Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze
Redakcja GMP | czwartek, 30 cze, 2022 | komentarzy 191

Hat trick burmistrza: trzeci raz bez wotum zaufania i absolutorium

29 czerwca odbyła się sesja Rady Miejskiej, która w innych samorządach zwykle kończy się kwiatami i gratulacjami. U nas pozostał niesmak i wstyd. Po raz trzeci rada nie udzieliła burmistrzowi wotum zaufania oraz nie podjęto uchwały o udzieleniu burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.

Wotum zaufania to podjęta w specjalnym głosowaniu, uchwała rady, wyrażająca zaufanie do burmistrza, akceptująca jego bieżącą działalność. Głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania poprzedzone jest prezentacją raportu o stanie gminy. W tym roku, podobnie jak ubiegłym, ten obszerny dokument przedstawił były prezydent Poznania – Ryszard Grobelny, jako przedstawiciel firmy, która przygotowywała dokument. W dyskusji nad stanem gminy zabrakło niestety udziału mieszkańców. Fakt braku wypowiedzi z ich strony mógł być związany ze skomplikowaną procedurą uzyskania głosu (należało złożyć m.in. pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób).

– Raport przestawił nam i mieszkańcom pan burmistrz jako dokument ustawowy. 238 – stronicowy raport to praca naukowa, a nie sprawozdanie. Mam wiele uwag do tego całego opracowania, skupię się tylko na kilku. Jak dla mnie jest zbyt obszerny i mało przejrzysty. Zawiera całe mnóstwo tabel, wykresów, fotografii, z różnych działów, ale które nie są w dużej mierze podpisane, czego dotyczą, kogo dotyczą i można się tylko domyślać przykładów – rozpoczęła radna Jolanta Szymczak.

W swojej wypowiedzi wyszczególniła, między innymi, że w raporcie brakuje porównania wydatków i wpływów do innych gmin i określenia pozycji gminy Mosina wśród nich. Jej zdaniem zabrakło uszczegółowienia, ile realizowano wniosków, w programie Czyste powietrze, wymienienia innych atrakcji turystycznych niż strefa relaksu na placu 20 października, a także pominięcie opisania sytuacji finansowej gminnych spółek prawa handlowego.

– Kiedy brakuje nam wizji, gonimy za iluzją, bo czy nie jest iluzją uporczywe trzymanie się wizji budowy basenu i utrzymywania egzystencji spółki basenowej z ogromnymi konsekwencjami, w wysokości około 300 tys. rocznie, i to wbrew rzeczywistości rynkowej, która wskazuje, że budowa basenu za 40 mln zł w gminie Mosina to już tylko marzenie. Czy nie jest iluzją wspomniane wcześniej pisane listów do premiera w imieniu 33 tysięcy zameldowanych mieszkańców Gminy Mosina? […] –zastanawiał się radny Andrzej Raźny. – Zadajemy sobie pytanie czy destrukcję kadrową, która była w roku 2021 i duże rotacje kadrowe, to pozytywna wizytówka dokonań czy działań burmistrza, który odpowiada za to wszystko? On jest zwierzchnikiem urzędu. I to rotacje, które wpłynęły bardzo negatywnie na jakość pracy i na postrzeganie urzędu. Nie można wszystkich jedną miarą liczyć. Urząd to jest ponad 100 osób, które wiele pracy i sił poświęcali, pomimo wszystkim przeciwnościom, aby swoją pracę sumiennie wykonywać. Wreszcie fatalny nadzór nad mieniem gminy zlokalizowany w spółkach komunalnych. Generalnie dowiedzieliśmy się o tym, że Pan burmistrz nie dba za bardzo o finanse tych spółek. O to mienie gminy, które zostało do tych spółek wniesione – kontynuował rozważania nad raportem i pracą burmistrza radny.

Głos zabrał też radny Jan Marciniak.

– Raport jest obszerny, komunikatywny moim zdaniem, zawierający najistotniejsze informacje o gminie i działalności urzędu, jak i pozostałych jednostek organizacyjnych gminy oraz jednoosobowych spółek prawa handlowego gminy. Są obszary, które warto byłoby poszerzyć. […] Zadanie, które postawił ustawodawca zostało przez burmistrza wykonane, ale czy on w treści zadowoli radnego czy mieszkańca, to już inna kwestia. Raport nie jest obiektywny, jest ewidentnie subiektywny, to punkt widzenia burmistrza. Niewątpliwie raport jest tak opracowany, aby wzbudzić u mieszkańca pełne zrozumienie dla bieżących działań burmistrza i akceptacji jego wizji rozwoju gminy. Nie da się ukryć, że jest to materiał propagandowy, też PR-owy – zaczął radny Jan Marciniak. – O transparentności działań burmistrza nie mam, nie wiem jak koleżanki i koledzy radni, pozytywnego zdania. Jest tutaj bardzo wiele do zrobienia. W słowie wstępnym, burmistrz podkreśla, że myśli o przyszłych pokoleniach. Według mnie, Pan myśli o najbliższych wyborach i wszelkie działania jakie pan podejmuje są tym podyktowane.

– Finanse gminy niewątpliwie przedstawione są dość wybiórczo – kontynuował Marciniak. – Podano wykonane dochody w roku 2021, w tym bieżące, majątkowe oraz dochody własne i unijne. Brak informacji jest o dochodach planowanych. Nie można dowiedzieć się jak były wykonane, bo być może zakładaliśmy dochód 10 mln w jakiejś pozycji, a ostatecznie jest 5 milionów i jaka jest przyczyna, dlaczego tak się stało? Mieszkaniec zupełnie nie ma takiej wiedzy, orientacji, ale być może się zastanowi skąd te dochody są czerpane, czy można było więcej, czy można było mniej? Tego nie ma. […] Warto podkreślić, że środki własne gminy, na zadania inwestycyjne przy prawie 200 mln budżecie, wyniosły ponad 11 mln złotych. A więc 11 mln złotych przeznaczyliśmy środków własnych na inwestycje. To jest raptem 6% budżetu. Jest to bardzo niski, wręcz katastrofalnie niski, jak na potencjał naszej gminy wskaźnik – kontynuował. – W 2021 roku na wydatki inwestycyjne wyasygnowano 23, 7 mln złotych i to niestety jest aż o 39% mniejsze wykonanie niż w roku 2020. Aż o 39%. Dlaczego tak się stało, będziemy mówić przy budżecie. Proszę państwa, nie ma się czym szczycić. Z drugiej strony po co burmistrz, my radni planujemy, a burmistrz tego ostatecznie nie wykona? […] Po co my tworzymy budżet? Po co my go uchwalamy? – mówił dalej Jan Marciniak.

Burmistrz Przemysław Mieloch odnosił się do uwag, każdego z radnych, tłumacząc jakie czynniki miały wpływ na jego decyzje.
– Jeżeli chodzi o decyzje, które przekazywane są do SKO, to pamiętam, przed dwoma albo trzema laty, to był rodzaj zarzutu, że Gmina Mosina wydaje decyzje odmowne, które są zaskarżane do SKO. SKO uchyla decyzje burmistrza i to były często decyzje takie, na mocy których można byłoby budować mieszkania w polu, przy czym budowa mieszkania w polu generuje z drugiej strony [koszty – przyp. red]. Był zarzut, że było tak dużo uchyleń decyzji burmistrza o warunkach zabudowy przez SKO, a z drugiej strony wskazują słusznie [radni – przyp. red], że mamy gwałtowny i nadmiarowy przyrost dróg, które trzeba byłoby utwardzić. Musimy podjąć jedno stanowisko. Czy godzimy się na to, że burmistrz decyzjami o warunkach zabudowy hamuje budowę domów w polu i ogranicza liczbę dróg, które by przyrastały i państwo [radni –przyp. red.] szanują decyzję, które mogłyby być uchylone przez SKO, albo idziemy w drugą stronę, i państwo uznają, że burmistrz powinien takie decyzje wydać, tylko, że nie powinno być zarzutu, że mamy tyle dróg, które tak szybko przyrastają, których my nie nadążamy utwardzać – mówił burmistrz gminy Mosina.

