Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Teatr na leżakach w Starym Browarze w Poznaniu
Redakcja GMP | niedziela, 23 sty, 2022 | komentarze 94

Komisja Rewizyjna: Burmistrz działał na szkodę mosińskich spółek komunalnych

Ponad 60 tysięcy złotych wyniosły wymierne straty finansowe spółek ZUK i PUK w wyniku nielegalnie zawyżonego wynagrodzenia przewodniczących zarządów mosińskich spółek komunalnych.

Do Rady Miejskiej w Mosinie wpłynęło pismo rzecznika dyscypliny finansów publicznych w Poznaniu z załączoną anonimową informacją od pracownika spółki, o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez burmistrza Gminy Mosina, Przemysława Mielocha. Jak czytamy w treści pisma, włodarz mógł działać na szkodę spółek ZUK i PUK, które reprezentuje (jest ich jedynym wspólnikiem). Sprawę zbadała Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem Andrzeja Raźnego. W wyniku przeprowadzonej kontroli, nielegalnie naliczone wynagrodzenia zostały zwrócone.

28 października, w związku z otrzymanym pismem od rzecznika dyscypliny finansów publicznych w Poznaniu, Rada Miejska podjęła projekt uchwały, według której zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie przeprowadzenie kontroli.

Jak czytamy w treści pisma, bezprawne działanie burmistrza na szkodę spółek polega na zawyżonym wypłacaniu wynagrodzenia przewodniczącym obu spółek co jest niezgodnie z ustawą. W przypadku spółki ZUK sp. z o.o. w Mosinie maksymalne wynagrodzenie dla przewodniczącego Rady Nadzorczej może wynosić 0,75 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, a w uchwale spółki przyjęty został mnożnik 1. Podobnie jest w odniesieniu do drugiej Spółki Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, gdzie maksymalne wynagrodzenie mogłoby wynosić 0,5, a zastosowany został mnożnik 1.

Autor pisma wyjaśnia, że jest pracownikiem spółki, i nie chce narazić się na utratę pracy. W związku z tym postanowił zachować anonimowość. – W całej tej sprawie zastanawiające jest to, iż obie rady nadzorcze składają się z samych prawników, a także radców prawnych i im ta sytuacja nie przeszkadza – informuje pracownik. – Być może pokusa łatwego pozyskania wynagrodzenia przesłoniła obowiązek działania w zgodzie z przepisami prawa. Można także zastanawiać się, jak to jest możliwe, aby burmistrz Mieloch mający swoje służby prawne dopuszcza się takiego nagannego postępowania – zauważa. – Bardzo proszę o podjęcie skutecznych kroków przywołujących burmistrza do działania zgodnie z przepisami, a także zobowiązanie tych przewodniczących, jednej i drugiej rady nadzorczej do zwrotu nienależnie wypłaconego wynagrodzenia – apeluje pracownik.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. (o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami) ustanawia pułap płacowy (czyli maksymalne wynagrodzenie) członków zarządów zasiadających m.in. w spółkach komunalnych. Ustawa przewiduje, że członkom zarządów i rad nadzorczych tych spółek przysługuje wyłącznie wynagrodzenie miesięczne, które nie może przekroczyć określonego ustawą limitu.

Kontrola Komisji Rewizyjnej: Burmistrz działał na szkodę spółek

3 listopada 2021 roku Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił się z wnioskiem o opinię prawną dotyczącą pisma przesłanego do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, która wykazała nieprawidłowości, wskazane przez anonimowego pracownika. Komisja potwierdziła, że nieprawidłowo ustalono wysokość wynagrodzenia przysługującego przewodniczącym rad nadzorczych.

Jak wykazała, burmistrz dopiero w trakcie podjętej kontroli nadzwyczajnej, zleconej przez Radę Miejską w Mosinie, podjął zgodne z Ustawą uchwały, wprowadzające prawidłowe zasady naliczania wynagrodzeń dla przewodniczących rad nadzorczych mosińskich spółek komunalnych. 10 grudnia 2021 roku prezes Zakładu Usług Komunalnych, na podstawie podjętych uchwał (z mocą od dnia 1 sierpnia 2020 roku) skorygowała mnożniki wynagrodzeń do obowiązujących maksymalnych stawek, zgodnie z obowiązującym prawem. Jak pokazały wyniki kontroli Komisji Rewizyjnej, wymierne straty finansowe spółek wyniosły 61 794,08 zł (od 1 sierpnia 2020 do 10 listopada 2021).

Komisja potwierdziła ponadto, że burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch pomimo pisemnej informacji od ówczesnej prezes Beaty Nowak, która w okresie, w którym naliczane były zawyżone wynagrodzenia zgłaszała swoje wątpliwości, nie zareagował na te pisma i nie podjął stosownych działań narażając spółki komunalne Gminy Mosina na straty finansowe.

– Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej stwierdza, że działania Burmistrza Gminy Mosina na szkodę spółek komunalnych mogą naruszać dyscyplinę finansów publicznych – czytamy w protokole komisji.

Odpowiedź burmistrza: „Uważam, że protokół został sporządzony w sposób nierzetelny”

W odpowiedzi na ustalenia Komisji Rewizyjnej, burmistrz potwierdza, że doszło do nieprawidłowego naliczania wynagrodzeń. Jednocześnie, w piśmie skierowanym do radnych tłumaczy, że spółki nie poniosły straty wskutek niesłusznie pobranych wynagrodzeń, gdyż naliczone kwoty zostały zwrócone.

