpitalu na ul. Kraszewskiego (na zdjęciu). Podpisano już umowę przedwstępną, a ostatecznie transakcja ma być sfinalizowana w połowie kwietnia. Podpisanie umowy odbyło się bez rozgłosu, bo choć miało miejsce już jakiś czas temu, nie wiedział o niej nawet radny powiatowy Filip Żelazny zajmujący się sprawami szpitala (pośrednio blok ten był do tej pory własnością Powiatu Poznańskiego).

Przypomnijmy, że budynek od kilku lat jest własnością i zarządzany jest przez jedną ze spółek zależnych puszczykowskiego szpitala. Mieszkańcy budynku, którzy od lat żyją w wielkiej niepewności, gdyż umowy najmu były podpisywane z nimi tylko na rok, chyba nadal nie zaznają spokoju, dopóki nie wyjaśni się ostatecznie, jakie plany będzie miał nowy właściciel. Budynek wymaga kapitalnego remontu, stąd niepewność jeszcze większa.

blok mieszkalny przy szpitalu w Puszczykowie

blok przy szpitalu w Puszczykowie

Sprzedaż budynku to również potencjalne kłopoty dla miasta Puszczykowa. Miasto nie posiada lokali socjalnych i wynajmowało w budynku pomieszczenia dla kilkunastu rodzin.


5 kwietnia drogą elektroniczną zadałam pytania:

Czy blok przyszpitalny jest w trakcie sprzedaży? Czy została zawarta umowa przedwstępna? Jaki los czeka mieszkańców?

Na te pytania Piotr Reiter, wiceprezes Zarządu Szpitala w Puszczykowie, prezes PREI Puszczykowo Real Estate Investment sp. z o.o., w dniu 8 kwietnia br. odpowiedział:

1.Blok mieszkaniowy jest w trakcie sprzedaży od września 2014 roku, kiedy zarząd spółki zwrócił się do lokatorów z propozycją wykupu zajmowanych lokali. Aby ułatwić nabycie lokalu zarząd spółki wynegocjował specjalne warunki kredytowe dla mieszkańców, w bankach obsługujących spółkę oraz specjalną ofertę obsługi notarialnej. W związku z małym zainteresowaniem tą inicjatywą zdecydowano o sprzedaży nieruchomości w całości.

2.Wynikiem działań prowadzonych od prawie półtora roku, czyli od stycznia 2015 roku, zmierzających do zbycia nieruchomości, było podpisanie warunkowej umowy przedwstępnej. Umowa przewiduje nabycie nieruchomości po spełnieniu określonych warunków formalnych, których na chwilę obecną sprzedający jeszcze nie spełnił.

3.Znanym zarządowi PREI celem zainteresowania potencjalnego inwestora jest wynajem i sprzedaż mieszkań, po przeprowadzeniu remontu budynku. Remont może być prowadzony etapowo. Mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami wynikającymi z prowadzonych prac. Zawarte wcześniej umowy najmu lokali zachowują ważność po ewentualnej zmianie właściciela nieruchomości.


11 kwietnia otrzymałam pismo od Starosty:

Oświadczenie Starosty Poznańskiego w związku z pojawiającymi się pytaniami mediów, dotyczącymi sprawy sprzedaży bloku mieszkalnego przy ul. Kraszewskiego 6 w Puszczykowie:

Warto przypomnieć, że mieszkańcy bloku przy ul. Kraszewskiego 6 w Puszczykowie wiedzieli o zamiarze jego sprzedaży od 1 września 2014 r., kiedy to właściciel bloku, czyli spółka Puszczykowo Real Estate Investment sp. z o.o zaproponowała im wykup poszczególnych lokali mieszkalnych.

Jednocześnie spółka zadeklarowała mieszkańcom chęć pomocy przy sprzedaży, m.in. usługi notariusza w preferencyjnych cenach oraz możliwość uzyskania kredytu na korzystnych warunkach w dwóch bankach.

W związku z tym, że większość mieszkańców nie wyraziła zainteresowania wykupem lokali (chętne były jedynie 24 osoby) spółka pisemnie poinformowała ich o decyzji sprzedaży bloku w całości. Decyzja ta podyktowana jest faktem, iż nieruchomość wymaga natychmiastowych znacznych nakładów finansowych, które w przypadku odstąpienia od transakcji, spółka musiałaby ponieść z własnych środków, a tych nie posiada.

Po prawie dwuletnich działaniach spółki, kiedy przychodzi czas na finalizację transakcji sprzedaży nieruchomości, znajdują się osoby, które, celowo pomijając znane im fakty, próbują wprowadzić niepokój wśród mieszkańców i wykorzystać całą sprawę do rozgrywek politycznych.

To tym bardziej bulwersujące, że kwota pozyskana ze sprzedaży nieruchomości, będącej w tej chwili jedynie obciążeniem dla szpitala, ma zostać w całości przeznaczona na dalsze niezbędne inwestycje szpitalne.


W dniu 12 kwietnia przyszedł do mnie e-mail od prezesa PREI, Piotra Reitera, zatytułowany „Protest do wywiadu z Panem Żelaznym”. [Wywiad ten pt. „Łatwiej jest zjeść tort po kawałku” ukazał się w naszej gazecie 24 marca 2016r., a na stronie internetowej gazety 2 kwietnia.]

Elżbieta Bylczyńska, Redaktor Naczelna Gazety Mosińsko – Puszczykowskiej

Szanowna Pani!

Nie zgadzam się z nieprawdziwymi informacjami zawartymi w wywiadzie z Panem Filipem Żelaznym, w wydaniu Gazety 15 marca/15 kwietnia.