Przemysław Mieloch tłumaczył także, dlaczego nie powstał basen, z jakiego powodu pisał listy do premiera, z czego wynikały zmiany kadrowe na najwyższych stanowiskach w urzędzie oraz jaki miał pomysł związany z zarządzaniem kryzysowym – budowa strzelnicy, na której powstanie nie zgodzili się radni. Burmistrz podkreślał, że inwestycje związane z infrastrukturą drogową zwolniły ze względu na modernizację szkół.

Następnie przystąpiono do głosowania, w którym radni nie udzieli burmistrzowi wotum zaufania.

Przeciw głosowali: Ewelina Dudek, Agnieszka Gorzyńska, Elżbieta Jarecka, Łukasz Kasprowicz, Michał Kleiber, Roman Kolankiewicz, Marcin Ługawiak, Ziemowit Maląg, Jan Marciniak, Adam Monikowski, Maciej Patela, Andrzej Raźny i Jolanta Szymczak.

Za głosowali: Waldemar Wiązek oraz Waldemar Waligórski.

Wstrzymali się od głosu: Arkadiusz Cebulski, Izabela Demska, Zbigniew Grygier i Ryszard Rybicki.

Przypomnijmy, w poprzednich dwóch latach, radni odrzucili uchwałę, która udzielała wotum burmistrzowi. Za udzieleniem wotum zaufania burmistrzowi w 2021 roku zagłosowało jedynie czterech radnych.

Następnie burmistrz przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok oraz przedstawiono opinie RIO, Komisji Rewizyjnej, komisji stałych rady miejskiej oraz klubu radnych. Po dyskusji przystąpiono do głosowania.

Uchwała o absolutorium jest podejmowana bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady miejskiej, także 'za’ powinno zagłosować 11 radnych. Tymczasem w głosowaniu uchwałę poparło dwóch radnych: Waldemar Waligórski oraz Waldemar Wiązek. Przeciw było 4 radnych: Łukasz Kasprowicz, Michał Kleiber, Roman Kolankiewicz oraz Jan Marciniak. Pozostałych 14 radnych wstrzymało się od głosu, tym samym uchwała nie została podjęta, a sprawa pozostaje nierozstrzygnięta.

Tym samym trzeci rok z rzędu mamy identyczną sytuację, a konflikt na linii burmistrz – rada cały czas narasta. Czy jest wyjście z tej patowej sytuacji?

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Wasze komentarze (191)

 • Płotka
  czwartek, 30 cze, 2022, 11:05:16 |

  Jeżeli w tak ważnym głosowaniu 14 radnych nie ma swojego zdania, to znaczy że nie nadają się do tej roboty.
  Sama debata to flaki z olejem.Mówcy powiedzieli to co już 100 razy słyszałem. Z tych debat nic nie wynika !

 • RTV
  czwartek, 30 cze, 2022, 11:13:46 |

  A co mają mówić jak burmistrz nic dobrego dla gminy nie robi , kłamie na każdym kroku i jeszcze nie poczuwa się do tego by coś zmienić.

 • Michał Kleiber
  czwartek, 30 cze, 2022, 11:38:18 |

  No cóż, radnym nie pozostaje nic innego jak odciąć się od Burmistrza podejmując uchwałę o referendum ws jego odwołania, czyli stworzenia mieszkańcom warunków do wypowiedzenia się na temat pracy Burmistrza.

  • Gość
   czwartek, 30 cze, 2022, 18:52:05 |

   Wy jako Rada też nie błyszczycie. Może wszyscy razem z Burmistrzem podacie się do dymisji? Zdaje się, że pod koniec sesji coś Panu do głowy przyszło…

 • Płotka
  czwartek, 30 cze, 2022, 11:55:51 |

  Panie radny, nie tylko w sprawie odwołania burmistrza ale i Rady !

 • karp
  czwartek, 30 cze, 2022, 12:16:48 |

  Teraz radni będą się odcinać?Burmistrz się odwoła i znowu ktoś napisze, że nie ma referendum,bo burmistrz
  się odwołał.Wasz burmistrz jest prawie jak Lewandowski,ale do Bayernu czy Barcelony nigdy nie trafi.

 • Mieszkaniec gminy
  czwartek, 30 cze, 2022, 12:24:59 |

  @Michał Klaiber – trzymamy pana za słowo. Odwołać należy burmistrza jak najszybciej. Najlepiej jesienią, jak ludzie wrócą z urlopów, żeby frekwencja była. Rada też musi się częściowo zmienić, bo wielu jest niegodnym tej funkcji i nie mają podstaw merytorycznych by pełnić ten mandat. Akurat pan jest chlubnym wyjątkiem, ale wielu wstyd przynosi tak samo jak burmistrz.

 • Michał Kleiber
  czwartek, 30 cze, 2022, 12:56:47 |

  @Płotka, ustawa w odniesieniu do odwołania rady w drodze referendum przewiduje jako inicjatora……. mieszkańców. Tak mówi artykuł 5 tej ustawy. Proszę to zorganizować, poprę. Można mnie tutaj trzymać za słowo.

  • Płotka
   czwartek, 30 cze, 2022, 14:04:06 |

   Panie radny, gdyby mnie Pan o to wczoraj zapytał na sesji to – w przeciwieństwie do Pani mecenas – odpowiedziałbym Panu od ręki.
   Czy Pan nie czuje się mieszkańcem ? Czy Panu nie przeszkadza ten smród wokół Rady ? Czy Panu nie jest bliski interes Gminy ? Czy nie warto pokazać ,że jest się przyzwoitym ?

   • Sąsiad
    czwartek, 30 cze, 2022, 14:19:53 |

    No to dawaj sąsiad kominiarz podpisy zbierzesz. A tak na serio to dlaczego nie brałeś udziału w tej dyskusji? Tak opowiadałeś wszystkim ze zrobisz porządek i co? Wyszło jak zawsze, rozumiem że znowu żona zabroniła?

 • karp
  czwartek, 30 cze, 2022, 13:22:52 |

  Słabą stroną przepisów referendalnych jest wymagana frekwencja. Głównymi beneficjentami odwołania Rady
  byliby radni bez których nie mógł funkcjonować ZUK.
  Będą mogli zupełnie bezkarnie dilować z ZUK, śmiać się kolegom w twarz i wystartować w nowych wyborach.
  Sądząc po niektórych komentarzach wałkarstwo cieszy się sporym uznaniem.

 • Obiektywny
  czwartek, 30 cze, 2022, 15:20:21 |

  Pan redaktor zadał pytanie:
  ,,Czy jest wyjście z tej patowej sytuacji?”

  Odpowiem:
  nie ma i nie będzie. Burmistrz wygra kolejne wybory bo nie ma z kim przegrać. Waldemary dociągną do końca kadencji dzięki zaradności pani mecenas i na fali dopłyną do kolejnej. Też nie mają z kim przegrać. I trzeba się nauczyć z tym żyć. Nie ma sensu podskakiwać jak kogucik.

 • Gość
  czwartek, 30 cze, 2022, 15:33:49 |

  14 dostojnych radnych nie wie. Boże ile ta gmina musi wytrzymać! Groza!

 • gość
  czwartek, 30 cze, 2022, 16:12:41 |

  W wielu sprawach wypada posługiwać się honorem. To że go burmistrz niema to już wiemy, a czas by radni pokazali czy mają honor i nie zważając na układanki odwołali Burmistrza. I piszę celowo odwołali bo to oni są wybrańcami mieszkańców i to oni powinni mieć inicjatywę nie tylko referendalną ale również pracy w terenie by to referendum miało odpowiedni skutek.