– Podsumowując doszło do uchybień, które zostały naprawione. Natomiast nie można mówić o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych – tłumaczy burmistrz Przemysław Mieloch. – Zgodnie z art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych spółki komunalne prawa handlowego zostały wyłączone poza sektor finansów publicznych. Dodatkowo przyjmuje się, że środki publiczne tracą swój publiczny charakter w momencie przekazania ich poza sektor finansów publicznych – środki gminy przekazanie do PUK i ZUK, które były środkami jednostki samorządu terytorialnego stały się majątkiem spółki w chwili ich wniesienia do spółki. Natomiast obecny budżet spółek pochodzi z ich bieżącej działalności – wskazuje włodarz.

Burmistrz informuje też przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Andrzeja Raźnego, że nie podpisze protokołu pokontrolnego. – Przyczyną odmowy podpisania protokołu jest to, że nie zgadzam się z ustaleniami Komisji Rewizyjnej, w szczególności w kwestii sugestii, że spółki poniosły stratę. Nadpłacone środki zostały zwrócone na konto spółek, a więc nie poniosły one straty. Uważam, że protokół został sporządzony w sposób nierzetelny – dodaje burmistrz.

Sprawą ustaleń komisji radni zajmą się podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 27 styczna.

Sesja Rady Miejskiej w Mosinie

Sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 28.10.2021

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Wasze komentarze (94)

 • Gość
  niedziela, 23 sty, 2022, 18:43:29 |

  To co, w takim razie znowu zawiadomienie do prokuratury?
  Tu już się robi powoli nudne.

 • Płotka
  niedziela, 23 sty, 2022, 19:47:20 |

  Zamiast doniesienia do prokuratury, należy skierować Burmistrza na badanie lekarskie przez lekarza orzecznika, w celu ustalenia czy jest on zdolny do pracy na zajmowanym stanowisku ? Brak zdolności do pracy powoduje wygaśnięcie mandatu.

 • Han
  niedziela, 23 sty, 2022, 19:49:15 |

  A niech zglaszaja do prokuratury. Moze facet pojdzie w końcu siedzieć i przestanie szkodzic gminie. Mieszkańcy na pewno docenią taki obrót spraw.

 • Jolka
  niedziela, 23 sty, 2022, 19:50:52 |

  Gdyby nie uczciwy Pracownik który powiadomił Rzecznika Dyscypliny spółka by ponosiła straty nadal bo nadzór Burmistrza był niedbały, a przyjmując informację, że był informowany o wątpliwościach przez byłą Panią Prezes wręcz przestępczy. Pomijam że mając na uwadze obecną inflację itd. to brak środków obrotowych w spółce spowodował wymierne straty.
  Wniosek : Zwolnić Panią Prezes i postawić na stanowisku taką co już o niczym nie będzie informować.

  Ciekawe jak tam afera paliwowa która też nie jest w obszarze zainteresowania Burmistrza. Miały być autobusy niskoemisyjne będą ropniaki bo ten rodzaj paliwa ma wymierną wartość.

  • Zbulwersowany
   niedziela, 23 sty, 2022, 20:36:30 |

   No właśnie a czy środki zwrócone (przez kogo spółkę czy przewodniczących?) nie powinny być skalkulowane w związku z inflacją? Przecież to już nie ta sama wartość pieniądza. Nie mówiąc już, że można byłoby zainwestować pieniądze chociażby w przestarzały tabor. Jeśli burmistrz nie widzi problemu to nie jest gospodarzem, tylko przyjacielem oszustów.

 • Poncjusz
  niedziela, 23 sty, 2022, 19:56:03 |

  Przemysław, Przemysław… Przemysław, Przemysław…

 • orient
  niedziela, 23 sty, 2022, 20:00:23 |

  Dlaczego ten człowiek jeszcze jest na wolności?

 • Po trupach do celu
  niedziela, 23 sty, 2022, 20:03:29 |

  Schemat działania podobny jak w przypadku targowiska. Wszyscy wiedzą o co chodzie ale najwygodniej dla wszystkich jest uciszyć aferę. Kasa się zgadza, dalej płynie w brudne ręce. A interes gminy? Jakiej gminy – tutaj tylko interes kliki się liczy.

 • Gość
  niedziela, 23 sty, 2022, 20:05:14 |

  Szefem komisji rewizyjnej powinien być Wiązek, a zastępcą Rybicki. Wtedy nie byłoby żadnych problemów.

  • Gefir
   niedziela, 23 sty, 2022, 21:22:21 |

   Szczególnie Rybicki.Jego motto ” strachu i pieniędzy nigdy nie miałem”

 • Korupcja się szerzy
  niedziela, 23 sty, 2022, 20:11:23 |

  A czy to nie jest tak, że radni uchwalili te nieprawidłowe stawki na sesji RM? To wygląda jak w przypadku afery z leśnym wodociągiem, że nikt z radnych tego nie zauważył. Oj referendum potrzebne jak najszybciej. Podejrzewam, że skala zjawiska jest o wiele wieksza niż nam się wydaje, skoro wszyscy rządzący są tu ślepi i głusi, do czasu gdy sprawy nie wezmą w swoje ręce mieszkańcy i lokalne media. I że jeszcze nikt nie został za te wszystkie oszustwa skazany pokazuje w jakim kraju żyjemy.