Tezy zawarte w tekście, a dotyczące powodów, metod i przyczyn pozyskania środków ze sprzedaży nieruchomości wydzielonych z majątku Szpitala w Puszczykowie SA dalekie są od rzeczywistości.

Czytelnicy Gazety, będący jednocześnie mieszkańcami obu gmin wskazanych w nazwie Gazety zostali wprowadzeni w błąd w zakresie działań Rady Powiatu, powodów budowy bloku operacyjnego, źródeł finansowania tej inwestycji oraz powodów sprzedaży budynku mieszkalnego.

Zarówno Prezes Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego jak i ja, jako Prezes Puszczykowo Real Estate Investment sp. z o.o. jesteśmy gotowi udzielić niezbędnych informacji prezentujących rzeczywisty obraz sytuacji.

—————————————————————————————————————

Również 12 kwietnia z Biura Poselskiego B. Wróblewskiego otrzymałam relację z konferencji prasowej poświęconej temu tematowi:

KONFERENCJA PRASOWA

Uczestnicy:

  • Bartłomiej Wróblewski – poseł na Sejm RP,
  • Filip Żelazny – przewodniczący Klubu Radnych PiS w Radzie Powiatu Poznańskiego,

Sprzedaż bloku mieszkalnego w Puszczykowie – co z mieszkańcami i sprzedawanym majątkiem Powiatu Poznańskiego?

Pomimo wcześniejszych informacji o wstrzymaniu sprzedaży bloku mieszkalnego przy ul. Kraszewskiego w Puszczykowie (około 100 mieszkań), będącej formalnie własnością spółki Puszczykowo Real Estate Investment sp. z o.o. (spółki córki Szpitala w Puszczykowie), tuż przed Wielkanocą doszło do zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży całej nieruchomości, z prawdopodobnym terminem zawarcia umowy ostatecznej na dzień 15 kwietnia br.

Wniosek o zwołanie posiedzenia komisji finansów jeszcze przed 15 kwietnia br. złożyli radni Filip Żelazny oraz Marian Markiewicz. Celem posiedzenia komisji miało być uzyskanie informacji na temat transakcji, jej warunków, dalszego przeznaczenia nieruchomości oraz planów związanych z mieszkańcami. Przewodniczący komisji Leszek Przybylski (PO) odmówił zwołania posiedzenia, również przewodniczący Rady Powiatu Piotr Burdejewicz nie wsparł inicjatywy radnych. Problem związany ze sprzedażą istotnego składnika majątku Powiatu dotyczy braku informacji ze strony władz spółki, ale przede wszystkim władz Powiatu – właściciela i to w dwóch aspektach:

  • ludzkim tj. przyszłości samych mieszkańców, aktualnie zamieszkujących w bloku,
  • rzeczowym tj. warunków sprzedaży, planu wobec zagospodarowania całej nieruchomości, ewentualnego przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży itp.

Swoje obawy o przyszłość wyrażają mieszkańcy bloku przy ul Kraszewskiego, którzy skierowali do przewodniczącego Klubu Radnych PiS w Radzie Powiatu Poznańskiego pismo w tej sprawie w dniu 30.03.2016r. Nie można zaakceptować milczenia w tej sprawie przez zarząd Powiatu a przede wszystkim starostę Jana Grabkowskiego. Nie można również zaakceptować zdziwienia, które wyraża przewodniczący komisji finansów Leszek Przybylski, że sygnatariusze listu tj. mieszkańcy, podejmują działania tak późno w sytuacji, gdy prace nad finalizacją transakcji trwają prawie dwa lata. Mieszkańcy mają prawo mieć pełną wiedzę co do przyszłości bloku i ich tam zamieszkiwania. Podobnie nie do zaakceptowania jest argumentacja, że to zadaniem Gminy a nie Powiatu jest zapewnienie mieszkań socjalnych i prowadzenie zasobu mieszkaniowego, jaką posługuje się przewodniczący Leszek Przybylski. Odpowiedzialność faktyczna spocznie bowiem na władzach Powiatu, który jest właścicielem majątku i powinien dołożyć wszelkich starań, jak choćby poprzez rozmowy z władzami gminy Puszczykowo, co do przyszłości mieszkańców.

Powstaje również wiele pytań związanych z warunkami sprzedaży tj. m.in.:

  • kto jest stroną umowy sprzedaży,
  • za jaką kwotę następuje sprzedaż,
  • jaka jest wartość nieruchomości w oparciu o operat szacunkowy,
  • jakie jest planowane dalsze przeznaczenie całej nieruchomości, czy stosowne zapisy znalazły się w umowie,
  • na co planuje się przeznaczyć środki pozyskane przez Powiat ze sprzedaży.

Jednym razem wskazuje się bowiem, że środki ze sprzedaży nieruchomości przeznaczone zostaną na finansowanie bloku operacyjnego realizowanego przez szpital, innym razem zaś pojawiają się informacje, że w planie sfinansowania bloku operacyjnego nie bierze się pod uwagę środków ze sprzedaży nieruchomości.

Brak pełnej i oficjalnej informacji ze strony władz Powiatu Poznańskiego rodzi szereg domysłów, wątpliwości i niepokojów, które winny zostać rozwiane. Dlatego oczekujemy, że Starosta Poznański oraz władze spółki niezwłocznie udzielą precyzyjnej informacji na temat transakcji i nie podpiszą umowy ostatecznej do tego czasu.

Do wiadomości kopia pism związanych z wnioskiem o niezwłoczne zwołanie posiedzenia komisji finansów Rady Powiatu Poznańskiego.

O rozwoju wydarzeń w tej sprawie postaramy się informować Czytelników na bieżąco. (EB)

Elżbieta Bylczyńska

Redaktor naczelna Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej

Skomentuj