 • Michał Kleiber
  czwartek, 30 cze, 2022, 16:28:39 |

  @Płotko, ja ten przepis znam, a Pani mecenas zapytałem, żeby Pan W.Waligórski miał okazję usłyszeć, że jego populistyczna tyrada była wbrew prawu. Czy mi przeszkadza ten syf? Oczywiście, ale po pierwsze moim zadaniem jest stawianie oporu Burmistrzowi, póki szkodzi gminie, a co do radnych, to każdy ma coś za uszami, ale to nie ja wystawiałem faktury na urząd, nie ja wnioskowałem o zwiększenie diety radnych (zgaduj kto:)?), nie mam również żadnych działek, interesów etc. , a moja dieta idzie 14 raz na stypendia dla dzieciaków….To czego mam się wstydzić? Tu nie ma odpowiedzialności zbiorowej…. Odchodzimy zresztą od tematu. Sesja była poświęcona dokonaniom Burmistrza, ocena jest jasna i konieczne są dalsze działania.

  • Gość
   czwartek, 30 cze, 2022, 16:36:17 |

   Ciekawe co radny jadł dzisiaj na obiad. Bo ja miałem bób na pierwsze i fasolowa na drugie.

 • Jolka
  czwartek, 30 cze, 2022, 17:02:38 |

  „dokonaniami” Burmistrza. Nasz Burmistrz niema dokonań jedynie porażki i spisane pobożne życzenia w sprawozdaniu dla mieszkańców co słusznie wypunktował Radny Marciniak.

 • karp
  czwartek, 30 cze, 2022, 17:34:42 |

  Wyjaśnienia radnego są logiczne.To, że Rada próbuje się oczyścić z mataczy,należy jej zapisać na plus.
  Żeby wyeliminować możliwość ich ponownego wyboru, trzeba by przeprowadzić referendum w sprawie odwołania niemądrego wyborcy,a prawo tego nie przewiduje.Jest grupa wyborców,którzy głosują kierując się zasadą:wiemy, że to matacz i cwaniaczek
  ,ale zagłosujemy na niego,bo jak sobie załatwi wodę w lesie, to może nam coś się skapnie.
  Za Chiny Ludowe nie rozumiem dlaczego radni wybrali człowieka śliskiego na początku kadencji na przewodniczącego komisji,przez co urósł i mógł bardziej mataczyć.Czy były to układanki powyborcze
  czy zdecydowała koparka?

 • Ewa
  czwartek, 30 cze, 2022, 20:31:02 |

  Towarzyszu Mieloch podajcie się do dymisji, wszyscy wiemy że nie posiadacie honoru za grosz. Jednak ludzie coraz bardziej wami gardzą i coraz bardziej się wkurzają, więc może już czas?

 • mosiniak
  czwartek, 30 cze, 2022, 20:50:51 |

  Do Michała Kleibra – co to znaczy, ze zadaniem radnego jest stawianie oporu burmistrzowi? Nie widzę ze strony pana żadnego oporu, a tym bardziej żadnego pozytywnego działania. Czy, pan tutaj się chwali? Proszę nie pisać, że każdy radny ma coś za uszami, proszę napisać, co pan ma (każdy radny…). Jeśli nie ma odpowiedzialności zbiorowej, to proszę poczuć się nie tylko radnym, ale przede wszystkim mieszkańcem. Dokonania burmistrza, czy pan radny wie, o czym pisze… takich mamy radnych!

  • Michał Kleiber
   czwartek, 30 cze, 2022, 22:15:22 |

   @mosiniak – proszę zadać konkretne pytanie, to odpowiem. Do ogólnych ciężko się odnieść. Ja mam dystans do siebie, kiedyś na sesji powiedziałem, że w parku „Strzelnica” jako małolaty piliśmy różne trunki, paliliśmy trawkę i robiliśmy różne dziwne rzeczy. Czy to mi przynosi ujmę? Być może, ale to jest element mojej tożsamości, znajomości tego miejsca i świadomości z jakimi problemami mierzy się dzisiejsza młodzież w tym miejscu, nie zamierzam się tego wypierać. Co do zasady wolę pamiętać swoje błędy i z nich wyciągać wnioski. Nie mam potrzeby ani wybielania się, ani kreowania swojego pozytywnego obrazu. Tutaj jest wielu odważnych ludzi, tylko jakoś ta odwaga koreluje z anonimowością :) Wracając do Pana wpisu, chętnie odpowiem na konkretne pytania, odnośnie pozytywów, to podzielę się, ale jedynie prywatnie. Dla mnie ta dyskusja jest dziwna, bo sesja dotyczyła burmistrza, a nie mnie:), czy radnych.

   • Gość
    piątek, 1 lip, 2022, 8:32:56 |

    I już wniosek ląduje na prokuraturze ;)

 • karp
  czwartek, 30 cze, 2022, 23:08:02 |

  Zarzuty są różne:kwadratowe i podłużne.Kiedy padają z ust ludzi zadaniowanych, którzy walą jak cepem z czyjegoś polecenia, to nie należy się przejmować.
  Do niedawna czynny był osobnik @Z Mosiny, który zarzucał mi np. że Luboń mnie nie chciał,to szczęka opada.Tyle lat mieszkam w Luboniu,ale jakoś nie przyszło mi nigdy do głowy, by go (Lubonia)pytać czy mnie chce…

 • mosiniak
  piątek, 1 lip, 2022, 15:37:20 |

  Panie radny Kleiber to, co pan napisał to dziecinada! Trawka, papierosy w parku! Ile ma pan lat? Jedyne, co mi się kojarzy to, ogolić i wysłać do przedszkola. Dojrzali dorośli zrozumieją, a Michałek chyba nie

 • Gość
  piątek, 1 lip, 2022, 20:57:11 |

  @mosiniak, ze 3 dekady wstecz:), ale rozumie, że Pan przez całe życie krystalicznie czysty:)

 • Michał Kleiber
  piątek, 1 lip, 2022, 21:02:02 |

  A przy okazji, to z tym goleniem, to dość osobliwe skojarzenia. Wczoraj rozpoczął Pan rozmowę, zaproponowałem wymianę poglądów, szczerze wskazałem, że nikt nie jest krystaliczny i na różnych etapach życia, robimy różne dziwne rzeczy…. W zamian zamiast konstruktywnej wymiany zdań, dokonał Pan skrótu myślowego i uproszczeń. Zadaje Pan te pytania, czy nie?

 • Gość
  piątek, 1 lip, 2022, 21:36:07 |

  Ale menażeria. Skąd ci ludzie się biorą?

 • mosiniak
  piątek, 1 lip, 2022, 23:20:23 |

  Panie radny Michale, dyskutować, zadawać pytania – musztarda po obiedzie! Mleko się rozlało…a pan nie jest bez winy. Pan, jako radny nie zrobił nic i o czym mam z panem dyskutować? Honoru nie ma pan za grosz, wiedzy zero, dzieciak z pana i tyle!

  • rodowity
   sobota, 2 lip, 2022, 5:17:33 |

   A ty mosiniaku co zrobiłeś? Siedzisz wygodnie w fotelu i oceniasz rzeczywistość nie ruszając tyłka poza swój salon

 • karp
  sobota, 2 lip, 2022, 9:56:34 |

  Mosiniak będzie miał wybór i znowu będzie mógł wybrać kandydata-pogromcę mamutów,z zerowym dochodem,koparką
  i lasem na żonę.Co kto lubi.