 • Poinformowany
  niedziela, 23 sty, 2022, 20:15:53 |

  Gmina Mosina płaci rocznie Aquanet 600 tyś zł za utrzymanie hydrantów ppoż. Tak to nie pomyłka 600 tyś kilka pięknych chodników. Za te w leśnym wodociągu w nieznane również płacimy bo nikt ich nie zlikwidował. Czyli ponosimy kolejne straty i podejrzewam że to tylko czubek góry lodowej i niegospodarności naszego Burmistrza.

 • Widz
  niedziela, 23 sty, 2022, 20:37:50 |

  Wspaniały temat na vloga

 • orient
  niedziela, 23 sty, 2022, 20:45:33 |

  Czy w tej gminie jest coś czego nie ukradli?
  I czemu spodziewam się, że znowu afera rozejdzie się po łokciach, jak wszystkie pozostałe. Co z tego są ustalenia, winni złapani na gorącym uczynku, skoro zachowują się tak bezkarnie i jeszcze mają czelność wmawiać, choćby we wspomnianym vlogu jaka to u nas kraina mlekiem i miodem płynąca.

 • Antoni
  niedziela, 23 sty, 2022, 21:18:30 |

  Rada Nadzorcza ustala sobie kasę przy aprobacie burmistrza, który w myśl prawa jest właścicicielem spółek. Z tym człowiekiem, jeśli chodzi o interesy, to nie chciałbym nawet muchy ubić. To człowiek porażka.

 • Gość
  niedziela, 23 sty, 2022, 21:47:32 |

  Już wiadomo , kto taki toto zawnioskował,zaparafował i podpisem zatwierdził?

 • Mosinianka
  poniedziałek, 24 sty, 2022, 0:00:46 |

  „Bo miłosierny jest Pan i łaskawy
  Nieskory do gniewu i łagodny
  Nie wiedzie sporu do końca
  Nie płonie gniewem na wieki”

  To czego tu się bać?

  ….

 • Mustafa
  poniedziałek, 24 sty, 2022, 6:49:19 |

  Mnie się wydaje, że o większej aferze pisze była pp M.Kaptur na czasmosiny2. Tam to dopiero wyłania się obraz naszej gminy.

  • karp
   poniedziałek, 24 sty, 2022, 9:49:45 |

   No tak,są problemy z budową stodoły.
   https://eurzad.finn.pl/pzpoznan/#!/rejestr/808267
   Dlatego radni na najbliższej sesji mają się zająć planem miejscowym i podzielić go na 3 części.Ja proponuję od razu podział na 30 części, bo w trakcie opracowywania mogą wyskoczyć inne interesy familii.
   Gdyby któryś z okolicznych rolników miał za dużo stodół, to uprasza się go o udostępnienie
   rodzinie radnego,która nie ma gdzie przechowywać płodów rolnych.

  • karp
   poniedziałek, 24 sty, 2022, 10:44:06 |

   Specjalnie dla was opracowałem nową,bardziej dostosowaną do realiów definicję rolnika.
   Rolnik to taki Waldemar, który nie wykazuje dopłat bezpośrednich w oświadczeniu majątkowym radnego.

 • karp
  poniedziałek, 24 sty, 2022, 9:11:37 |

  Ja bym zakończył raport stwierdzeniem, że na szkodę spółek komunalnych działali ci, którzy tylko mogli. Do tajnych uchwał wspólnika nie ma
  i RN nie ma dostępu nikt poza nimi.KR musi je wyciągać a np.na bip spółek tego nie ma, bo wbrew prawu tajne spółki nie mają bip.
  Ja to widzę tak,że za Endrju to on ustalał sobie skład RN i dzięki temu ten organ był ślepy na jego złomowe zakupy.Kiedy Mieloch zebrał się na odwagę żeby wsadzić do nich swoich ludzi, dał im wynagrodzenie z górką żeby
  byli ślepi na to co będzie on sam wyczyniał, lub wyznaczeni przez niego ludzie. To był sygnał:król się zmienił,macie mi wiernie służyć i dostaniecie za to premię.No i dupki żołędne służą, a patologia trwa mać.
  Czy to napisał pracownik ZUK? Może, ale nie jestem co do tego przekonany.W każdym razie RN nie dostarcza swoich uchwał załogom śmieciarek.
  Ktoś był bardzo dobrze poinformowany lub przez kogoś zainspirowany.Niezależnie od tego ma rację.
  Burmistrz twierdzi,że spółki nie podpadają pod dyscyplinę finansów, bo to spółki prawa handlowego.Jeśli na podwyżki przeznaczył środki
  z własnego konta, to ma rację.Jeśli te ponad 61
  tysięcy pochodziło z innego źródła, to przypuszczam, że wątpię…
  Czy ktoś wie jaki mnożnik ma zastosowanie w przypadku zapracowanych zuchów z RN spółki basenowej? Czy wszyscy umieją pływać, czy tylko
  opływają w gotówkę?
  C

 • karp
  poniedziałek, 24 sty, 2022, 12:34:49 |

  Stodoła to dla rolnika ważna rzecz.Ja widzę też potrzebę budowy obory dla mamutów, bo już kilka sztuk w tym gospodarstwie padło.
  Burmistrz jako dobry samarytanin mógłby zainicjować zbiórkę na ten cel na zrzutka.pl i sam hojnie wesprzeć tę akcję. W głosach zostanie mu to wynagrodzone.

  • kowal
   poniedziałek, 24 sty, 2022, 18:21:21 |

   @karp – ale on już ma jedną stodołę. Narożnik ulicy Szkolnej i drogi wojewódzkiej w Dymaczewie Starym. Tam zdaje się wspólnie z radną Gorzyńską chcieli jakąś produkcję uruchomić.