 • karp
  sobota, 2 lip, 2022, 10:53:20 |

  Jeśli Mosiniaka interesuje trawa, to rolnictwo pewnie też.W innych gminach,a nawet w Dupiewie radni wykazują tzw.dopłaty bezpośrednie w oświadczeniach majątkowych.
  Przykład z Polski.
  https://samorzad.gov.pl/attachment/99a3dced-3dbe-406a-ad0b-fbc2c3a098b5
  Czy trzeba je wykazywać i dlaczego w Mosinie pupil miejscowej władzy od lat ich nie wykazuje?
  To który z radnych pobiera dopłaty bezpośrednie można sprawdzić w wyszukiwarce.
  https://beneficjenciwpr.minrol.gov.pl/search

 • karp
  sobota, 2 lip, 2022, 11:23:31 |

  W jednym z mosińskich okręgów wyborczych mieszkańcy wybierają każddorazowo (potencjalnie)największego golca na radnego.
  Zapewne kierują się współczuciem i starają się dostarczyć mu jedynego dochodu i odciążyć MOPS.
  Tym samym kryterium kieruje się chyba mosińska władza wykonawcza, która robi z golcem dile,by przysporzyć biednemu dochodu.
  Wzorem Ministerstwa Rolnictwa,burmistrz Mosiny powinien zainstalować na stronie UM wyszukiwarkę beneficjentów,gdzie po wpisaniu imienia i nazwiska będzie można sprawdzić kto dostał np.wodociąg i jak
  głosował przy votum zaufania dla burmistrza.

 • mosiniak
  sobota, 2 lip, 2022, 11:40:30 |

  Karpiu, odczep się…nie mam z tobą o czym dyskutować, spadaj tam, gdzie twoje miejsce!

  • Gość
   sobota, 2 lip, 2022, 12:03:06 |

   Mosiniakowi krytykowanie innych lekko przychodzi. A sam krytyki nie lubi. Domena słabych ludzi.

 • karp
  sobota, 2 lip, 2022, 12:12:27 |

  Tam gdzie w Pecnej jest lasisko,jutro będzie San Francisco.
  https://www.youtube.com/watch?v=6XzGmdXbZmU
  Z tekstu (nieco przetworzonego):
  Już wyciąłem wszystkie krzaki, teraz zwożę żwir.
  Mam to w nosie, że sąsiedzi mówią o mnie „świr”.
  Tu na razie jest lasisko . . .
  Ja nie jestem w ciemię bity, budowlankę znam
  I samemu burmistrzowi wstęgę przeciąć dam.

 • karp
  sobota, 2 lip, 2022, 12:25:39 |

  Mogę kontynuować?
  Burmistrz w Studium ma dla mnie taki plan,
  że biznesmenem od starości zostać mam.

 • karp
  sobota, 2 lip, 2022, 13:03:04 |

  Żeby móc łatwiej zrealizować plany swe,
  złożyłem wniosek o rękawice dla miejscowej OSP.
  Nic mnie to nie kosztowało,ale ładnie wyglądało. :)

 • karp
  sobota, 2 lip, 2022, 13:55:44 |

  Da mi burmistrz kanalizę,ja mu zaufania votum dam.
  Tak dla „Dobra miasta i wsi”sobie pcham ten żwirowy kram.
  The end.

 • Pecnanin
  sobota, 2 lip, 2022, 15:09:51 |

  Pecna jest dumna ze swojego radnego i zapewnim cię karp że zagłosujemy na niego ponownie, łyso ci?

 • karp
  sobota, 2 lip, 2022, 16:19:42 |

  Winszuję.Jeden lubi czekoladę, a drugi jak mu giry śmierdzą.

 • karp
  sobota, 2 lip, 2022, 17:06:38 |

  Pecnianin chciałbym dodać ci otuchy.To o czym piszesz jest zupełnie normalne przy syndromie sztokholmskim.
  Jest cień szansy,że z tego wyjdziecie.

 • mosiniak
  sobota, 2 lip, 2022, 18:20:53 |

  W sumie bardzo ciekawa sprawa, dlaczego karp pcha nos w nieswoje sprawy? Czyżby w Luboniu nikt nie chciał z nim już dyskutować? Lubisz tak mulić, mulic! Wyjdź na spacer, przewietrz łeb, powiedz sąsiadowi dzień dobry, przeczytaj dobrą książkę. I zostaw Mosinkę w spokoju, bez ciebie i twoich głupiutkich rad damy sobie radę z radą i włodarzem od siedmiu boleści. A jak coś nie wyjdzie zawsze można zapalić…trawkę ! rodowity i Anonim was też nie pozdrawiam

 • karp
  sobota, 2 lip, 2022, 19:21:13 |

  Niestety,Regulamin utrzymania czystości i porządku w Luboniu nie pozwala już na wypalanie traw.
  Kiedyś wypalałem liście,a obecnie grabię i ładuję do pojemnika bio.

 • karp
  sobota, 2 lip, 2022, 20:06:32 |

  Za dobrą monetę wziąłem radę w sprawie przewietrzenia łba
  i przy okazji podlałem pomidory sąsiadom, którzy są na urlopie.Ryzykant z tego Waldusia, bo łeb może być jeszcze bardziej sprawny.Radzę wyjąć kij z tyłka i mówić sąsiadom cześć, za wyjątkiem tych po 70tce.Książek czytam zbyt mało i jednocześnie zbyt dużo jak na przeciętnego Polaka.Latem rzeczywiście malutko.Wszystkich nie daję rady przeczytać,bo Mróz szybciej pisze niż ja czytam.Tak na marginesie :wsadzać nos w nie swoje sprawy.Żeby to wiedzieć trzeba przeczytać coś więcej niż elementarz.Dziś nie moje,a jutro mogą być moje.Jeśli las w Pecnej zostanie
  wystawiony tanio na sprzedaż, to kto wie…

 • Wodociąg
  sobota, 2 lip, 2022, 21:05:41 |

  Karp nigdy nie napisałeś dlaczego masz takiego Nika. Karpie są śliskie, małe i grube. Czy trafiłem?

 • karp
  sobota, 2 lip, 2022, 21:43:29 |

  Nie trafiłeś.Ja jestem długi, mało śliski.Bliżej byłeś jeśli chodzi o 3 element opisu.Kilogramów faktycznie nie ubywa, a wprost przeciwnie.
  Zrewanżuj się i odpowiedz na pytanie zadane w oparciu o tezę,ze radni są emanacją społeczeństwa:Dlaczego w RM Mosina są zawsze 2 Waldemary?
  Czy kilkanaście procent społeczeństwa męskiego Mosiny to Waldemary?Czy wszystkie wasze Waldemary są bliźniakami jednojajowymi?Niewiele oglądałem z waszej sesji absolutoryjnej,ale kiedy mówił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a sprawa dotyczyła Żwirskiego, to usta Czapurskiego wykonywały dziwne harce.Tylko bliźniaki jednojajowe tak współodczuwają.

 • karp
  sobota, 2 lip, 2022, 22:02:55 |

  Odpowiadając rzetelnie na pytania wodociągu w ciągu ulicy Sosnowej w Pecnej mam też nadzieję na odpowiedź na pytanie kto w dniu 2 lipca 2022 korzysta z jego usług?
  Prezes Aquanetu, burmistrz Mosiny czy zwierzątka?
  Kiedy w lesie zostanie zainstalowane pierwsze WC?
  Czy Wodociąg nie sądzi,że mogą być kłopoty z odpływem nieczystości płynnych, kiedy władze Mosiny nie zapewniły jeszcze temu lasu kanalizy?
  Nie kupię żadnego lasu bez kanalizy.

 • karp
  sobota, 2 lip, 2022, 22:31:53 |

  Karp miałby też nieśmiałe pytanie do dwóch w/w decydentów czy epokowa inwestycja leśna w gminie Mosina ma wpływ na taryfę karpia w Luboniu?
  Z całym szacunkiem,ja lubię Mosinę,ale mam prośbę żeby za korupcję polityczną w gminie Mosina,płacili tylko mieszkańcy gminy Mosina.Kiedy zapłacą to może kiedyś skończą z twierdzeniem,że Waldemar to sponsor i dobroczyńca.

 • Wodociąg
  sobota, 2 lip, 2022, 22:55:30 |

  Wodociągu w Pecnej w tzw. lesie był sprawdzany przez wszystkie możliwe organy i do tej pory według mojej najlepszej wiedzy nie stwierdzono, co by mogło podważyć twierdzeniom dotyczącym prawidłowości przebiegu procesu decyzyjnego w sprawie. Oczywiście były jednostki, które ówcześnie i teraz wydały wyrok ad hoc bez zapoznania się z meritum sprawy. Karp i ty powinieneś rzetelnie zapoznać się z całym materiałem dowodowym zebranym w tej sprawie. Jeśli zrobisz to sumiennie zapewniam cię że zmienisz zdanie.

  • orient
   sobota, 2 lip, 2022, 23:32:47 |

   Powyższe mógł skomentować tylko burmistrz albo radny Wiązek we własnej osobie. Nawet styl wypowiedzi jakiś znajomy, żywcem z sesji wyjęty. No cóż, zwrócę się do obu panów, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Inny ma ten, który mamw tym interes, inny podatnik, którego pieniądze idą w błoto. Inny borsuki i wiewiórki.

 • karp
  sobota, 2 lip, 2022, 23:28:14 |

  Ok,jako mój nowy kolega,który zna materiał dowodowy,proszę byś nie tylko ryby z nim zapoznał.
  Jak mniemam twierdzisz,że materiał/srateliał mówi,że wodę i kanalizę Aquanet może doprowadzać nie do terenów przewidzianych w materiałach planistycznych,jako przewidzianych do zamieszkania przez ludzi,ale Mosina stanowi wyjątek i można doprowadzać,także za moje pieniądze, prowadzić wodę do lasu w Pecnej?

 • Wodociąg
  niedziela, 3 lip, 2022, 7:29:36 |

  Może, powiem krótko.

  Wskaż przepis, który by zabraniał, chętnie się z nim zapoznam, chociaż wiem, że będziesz musiał podkulić kitę, bo takiego przepisu nie ma. I właśnie to jest twój problem, że z góry przyjąłeś tezę, że jest przepis, który zabrania, a takowego nie ma i masz kłopot. Pozostają tylko kalumnie rzucane na oślep. Ty chyba jesteś jeszcze z czasów, co to pamiętają zachowania władzy ludowej: ,,pokaż mi człowieka a ja znajdę na niego paragraf. Karp – nie płyńcie tą drogą!

 • Wodociąg
  niedziela, 3 lip, 2022, 7:46:49 |

  Cd.

  I jeszcze w uzupełnieniu w sprawie materiału dowodowego słów kilka. Jak każdy obywatel możesz złożyć wniosek do właściwych organów w sprawie ujawnienia informacji publicznej. Organ nie odmówi. Wypełnij wniosek, są gotowe w necie i nie wychodząc z domu możesz wysłać go ePUAP. Ciekawe, czy będziesz tak odważny? Czy tylko jesteś hojrak na anonimowym portalu? Bez wnikliwego badania materiału dowodowego w tej sprawie nie powinieneś zabierać w ogóle głosu, a jeśli zabierasz, to chociaż powinieneś mieć jakieś wątpliwości, ale ty wiesz wszystko. Nie zależy ci na prawdzie tylko na dokopaniu komukolwiek kim on by nie był.

 • Déjà vu
  niedziela, 3 lip, 2022, 7:59:27 |

  I jak to zwykle bywa z wielkiej burzy mały deszcz. Z całej afery wodociągowej nic nie wyszło. Balon nadymany niesłusznymi oskarżeniami w końcu pękł. Jeden wielki humbug. Właściwie ci co atakowali powinni przeprosić atakowanych. Atakowani być może powinni żądać zadość uczynienia od atakujących. Ile się ówcześnie i niepotrzebnie wylało fekali na różne osoby i instytucje to Bóg raczy wiedzieć. Ile krzywdy zrobiono niektórym osobom. Czy ktoś za to odpowie ?

  • Balon
   niedziela, 3 lip, 2022, 8:33:34 |

   Haha deja vu rozwala system. Normalnie alternatywna rzeczywistość. Zaraz się okaże, że ci co o tym mówili pójdą siedzieć, a leśne wodociągi będą standardem w każdym lesie tej gminy. OMG ale manipulator.

  • Gość
   niedziela, 3 lip, 2022, 15:16:36 |

   Odpowie, odpowie. Spokojnie, przyjdzie czas będzie rada.

 • Filutek
  niedziela, 3 lip, 2022, 8:04:15 |

  Jak nic ruszyła Kampania Wyborcza! Ale będzie się działo! Ciekawe czy do mojej wsi też pan Burmistrz z całym dworem przyjedzie?

 • Gość
  niedziela, 3 lip, 2022, 8:14:57 |

  Rozpoczęła się faza wybielania i gumkowania.

 • Gość
  niedziela, 3 lip, 2022, 9:23:43 |

  Wszyscy zaczęli już kampanie wyborcze to i nasz Dobrodziej zaczął.

 • karp
  niedziela, 3 lip, 2022, 11:02:11 |

  @Wodociąg leśny w Pecnej
  Bez karpia widzę ani rusz.Ja już ten przepis wielokrotnie wskazywałem.To art.21 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
  Wasz natenczas burmistrz zgwałcił zwłaszcza art,21.4
  https://lexlege.pl/ustawa-o-zbiorowym-zaopatrzeniu-w-wode-i-zbiorowym-odprowadzaniu-sciekow/art-21/
  W stosunku do władz Aquanetu mam taki zarzut,że nie powinien przynajmniej w gwałcie pomagać.Może bez wydatkowania środków publicznych bardzo łatwo przeciwdziałać doprowadzania wodociągów do lasów.
  Nawet średnio rozgarnięty leszcz potrafi sprawdzić czy wniosek do WPRIM jest zgodny ze Studium danej gminy i czy wodociąg idzie do terenów przeznaczonych w obecnie obowiązujących materiałach planistycznych do terenów przewidzianych do zamieszkania przez ludzi,lub pod działalność gospodarczą.Burmistrz oparł wniosek do WPRIM jedynie na ustnym dilu z radnym bez dochodu,a właściwie z jego kierowniczką tj.żoną (z dochodem).Sądząc po wzmożonym waleniu w łapki w dół, wy wałkarze poczuliście się zagrożeniu.
  Chyba niepotrzebnie, bo bezmiar niesprawiedliwości wam pomaga.Nie bójta się karpia,bójta się lisa chytrusa.

 • karp
  niedziela, 3 lip, 2022, 11:23:09 |

  Chciałbym uspokoić lobby wałkarskie,że jest mała szansa na to,że prokurator okaże się rozgarnięty i znajdzie art.271 KK.
  https://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-15/63644,Poswiadczenie-nieprawdy-art-271.html
  Zawsze możecie mu zaproponować łąkę pod zabudowę w Czapurach, jak kiedyś znanemu gangsterowi Pyzie.

  • Gość
   niedziela, 3 lip, 2022, 14:17:33 |

   Panie dk. Dla przyzwoitosci mogles chociaz napisac „byłemu”… Kto wie, co z ciebie za ziolo jest, ze tak bezinteresownie rozwalasz kazdy portal.

  • Gość
   niedziela, 3 lip, 2022, 14:32:32 |

   „Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wydał wyrok, w którym uznał, że osoba występujaca na internetowych forach musi liczyć się z tym, że granice dopuszczalnej krytyki w stosunku do niej będą szersze, gdyż jest ona osobą prowadzącą działalność publiczną.
   Sędziowie stwierdzili, że osoba, która jest aktywnym użytkownikiem i uczestnikiem wirtualnej przestrzeni, komentatorem bieżących wydarzeń, która wypowiada się na różne tematy, a wśród uczestników forów dyskusyjnych jest postacią znaną i rozpoznawalną, może zostać zaliczona do grona osób publicznych. A wobec takich osób przy ocenie naruszeń dóbr osobistych należy stosować inną miarę aniżeli wobec osób prywatnych…”

   • Gość
    niedziela, 3 lip, 2022, 15:04:53 |
    • Gość
     niedziela, 3 lip, 2022, 15:19:15 |

     Co i? Reszta niebawem nastąpi!