   • Gość
    poniedziałek, 24 sty, 2022, 19:04:07 |

    Na narożniku Szkolnej mogła być zlokalizowana seryjna produkcja usłużnych burmistrzów.

   • karp
    poniedziałek, 24 sty, 2022, 19:22:29 |

    Tak,pamiętam AW Parapety.Nie będzie jednak dowoził
    karmy mamutom z Dymaczewa Starego.Nowa stodoła jest na gwałt potrzebna.Cały aparat gminny został
    uruchomiony, ale z wuzetką wyszła kucha.

    • karp
     poniedziałek, 24 sty, 2022, 19:29:51 |

     Wróć.Ja widziałem odmowę starostwa z października,ale nie zwróciłem uwagi na to że decyzja z grudnia 2021 jest już pozytywna,czyli będzie stodoła.

 • Gość
  poniedziałek, 24 sty, 2022, 13:54:01 |

  Mnie się wydawało że pani Kaptur po odejściu wycofa się z aktywności w sprawie ogólnie rzecz ujmując urzędu gminy i burmistrza ze względu na powody które sama podała. Tymczasem jakby jej aktywność wzrosła. Ale kobiety zmienne potrafią być i tak to należy rozumieć :)

  • Gość
   poniedziałek, 24 sty, 2022, 14:18:11 |

   W jednej cesze Pani Kaptur jest niezmienna.Jest uczciwa.
   A Mosina potrzebuje uczciwego gospodarza!

  • Centrum
   poniedziałek, 24 sty, 2022, 17:43:08 |

   Niech pisze jak najdłużej i jak długo sił jej starczy choć na walkę z takim betonem każde dłuto można z tępić z bezsilności.

 • karp
  poniedziałek, 24 sty, 2022, 14:15:14 |

  Bardzo wzruszające jest to,że wspólnicy burmistrza w działaniu na szkodę spółek,zwrócili kasę.
  Ja mu życzę dalszych sukcesów na tym polu.Niech się zwróci o zwrot prowizji do tych którzy brali prowozję od pani pośredniczki
  za zakup złomków.Niech poprosi Don Riccardo o zwrot kasy z jumy. Już wkrótce niecka basenu zapełni się kasą ze zwrotów.

  • Płotka
   poniedziałek, 24 sty, 2022, 14:30:47 |

   … i napełni wodą z Waldemara wodociągu !

 • Mieszkanka
  poniedziałek, 24 sty, 2022, 14:28:59 |

  Wałek za wałkiem, afera za aferą, a burmistrz jak przyspawany do stołka.
  Ten człowiek nie reprezentuje sobą nic. Nie ma charyzmy i uroku lidera, umiejętności menedżerskich, lekkości wypowiedzi, honoru, jest nieuczciwy.
  Zastanawiam się, jak ten osobnik może patrzeć w oczy swoje w lustrze i innych.
  Mam nadzieję, że ta buta i upór go w końcu zgubią.
  Żal tylko gminy i jej mieszkańców.

 • Ot co.
  poniedziałek, 24 sty, 2022, 15:28:58 |

  A mnie nie żal. Sami go wybrali i jeszcze się okaże że wybiorą go ponownie.

  • Gość
   poniedziałek, 24 sty, 2022, 16:12:04 |

   Sami go wytypowali na jedynkę w swoim gronie,pomagali mu w wyborach na burmistrza,wspomagali w Radzie.
   To ludzie z konkretnego Komitetu Wyborczego stoją najpierw za wyborami. Nie bezimienni wyborcy.

 • Płotka
  poniedziałek, 24 sty, 2022, 15:57:08 |

  @Ot co. – jest to wielce prawdopodobne. Bardzo pasywna postawa Rady wobec wybryków Burmistrza, Twemu przepowiadaniu póki co sprzyja.

 • Gość
  poniedziałek, 24 sty, 2022, 17:13:08 |

  Dziś przejezdzając przez Czempiń patrzac jaka zmiana następuje i ciagłe upiekszanie ulic az zazdrośc bieże. Nasza Mosina chyba już nigdy nie dorówna. Burmistrz bardzo dobry rządzący młody ambitny, ale i Radni są tu myslący,dbaja o swoje miasto.Mosina korupcja, a Radni są bezradni.

  • kowal
   poniedziałek, 24 sty, 2022, 18:18:16 |

   Nas dotknęły dwie plagi. Nędzny burmistrz i zacofana rada starców. Piszę celowo starców, bo to intelektualne zacofanie reprezentuje nawet młode pokolenie. Ktoś może wie co nowego do rady wniosła taka radna Gorzyńska? Druga najmłodsza osoba w radzie? Bo po weteranie Don Ricardo to ja nic dobrego się nie spodziewam. Już pokazał co potrafi. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, ale porządku w swojej wsi dopilnować nie umie.
   Co do Czempinia to czuć tam powiew świeżości, ale jest parę rzeczy, które też nie do końca im wyszły. Niemniej próbują, starają się, kto nie pracuje błędów nie popełnia. I to trzeba cenić. A Mosina na dnie.

   • Płotka
    poniedziałek, 24 sty, 2022, 18:31:41 |

    Kowalski czyta sprawozdanie z działalności Komisji Finansów w 2021 roku i zastanawia się nad ostatnim zdaniem w tym sprawozdaniu :..
    ,,Komisja oczekuje również na analizę
    wprowadzenia CUW dla jednostek organizacyjnych Gminy.,,
    Co oznacza skrót ,,CUW,,?
    Dla tych co rozszyfrują ten skrót jest przeznaczona nagroda w postaci …. wielkiego uznania @Płotki.