     • Gość
      niedziela, 3 lip, 2022, 16:18:38 |

      już trzęsę gatkami !

     • Gość
      niedziela, 3 lip, 2022, 19:23:05 |

      Nie trzęś za bardzo, bo ci coś kompromitującego z nich wypadnie…

 • karp
  niedziela, 3 lip, 2022, 12:04:11 |

  Panika wśród mosińskich wałkarzy wywołała u mnie współczucie i dlatego jeszcze jedna rada.
  Zapiszcie się do partii politycznej, bo to wzmacnia dupochron przed prokuraturą.Nie chcąc być gołosłownym,podam przykład.Były prezes ZUK-Endrju, był przedtem wójtem gminy i zarazem centrum wałkarstwa i fałszzerstw w dokumentach. Sfałszowanych dokumentów,opatrzonych ostrzeżeniem o treści art.233 KK nie podpisywał tylko w soboty niedziele i święta.Zapisał się do partii,objęła go doktryna Neumanna i prokuratorzy jak młode pelikany zaczęli łykać jego tłumaczenie, że on tylko podpisywał,a podsuwali mu badziewie jego złośliwi pracownicy.Dzięki temu zamiast do ZK,trafił do PK.
  Zamiast pisać do Premiera, piszcie do Prezydenta o list żelazny.Kiedyś Kwaśniewski załatwił taki Gołocie.

 • Wodociąg
  niedziela, 3 lip, 2022, 12:12:04 |

  @karp, gdyby to co piszesz o tym przepisie było prawdą, to już dawno zostałoby wszczęte postepowanie w sprawie, a niewykluczone że przeciwko osobie. Umiejętność stosowania prawa mylisz z umiejętnością czytania, którą nabywa się w niektórych przypadkach w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Czego zatem uczyliby się studenci 5 letnich jednolitych studiów magisterskich na wydziałach prawa, następnie aplikacji, asesorzy … . Sądzisz, że chodzi tylko o umiejętność czytania i rozumienia wprost?

  Zachęcam cię do przeczytania: Wykładnia prawa. Zasady – reguły – wskazówki

  Jest teraz letnia promocja na zakup. Naprawdę warto.

  https://www.profinfo.pl/sklep/wykladnia-prawa-zasady-reguly-wskazowki,44950.html?gclid=CjwKCAjw_ISWBhBkEiwAdqxb9j_xGmyXmt1sybgW1Y1c0t6AaRvfQT4v27axTRJmIM_FzL7WP4P9YBoC9XkQAvD_BwE#book

 • Gość
  niedziela, 3 lip, 2022, 12:39:56 |

  Do Pecnanina-prawdopodobnie miales bliski kontakt z konskim kopytem

  • Gość
   niedziela, 3 lip, 2022, 15:14:43 |

   Piszesz o sobie?

 • karp
  niedziela, 3 lip, 2022, 13:58:29 |

  Leśny wodopoju z Pecnej, o to dlaczego prokuratorzy nie stosują prawa pytaj Ziobry.
  Zamiast liczyć ciągle na karpia,wymyśl lepiej jakieś wytłumaczenie do tego,że wodociąg i leśna kanaliza wydłużały się w dokumentach, w miarę jak rósł apetyt
  Waldemara i jego zasługi dla burmistrza poprzez głosowania na pałę.

  • Gość
   niedziela, 3 lip, 2022, 20:01:38 |

   Nie obrażaj karp tych, co mogą tobie portki nieźle przetrzepać. Rozumiem pluć lokalnie, ale na prokuratorów? Musiałeś się nieźle trzepnąć w ten łysy baniak.

 • Wodociąg
  niedziela, 3 lip, 2022, 14:10:33 |

  @karp, i właśnie to jest twoja interpretacja przepisu prawnego. Sam widzisz, że to jest coś nie tak z tym błądzeniem w leśnej gęstwinie. Zostaw zatem stosowanie prawa dla prawników.

 • karp
  niedziela, 3 lip, 2022, 14:16:26 |

  Korupcja polityczna w gminie Mosina=Waldemary.
  Oczywiście jest to pewne uproszczenie,lecz WW byli najskuteczniejszymi dilerami.Kiedy burmistrz miał większość w RM Mosina, to klub Waldemary&girls pełnił rolę jezyczka u wagi.Waldemary wymyśliły taki prosty wałkarski myk.Kiedy decydowano o jakiejś ważnej dla burmistrza sprawie,Waldemary najpierw krytykowały jego pomysł,a następnie przewodniczący Waldemarów wnosił o przerwę przed głosowaniem,by udać się na dile z burmistrzem.To powtarzało się na wielu sesjach np.na basenowej.Ta była o tyle ciekawa,że kiedy Waldemary przybijali piątki z burmistrzem, tzw.czynnik społeczny poddawał presji
  innych radnych.Na sesji basenowej byli to 2 słynni
  mosińscy pływacy.Wróble ćwierkały,że jeden z nich próbował radnemu Marciniakowi wybić ręcznie z głowy
  basenowy sceptycyzm.Kiedy burmistrz był na musiku,to
  mogli wynegocjować nawet wodociągi pod jeziorami lub
  kanalizację pionową.Można to prześledzić na nagraniach.Swoją drogą za to,że do dziś płacicie prezesowi i RN basenu,powinniście mieć przynajmniej żwir,dorabianie kluczy i przewijanie silników za darmo.

  • Gość
   niedziela, 3 lip, 2022, 14:25:17 |

   Już czas udać się do lekarza karpiu. Nawet Haszek nie wymuśliłby podobnie głupiej historii.

  • Mosin.
   niedziela, 3 lip, 2022, 16:51:25 |

   Karpiu a te dwie działki w lesie są odlesione na zioła itd. Wszyscy Radni o tym wiedzieli wiadomość otrzymałem od Radnego I CISZA SZA ???

   • Gość
    niedziela, 3 lip, 2022, 16:55:41 |

    Co ty bredzisz Mosin.? Niektórzy na tym Forum dostają kręćka.

    • Mosin.
     niedziela, 3 lip, 2022, 17:18:24 |

     Działka o nr.690/4 Pecna właściciel syn na króliczarnie i działka 690/2 Córki UPRAWA ZIÓŁ ??? !!!

     • Gość
      wtorek, 5 lip, 2022, 14:10:09 |

      Kolejny do intensywnego leczenia w Gnieźnie. Mówisz o swoim, czy o cudzym? Zapamiętaj nierobie, nic tobie do tego. I nie wzywaj karpia, bo ten trol i tak już ma za wiele spraw na własnej głowie – własnych!!! Ukichało mu się życie, więc szuka zemsty na wszystkich innych. Chętnie dokopie tobie, jak wleziesz mu na szypę. Teraz ty zszedłeś do jego marnego poziomu.

  • Gość
   niedziela, 3 lip, 2022, 19:21:59 |

   Mozesz powiedzieć więcej do tego tekstu: „Wróble ćwierkały,że jeden z nich próbował radnemu Marciniakowi wybić ręcznie z głowy basenowy sceptycyzm.”
   Okogo konkretnie chodzi i jakiś dowodzić, albo zeznanie wrobla proszę?

   • Gość
    niedziela, 3 lip, 2022, 19:58:47 |

    Śmiało karp, wal nazwisko.

 • Gość
  niedziela, 3 lip, 2022, 14:30:55 |

  Kto to taki Haszek?

 • Gość
  niedziela, 3 lip, 2022, 14:37:11 |

  Jarosław Haszek, to taki gość, co podobno napisał Przygody dobrego wojaka Szwejka

 • Gość
  niedziela, 3 lip, 2022, 14:41:19 |

  Tak trzymaj Karp!!! – :)

  • Gość
   niedziela, 3 lip, 2022, 15:08:34 |

   niby jak?

  • Gość
   niedziela, 3 lip, 2022, 15:20:08 |

   No właśnie, niby jak?

 • karp
  niedziela, 3 lip, 2022, 16:41:36 |

  @gość
  Doceniam te próby delikatnego zastraszania.Próbuj dalej.

 • karp
  niedziela, 3 lip, 2022, 16:53:58 |

  Na przedostatniej sesji radny Czapurski próbował narzucić Radzie taką narrację,że mówienie o wodociągu w Pecnej jest szkodliwe dla gminy.
  Przejdźmy do sesji absolutoryjnej.Przemawia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.Około 2:07:00 nagrania.Proszę zwrócić uwagę na mimikę jego sąsiada.Apogeum wnerwienia następuje kiedy mowa o leśnej inwestycji w Pecnej.
  https://mosina.esesja.pl/transmisja/28054/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-czerwca-2022-r.htm

 • Jarek
  niedziela, 3 lip, 2022, 17:23:18 |

  No i cóż. Cały wątek został strolowany jak zwykle przez jakiegoś gościa który ma ewidentnie kłopoty z psyche o ksywie: karp. Nie pierwszy raz zresztą. Uważam że że @redakcja powinna to ip zablokować – vide powyższe rojenia, fantazje i pomówienia. Artykuł dotyczył braku absolutorium burmistrza, a w komentarzach zamienił się w zdominowany przez trola bełkot – zupełnie nie na temat.No moderujcie to forum please! :)

 • karp
  niedziela, 3 lip, 2022, 18:39:35 |

  Nie rozumiem mosińskich wałkarzy.Tyle lat doświadczeń
  w działaniu na szkodę swojej gminy,a karpia się boją.
  Wysłali w bój nie tylko pożytecznych idiotów i wioskowych głupków,którzy się cieszą,że są okradani.

  • Gość
   niedziela, 3 lip, 2022, 19:13:25 |

   Czołowym pozytecznym idiota i wioskowym glupkiem jest oczywiscie karp.

  • Gość
   niedziela, 3 lip, 2022, 19:57:00 |

   Nie rozumiesz?No to wszystkow normie. A już baliśmy się, że karpisko doznało nagłego olśnienia. Dobrze, że prostujesz nasze obawy!

 • Gość
  niedziela, 3 lip, 2022, 19:05:05 |

  A ci pozostali to kto?

  • Gość
   niedziela, 3 lip, 2022, 19:55:14 |

   No właśnie, kto?
   Nie bój dziadzi karp i wal śmiało.

 • GOŚĆ
  niedziela, 3 lip, 2022, 19:11:17 |

  Faktycznie czas najwyższy, by zająć się właściwym tematem, czyli nieudzieleniem burmistrzowi Gminy Mosina votum zaufania oraz niepodjęciem przez radnych Gminy Mosina uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Zamiast zajmować się czymś, czym zajmują się powołane do tego służby dobrze by się stało, gdyby społeczność MOSIŃSKA zechciała podyskutować nad tymi dwiema uchwałami. Moje zdanie w tym temacie jest takie: burmistrz ciężko pracował na to, by nie uzyskać votum zaufania od rady. Jednak ten sam burmistrz nie zasłużył sobie na to, by nie podjęto uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za wykonanie budżetu. Podzielam oburzenie burmistrza i przyjmuję jego wyjaśnienia w tej sprawie. Idąc za opinią RIO radni powinni udzielić burmistrzowi absolutorium. Nie podejmując uchwały całkowicie się pogubili, albo raczej nawet skompromitowali.
  Konkluzja moja taka – do odwołania zarówno burmistrz jak i rada!

  • Rychu z Krosna
   niedziela, 3 lip, 2022, 21:04:06 |

   Obudź się księżniczko xd Odkryłeś vpn? Brawo, trochę wam tam to zajęło, ale jak mówił Leszek Miller – mężczyznę poznaje się po tym jak kończy. On polityczną karierę skończył nieciekawie. Mam nadzieję, że ta twojego szefa nawet się nie zacznie. Spocznij.

 • karp
  niedziela, 3 lip, 2022, 19:15:00 |

  @Mosin
  Jeśli te działki w Studium są lasem,to moim zdaniem
  niemożliwe było zgodnie z prawem ich odlesienie.
  Co innego zgodnie z lewem.Tym właśnie burmistrz zabłysnął przy odlesieniu działki 103 obręb Sowiniec,która została cofnięta.Przypadkowo znalazłem teraz coś takiego:
  http://archiwum-bip.poznan.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/28963/Obwieszczenie_RDOS_Poznan_WOO_II_422_20_2014_AB_5.pdf
  Czy w RDOŚ nie rządziła wtedy wasza Jolanta, której
  mąż pracował kiedyś w UM Mosina i wyczyniał dziwne rzeczy w środowisku?

  • Gość
   niedziela, 3 lip, 2022, 19:54:13 |

   Całkiem z innej beczki. Mosińskie wróble ćwierkały, że podobno karp przytaszczył swoje jestestwo na mosińską salę sesyjną. Pono był ostry obciach…

  • Mosin.
   niedziela, 3 lip, 2022, 20:51:21 |

   STAROSTA POZNAŃSKI przysłał pismo do Burmistrza i Rady Miejskiej w sprawie zmiany lasu na użytek rolny dla tych działek ponieważ wybudowano wodociąg . Wpłynęło to do Rady 08.11.2021 i Radni wiedzą i nic !!!

   • Gość
    niedziela, 3 lip, 2022, 21:05:48 |

    Skandal!

   • karp
    niedziela, 3 lip, 2022, 21:12:18 |

    Doczytałem,że rzeczywiście można taką decyzję wydać kierując się szczególnie uzasadnioną potrzebą właściciela lasu.
    Organ wydający powinien zbadać czy prowadzenie gospodarstwa rolnego jest głównym lub jedynym źródłem
    utrzymania rolnika.Jeśli nie,powinien odmówić.

    • Gość
     niedziela, 3 lip, 2022, 21:23:23 |

     Ok, ale i tak wszystko w rękach radnych i mpzp. Ale to pewnie podejmie dopiero nowy burmistrz. Zobaczymy który kandydat weźmie to na hasło wyborcze.

     • Mosin.
      niedziela, 3 lip, 2022, 21:34:02 |

      Ale to nie rolnicy a po drugie 925 m 2 to jest rolnicze i w LESIE co tam urośnie zioła ??? .Dlaczego od listopada 2021 Wszyscy Milczą [ Radni ] Chyba że są umaczani w Żwirku ??? Obudzą się jak będzie tam kanalizacją jak z wodociągiem było !!!

     • Gość
      niedziela, 3 lip, 2022, 21:44:13 |

      Ale kanalizacje Aquanet zdjął i rada. Chyba że se sam wybuduje i po cichu włączy w sieć.

     • Gość
      wtorek, 5 lip, 2022, 14:00:16 |

      @Mosin.
      A to twoje pole jest, że tak nad nim kwękasz? Odpuść sobie i zajmij się własnymi sprawami, bo ci się rozłażą. Nie twoje i nie twój interes.