    • Jan Marciniak
     poniedziałek, 24 sty, 2022, 18:39:54 |

     @ Płotka- CUW – Centrum Usług Wspólnych.Dziś w każdej jednostce organizacyjnej jest komórka księgowo-administracyjna, niejednokrotnie wielo,wieloosobowa. Centrum miało by być jedno, które obsłuży wszystkie jednostki organizacyjne.

     • Gość
      poniedziałek, 24 sty, 2022, 18:41:01 |

      Np, wspólny mobbing pracowników sektora finansów.

     • Płotka
      poniedziałek, 24 sty, 2022, 18:59:58 |

      Panie Janie , wiem o co chodzi. Swoim wpisem chciałem tylko pokazać, że przeciętny czytający nie wie o co chodzi. W administracji publicznej jest od paru lat kurs na prosty język, który jest zrozumiały dla wszystkich, bez względu na stopień wtajemniczenia.
      Sprawozdanie nie jest tylko dla radnych, a dla wszystkich mieszkańców. Powinno być napisane tak, aby było zrozumiałe bez potrzeby zadawania pytań.

     • karp
      poniedziałek, 24 sty, 2022, 19:17:23 |

      Burmistrz już stworzył CUW, które obsługuje kompleksowo radnego Wiązka.

     • Płotka
      poniedziałek, 24 sty, 2022, 19:57:44 |

      Panie radny Marciniak, może Pan przybliży powody dzisiejszych dwóch głosowań na Komisji Finansów ?

     • Jan Marciniak
      poniedziałek, 24 sty, 2022, 22:45:04 |

      @Płotka – Państwowa Straż Pożarna w Poznaniu opublikowała listę rankingową, w myśl której Jednostka OSP Radzewice została zakwalifikowana do dofinansowana zakupu ciężkiego wozu strażackiego. W projekcie budżetu, a także w uchwalonym budżecie na 2022r. nie ma o tym ani słowa. Aby jednostka mogła być uwzględniona musiała dostarczyć zapewnienie o posiadaniu wkładu własnego lub deklaracji samorządu. Wkład własny to 500 tys.zł.Dziwna sprawa. Nikt o tym nie wie. Komisja d/s bezpieczeństwa również. Komisja Budżetu przyjęła zatem wniosek o zbadaniu tej sprawy. Drugi wniosek dotyczył zwrócenia się do burmistrza o przedstawienie analizy uchwalonego budżetu na 2022r. w związku z powtarzającymi się zadaniami w załączniku inwestycyjnym i nieścisłościami co do deficytu budżetu. Kilka dni temu przesłano radnym budżet uchwalony 29 grudnia 2021r. Długo na niego czekaliśmy. Prawdopodobnie nie odzwierciedla ostatecznej wersji budżetu z 29 grudnia.Trzeba to pilnie wyjaśnić.

     • Płotka
      poniedziałek, 24 sty, 2022, 23:21:45 |

      Dziękuję za informację. Myślę że sprawa zakupu samochodu stanie na najbliższej sesji.

     • Gość
      poniedziałek, 24 sty, 2022, 20:55:30 |

      p. Marciniak gmina ma wrócić do czasów komuny?

 • Czas na taczkę dla Burmistrza
  poniedziałek, 24 sty, 2022, 18:14:25 |

  Czas taczkę wyprowadzić i słomą wymościć dla jaśnie panującego.

 • Burmistrz chciał zrobić dobrze!
  poniedziałek, 24 sty, 2022, 18:52:19 |

  Burmistrz chciał zrobić dobrze, tylko nie wyszło.

 • karp
  poniedziałek, 24 sty, 2022, 21:44:48 |

  Autor pisma do RDFP słusznie zauważył,że w radach nadzorczych roi się od prawników. Wciąż nie wiemy
  kto sprawdza uchwały RN,Walnego Zgromadzenia,czy jedynego Wspólnika pod względem prawnym.
  Myślę.że warto byłoby poznać nazwisko geniusza, który pozytywnie zaopiniował uchwałę wspólnika 12/20. Burmistrz jako wspólnik wykazuje zdecydowanie mniejszą aktywność niż w roku 2020, bo uchwała nr 1 pochodzi z 10 listopada 2021 i w dodatku została wymuszona przez działania autora pisma.

 • Obiektywny
  poniedziałek, 24 sty, 2022, 22:33:49 |

  Burmistrz to zwykły pasożyt, działający na szkodę gminy pytanie tylko jak długo jeszcze ?
  Dlaczego uczciwi ludzie jak Pani Kaptur odchodzą,a takie miernoty są nie do oderwania od koryta.
  Panie Marciniak, Pan też jesteś przyzwoitym człowiekiem, czy w tej pseudo radzie jest ktoś jeszcze komu zależy na Mosinie ?

 • karp
  wtorek, 25 sty, 2022, 9:03:58 |

  Coś wiadomo o działalności Komisji Mieszkaniowej?
  Nie jest to komisja Rady,ale pamiętam,że RM desygnowała do niej galaktycznych przedstawicieli.
  Ilość mieszkań się zgadza?

 • Płotka
  wtorek, 25 sty, 2022, 14:32:52 |

  Zanim na to pytanie odpowie nam radny Marciniak (na innych radnych nie ma co liczyć ponieważ są jeszcze w zimowym głębokim śnie),wypadałoby powrócić do sprawy budowy basenu i zapytać PINB czy dokonane zostało zgłoszenie rozpoczęcia budowy. Brak takiego zgłoszenia kwalifikuje się do wymierzenia kary grzywny (art.93 Prawa budowlanego). Myślę, że i w tej kwestii zadanie takiego pytania nie sprawi radnemu Marciniakowi specjalnej trudności.

  • GOŚĆ
   wtorek, 25 sty, 2022, 17:52:49 |

   Popieram. Bardzo prawdopodobne, ze tego zgłoszenia nie ma, ale warto sprawę sprawdzić u źródeł.

 • Jan Marciniak
  wtorek, 25 sty, 2022, 16:29:01 |

  W sprawie Komisji Mieszkaniowej zwróciłem się do członka tejże komisji o informację. Co do wystąpienia do Powiatowego INB, uczynię to. Sam faktycznie jestem ciekaw, czy wystąpili ze Zgłoszeniem. Poniżej link do ostatniego vloga burmistrza. To już przestaje być śmieszne. https://www.youtube.com/watch?v=YmzFbtz_RN8&t=96s.

  • GOŚĆ
   wtorek, 25 sty, 2022, 17:50:41 |

   Burmistrz swoimi wystąpieniami pragnie zwrócić na siebie uwagę kogoś z pisowskiej GÓRY w nadziei, że przyssie się do tej grupy, gdy zacznie mu się palić pod czterema literami. Robi to od dawna i można odnieść wrażenie, że łasi się ludzi z warszawki. Tego normalnymi słowami nie daje się opisać!

  • karp
   wtorek, 25 sty, 2022, 18:20:29 |

   Prezesie Jarkacz,ty to widzisz i nie grzmisz?

  • Jan Marciniak
   środa, 26 sty, 2022, 10:58:03 |

   W 2021 Komisja Mieszkaniowa spotkała się 3 razy, w tym roku jeszcze nie. Podczas tych posiedzeń przydzielono mieszkania. Co się tyczy natomiast wystąpienia do PINB w sprawie basenu: w pierwszej kolejności wystąpiłem(dzisiaj) z zapytaniem radnego do Burmistrza w sprawie Zawiadomienia PINB i projektanta o planowanym terminie rozpoczęciu robót oraz o konieczności ustanowienia kierownika budowy i inspektora nadzoru przed rozpoczęciem robót. (art. 41 ust. 4 i art. 42 ust. 2 pkt. 2 – prawo budowlane).

   • Płotka
    środa, 26 sty, 2022, 16:36:57 |

    W dzisiejszym vlogu padły ciężkie zarzuty pod adresem Rady Miejskiej. Najpierw Rada uchwala dotację a potem ją obcina. Dziura w budżecie spowodowana niefrasobliwością i zacietrzewieniem Rady.
    Oj ciężkie chmury zbierają się nad Radą. To wszystko przez te obgryzienie projektu budżetu o 5%.

    Dobrze aby Burmistrz poprawił dykcję bo dla takiego jak ja głuszcza, jest to niestety trochę bełkot. Może we vlogu powinno być miejsce dla lektora ?

    • karp
     środa, 26 sty, 2022, 16:57:44 |

     Vlog służy ćwiczeniu dykcji i poprawie relacji z Radą.Dwa w jednym.

    • Swiątniki
     środa, 26 sty, 2022, 18:01:22 |

     o jaką dotację chodzi?

    • mieszko
     środa, 26 sty, 2022, 18:06:20 |

     a to nie jest efekt złożonego wypowiedzenia przez skarbnika i sekretarza? bałagan w tej gminie…

     • Gość
      środa, 26 sty, 2022, 18:34:36 |

      i wina też fluktuacji etatów. Ludzie odchodzą, przychodzą nowi, popracują parę miesięcy i odchodzą. Podobno już teraz nawet nie chcą startować w konkursach, bo wieść rozniosła się po gminie jaka kwaśna atmosfera tam panuje.

    • Jan Marciniak
     środa, 26 sty, 2022, 19:55:50 |

     O brakującej kwocie dowiaduję się dzisiaj, miesiąc po uchwaleniu budżetu.Podczas sesji budżetowej 29 grudnia ani burmistrz, ani skarbnik nie oponowali. Burmistrz po przegłosowaniu uchwały budżetowej podziękował za jego uchwalenie i stwierdził,że go wykona. Matrix?

     • Płotka
      środa, 26 sty, 2022, 21:14:08 |

      Tak czy inaczej, budżetowa wpadka idzie na rachunek Rady, która tak głosowała, że aż przegłosowała!

      Przy takim zapętleniu wniosków trzeba było skrupulatnie liczyć. Nikt nie pomyślał aby zorganizować dwu lub trzyosobowy zespół monitorujący skutki poszczególnych głosowań ?

      Przy takiej ilości wniosków, tak to musiało się skończyć.
      Jeżeli ktoś z radnych wierzy, że ten budżet zostanie zrealizowany, to wierzy … w bajki.
      Mosina całkowicie straciła sterowność !

     • 11
      środa, 26 sty, 2022, 21:31:32 |

      Mosina to stan umysłu. Dno Rowu Mariańskiego. Denny burmistrz, denna rada. Intelektualne purchawki. Nic nie wnoszą, tylko nadźierają japy na siebie. Nawet młode, niby wykształcone pokolenie też nic nie reprezentuje. Żadnej innowacyjności, żadnej dbałości choćby o podstawowe potrzeby. Mosina tonie w brudzie, smrodzie, rozlatujących się drogach i tysiącach osobówek kursujących między sypialnią, a pracą w Poznaniu. Naturalne piękne miejsce… Nowe przejścia dla pieszych na rynku już są pozbawione namalowanych pasów. Chodniki zastawione samochodami. Jacy mieszkańcy tacy radni. Smutne

     • Jan Marciniak
      środa, 26 sty, 2022, 21:40:42 |

      @Płotka-w 2021r., tak jak sobie burmistrz życzył, rada uchwaliła plan finansowy dot. wydatków inwestycyjnych na kwotę 36 mln. Nie przerobił 14 mln.Winna rada?

     • Płotka
      środa, 26 sty, 2022, 21:57:44 |

      Nie przerobił w 2021 r. i tym bardziej nie przerobi w 2022 r.
      Stan osobowy służb zajmujących się inwestycjami jest zbyt szczupły. To widać gołym okiem.
      Pokrzykiwanie nic nie da ! Trzeba rozpocząć od wzmocnienia zespołu który będzie w stanie podołać inwestycyjnym oczekiwaniom Rady.

     • Gość
      środa, 26 sty, 2022, 22:01:32 |

      A jakie są te oczekiwania inwestycyjne radnych? 100 metrów chodniczka przed świetlicą X, kolejna siłownia zewnętrzna we wsi Y, 5 park w Mosinie?

     • Jan Marciniak
      środa, 26 sty, 2022, 22:11:45 |

      Tak, w inwestycjach 7 osób, a w promocji 5.Co tam inwestycje, najważniejsze aby się wypromować.

     • Gość
      środa, 26 sty, 2022, 22:17:26 |

      Konkretnie,czy i kiedy referendum ?

     • Gość
      środa, 26 sty, 2022, 22:23:32 |

      Na referendum brak odwagi, bo i wielu radnych by nie przeszło po raz kolejny. A dla wielu to być albo nie być. Dobrze jest tak jak jest… niektórzy żyją dla chaosu. Bajzel im pasuje. Tylko mieszkańcy cierpią.

     • Płotka
      środa, 26 sty, 2022, 22:18:06 |

      To tak jak w PRL-u. Nie sprawdził się w przemyśle to pchnęli go do kultury.

 • Kasia
  wtorek, 25 sty, 2022, 17:07:49 |

  To jest wstrząsające. Czy ten człowiek nie powinien zająć się palącymi sprawami gminy,a nie tracić czas na autokreakcję i pisanie tych bzdur. Cóż za porażający zaścianek intelektualny.

 • Płotka
  wtorek, 25 sty, 2022, 17:14:43 |

  Gmina się wali,chaos w zarządzaniu, a właściwie nikt ta Gmina nie zarządza a Pan Burmistrz wciela się w doradcę medycznego Premiera i zajmuje się tym na czym się nie zna i czym zajmować się nie powinien.
  Czy aby nie jest to objaw choroby ?

 • mp4
  wtorek, 25 sty, 2022, 17:18:06 |

  Toć to głąb jest. Ja sobie nie życzę takiej propagandy ciosanej na mój koszt jako podatnika tej gminy. Kiedy rada powie dość, bo to jest bardzo przygnębiające, co się tu wyczynia.

  • Gość
   wtorek, 25 sty, 2022, 18:03:54 |

   Rada i burmistrz to ta sama konstrukcja wyborcza.
   Na nieszczęście tej gminy nic nie zamierza się zmienić.

   • GOŚĆ
    wtorek, 25 sty, 2022, 20:43:55 |

    Kto miałby to zrobić? OdNowa rozwaliła wszystko, pogrążyła gminę w chaosie. To było do przewidzenia. Myśleli naiwnie,że będą mogli prowadzić Mielocha na pasku.Już się z tego cieszyli, że są tak blisko, a tutaj klops. Mieloch ich wykiwał tak samo jak innych wcześniej. Największego zawodu doznała pani MK.To dla niej porażka, warta zejścia z dotychczasowego stołka. No cóż, koledzy w tym pomogli.

    • Świątniki
     wtorek, 25 sty, 2022, 20:59:35 |

     no faktycznie rozwalili układ i ciche przyzwolenie dla popleczników Mieloszka, a w tej gminie się nic nie zmieni dopóki gminą będą zarządzać starzy mędrcy z Waldemarami i Ryśiami.

 • Brawo brawo !
  wtorek, 25 sty, 2022, 18:41:20 |

  Ja proponuję aby Burmistrz sam się zgłosił do pana premiera żeby go zainstalował w Radzie medycznej. Jego uwagi są bezcenne i niedoprzecenienia.

 • Kiszona
  wtorek, 25 sty, 2022, 18:53:14 |

  Ludzie ludzie opamiętajta się!
  Nigdzie nie mogę kupić kapusty kiszonej w gminie na bigos.
  Nogi mam chore i stare ciężko mi jest samemu ubić w beczce chyba że ktoś mi z państwa pomoże.

 • karp
  wtorek, 25 sty, 2022, 19:01:16 |

  To ten sam osobnik, który kiedyś spanikowany zamykał targowisko,bo na nim gromadzą się starsi ludzie…Hakerzy musieli mu wpuścić wirusa do oprogramowania.

 • Synapsa
  wtorek, 25 sty, 2022, 19:21:08 |

  I teraz się nie dziwcie ludzie że tam nikt nie chce pracować. Dziś na BIP Mosina pl pojawiły się wyniki 4 konkursów, gdzie dokumenty można było składać do 17 stycznia. Na 4 konkursy zero ofert. Upadł nisko urząd rządzony przez… (Tu każdy wstawia epitet wg. uznania) pewnie te grube premie dostała wąska grupa z skarbnik ma czele a reszta ochłapy.

 • Płotka
  wtorek, 25 sty, 2022, 21:07:00 |

  Wychodzi na to, że do konkursów musza stanąć radni z OdNowy, bo inaczej skonstruowany przez nich budżet runie jak domek z kart.

  • gosc
   wtorek, 25 sty, 2022, 21:11:42 |

   Płotka chciałbyś dostać taką emeryturę jaką dostają pensje w urzędzie. Ja mam 1500 złotych miesięcznie po tylu latach pracy

 • karp
  środa, 26 sty, 2022, 9:04:24 |

  Wrócę do budowy Akacjowej.Burmistrz pisze do Premiera, ludzie piszą petycję do burmistrza.
  W tej sprawie jeszcze nie udzielił odpowiedzi,a przewidywany termin 28.02.2021.Ktoś rąbnął się w dacie i zapewne chodzi o rok 2022.Działanie burmistrza bardzo odbiega od sposobu załatwienia innych petycji. W innych przypadkach nie biegał z p.Jakubem, a pan Jakub z kamerą i to przed udzieleniem odpowiedzi na petycję.
  http://bip.mosina.pl/bip/organy-gminy/burmistrz/petycje2.html

 • karp
  czwartek, 27 sty, 2022, 10:44:27 |

  Spodziewam się,że porządek obrad dzisiejszej sesji zostanie poszerzony.Co najmniej o zaprzysiężenie
  nowego radnego i wybór przewodniczącego.

 • Płotka
  czwartek, 27 sty, 2022, 11:24:33 |

  Dzisiaj najpewniej zaprzysiężą następcę p. Kaptur.
  Wybór przewodniczącego i może zastępcy, będzie na kolejnej- być może nadzwyczajnej – sesji.
  Zapewne przewodniczący i jego zastępca zostaną wybrani spośród członków OdNowy.

  • Okoń
   czwartek, 27 sty, 2022, 12:22:58 |

   @Płotka skąd masz takie informacje?

 • Płotka
  czwartek, 27 sty, 2022, 12:40:52 |

  Z targowiska kuzynie. z targowiska.

 • Gość
  czwartek, 27 sty, 2022, 17:19:01 |

  Zwiększamy możliwości testowania – od 27 stycznia będą darmowe testy antygenowe w każdej aptece – zapowiedział w ostatni piątek premier Mateusz Morawiecki.
  Burmistrz po znajomosci ogłosi w której u nas.

 • karp
  czwartek, 27 sty, 2022, 20:14:40 |

  Sesję na której omawia się kontrolę wynagrodzeń spółek RN ZUK i PUK obsługuje pani mecenas, która zasiada w radzie nadzorczej i nie chce się wypowiadać.Powtarza jednak za prawnym guru Przemysławem Mielochem,że gdyby doszło do naruszenia dyscypliny finansów, to RDFP sam by się zajął sprawą, a nie przekazywał jej RM Mosina.To samo powtarza mecenas, który odmawia zaopiniowania uchwały Rady.Moim zdaniem Ich Troje nie umieją czytać, bo RDFP wytłumaczyła dokładnie, że powodem przekazania pisma do Mosiny było to, że wniosek o naruszenie złożyła nieuprawniona osoba.
  Spowiedź burmistrza była niepełna, bo nawet słowem nie wyjaśnił dlaczego pomimo pisma prezes ZUK wypłacał milusińskim kasę.

 • Płotka
  czwartek, 27 sty, 2022, 20:59:19 |

  Tak czy inaczej, nie mamy tutaj do czynienia z naruszeniem finansów publicznych. Rzecznik przesyłając doniesienie, zobowiązał Radę do poinformowania o ustaleniach, a w razie stwierdzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych do stosownego zawiadomienia. Skoro czyn nie jest naruszeniem finansów publicznych (gospodarowanie środkami spółki komunalnej nie podpada pod ustawę o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych) to tym samym sprawę należało załatwić poprzez poinformowanie Rzecznika o ustaleniach kontroli bez potrzeby sporządzania jakiegokolwiek zawiadomienia.

 • karp
  czwartek, 27 sty, 2022, 21:42:17 |

  Nie będę kruszył kopii o to czy jest to naruszenie fp.
  RDFP się w tej sprawie wypowie.
  Burmistrz miał okazję do wypowiedzenia się dlaczego pomimo pisma prezes ZUK nadal marnował środki spółek, a na ten temat ani be,ani me,ani
  kukuryku. Może faktycznie to nie ta ustawa i powinien mieć zastosowanie art.231 Kodeksu Karnego?
  KR zbadała jakiś wycinek działalności i moim zdaniem zrobiła to dobrze.
  Rzucę w przestrzeń publiczną takie pytanie.
  Na podstawie jakiej uchwały wspólnika, czy RN spółki ZUK i PUK były zarządzane pomiędzy wrześniem, a grudniem 2021?
  Na jakiej podstawie było wypłacane wynagrodzenie osobie zarządzającej(formalnie lub nie),jak nazywało się stanowisko?

 • karp
  piątek, 28 sty, 2022, 9:31:21 |

  Trzej muszkieterowie zagłosowali wczoraj odmiennie niż reszta.Atos i Portos podziękowali za stworzenie im w ZUK bezpiecznego azylu(tak myśleli),gdzie mogą dorobić parę groszy.
  Aramis podziękował burmistrzowi za to, że dzięki jego zeznaniom nie poszedł do kicia.

Skomentuj