   • gosc
    niedziela, 3 lip, 2022, 21:58:36 |

    @Mosin była już o tym mowa na tym forum, widocznie przespałeś temat a teraz wyskakujesz jakby nie wiem jaki był to nius

   • pierdoła mosińska
    wtorek, 5 lip, 2022, 13:40:44 |

    A co radnym do tego? Nawet Raźny nie może ustawić stosu dla tej sprawy. Opluwano radnego, a teraz kolej na jego dzieciaki. Ależ ten naród w Mosinie jest paskudny. A może byście jeden z drugim zabrali się do pracy?! Od małpek pitych za 500+ we łbach się wam poprzewracało. Do roboty lenie, a nie komentować cudze życie. Naprawiajcie własne i to za własne pieniądze, a nie za kasę tej części społeczeństwa, która ciężko pracuje.

 • Jarek
  niedziela, 3 lip, 2022, 19:27:03 |

  Zwierzyniec i bicie piany przez lokalnych dziadków. :))) Mieloch oczywiście na taczkę, a naczelny hejter tej gazetki „karp” z lubonia do zbanowania.

 • karp
  niedziela, 3 lip, 2022, 20:05:56 |

  W jednym zgodzę się z gościem.Burmistrz faktycznie zapracował na nieotrzymanie votum od Rady.Brak votum po raz trzeci czy 93,nie robi różnicy.
  Trzeba jednak zauważyć, że zapracował na votum od Waldemarów kierujących się zasadą:”za darmo umarło”.

  • Gość
   niedziela, 3 lip, 2022, 20:24:11 |

   Słyszelismy karp, ze takie haselko mialeś nasmarowane na kolysce „nic za darmo”. W tej kwestii nic nowego u ciebie nie nastąpilo.

 • Gość
  niedziela, 3 lip, 2022, 20:11:41 |

  Na tym forum moim zdaniem są sami swoi. Mieszkańców te wały nie interesują. Oni z tego nic nie mają. No i jest jeszcze karp pierwszym pożyteczny idiota gminy, którym wysługują się radni, szczególnie jeden.
  Panno lalu nie będzie balu!

 • Ktoś
  niedziela, 3 lip, 2022, 21:22:34 |

  Wątek strolowany, masa komentarzy bez sensu. Redakcja ma weekend czy mogła by w końcu zacząć moderację?

 • Romanm
  niedziela, 3 lip, 2022, 22:57:22 |

  A czas plynie.
  3 lata juz do tyłù.
  Nie ma sposobu? nie ma Rady?

  • Gość
   poniedziałek, 4 lip, 2022, 10:23:01 |

   Rada siedzi cicho, od kiedy odeszła Kapturowa nie ma żadnej siły przebicia. Szarpie radny Raźny, Michał Kleiber, Marciniak reszta to aktorzy.

   • Płotka
    poniedziałek, 4 lip, 2022, 11:11:47 |

    Szarpanie Raźnego przypomina strzelanie ślepymi nabojami- dużo huku, dymu i nic poza tym. Od Marciniaka dłużej przemawiał jedynie Fidel Castro. Kleiber ….
    Najsłabsza Rada w historii jeżeli chodzi o efektywność. Niby jest większość antyburmistrzowska a efektów żadnych.

    • Gość
     poniedziałek, 4 lip, 2022, 20:57:29 |

     Rażny to bezzębny leszcz. Napuścił burmistrza na odpłyniecie sporej kasy z budżetu na spółkę basenową. Tak się starał, wyliczał i mamił wszystkich z burmistrzem na czele, a na końcu zrobił siku do burmistrzowskiego basenu i wypiął cztery litery na swego prawie szefa. Oj coś poszło nie tak z Raźnym, panie burmistrzu? Czegoś pan mu nie dał choć obiecał, więc postawił pana pod pręgierzem. Teraz radny pewnie trzęsie gatkami, bo jakoś nic z tego nie wychodzi. Już wie, że jak burmistrz się otrzepie, to leszcza bezzębnego odda w łapki sądu. Może jeszcze doklei do tego jakieś towarzystwo? Wiadomo, by Raźnemu było raźniej!

   • Gość
    poniedziałek, 4 lip, 2022, 21:00:12 |

    Cała rada to aktorzy.

   • pierdoła mosińska
    wtorek, 5 lip, 2022, 13:33:09 |

    Narozrabiała kobieta i sobie poszła. W ławkach zostawiła jednak swoich inkwizytorów. Myślała że to żołnierze dla sprawy, ale jak widać była zbyt ufna, albo naiwna. No cóż, życie toczy się dalej, choć podobno bez pierwszego blogera w gminie, niejakiego Kasprowicza. Ponoć strasznie i nieprzystojnie zrugał współbratymców z OdNowy i trzasnął drzwiami, albo go kumple wywalili z kliki z hukiem. Jest jak jest, trzeba żyć dalej.

 • mosiniak
  niedziela, 3 lip, 2022, 23:31:32 |

  Jest mi ciężko zrozumieć kogoś pokroju karp. On to ma ale dużo czasu i tak go marnuje! Nie pojmuję… ale wiadomo głupców nie sieją, oni sami… To czy wątek został, czy nie został wypaczony nic nie zmieni w mosińskiej rzeczywistości. Obawiam się jednak o wynik referendum i rozumiem radnych – bezradnych. Wyobraźcie sobie, że nieudacznik po nieudanym referendum zostaje na swoim miejscu. Na bank startuje w wyborach i wygrywa, kolejne stracone lata – to czarny scenariusz! Dlatego szukać dobrego kandydata i głosić, że ten wystartuje przeciwko nieudacznikowi! Referendum jest ryzykowne, ale jak będzie odpowiednia osoba na stołek burmistrza, to duża szansa na powodzenie jest. To gdzie ten kandydat?

  • Gość
   poniedziałek, 4 lip, 2022, 7:18:53 |

   Z moich informacji wynika że chętnym na kandydowanie będzie obecny zastępca Tomasz Łukowiak. Podobno ma dosyć już obecnego szefa który go tylko ogranicza. Tak obiektywnie na to patrząc to najlepsza kandydatura, wie co się dzieje w gminie i był przewodniczącym osiedla.

   • orient
    poniedziałek, 4 lip, 2022, 10:12:51 |

    W obecnej sytuacji wydaje się to naturalna kolej rzeczy. Mieloch jest spalony, delegując do wyborów jednego ze swoich zaufanych z pewnością będzie dalej rządził z gminą z tylnego fotela. Jest tylko jeden problem. Oznacza to dalsze staczanie się na równi pochyłej i dalszą degradację gminy kosztem lokalnych układów i kolesiostwa. Mam nadzieję, że ten czarny scenariusz nigdy nie zostanie zrealizowany. Liczę, że znajdzie się kandydat, który będzie ponad tym i w końcu wykorzysta potencjał gminy.

   • Gość
    poniedziałek, 4 lip, 2022, 20:49:00 |

    Chętny to on jest, wiadomo chodzi o kasę. Jednakcoten człowiek potrafi? Mieloch też płakał, że burmistrz Ryś go ograniczał. Teraz ogranicza go tylko Szef z góry, a jakoś marnie przędzie. Jeden wart drugiego!

 • karp
  poniedziałek, 4 lip, 2022, 11:30:47 |

  Rzeczywiście zapachniało wyborami,choć Prezes jeszcze nie ustalił w którym roku się odbędą. W Mosinie widzę
  konsolidację środowisk wałkarskich.
  Z ciekawości chciałbym zadać pytanie pracownikom ZUK,ale nie większości, która ciężko pracuje,ale tej zdecydowanej mniejszości zaangażowanych w klikanie,akcje polityczne i np.raportowanie do komornik i wpisy w obronie wałkarzy działających na szkodę ZUK. Czy zamierzacie i w jakiej liczbie startować w wyborach?Czy tradycyjnie wystartujecie z
  komitetu Waldemary i inni i będziecie robić za ich tło, czy jakiegoś innego?Czy po wyborach będziecie
  załatwiać zlecenia z ZUK dla Waldemarów lub innych wałkarzy „dla dobra ojczyzny małej i dużej”?

 • karp
  poniedziałek, 4 lip, 2022, 11:52:39 |

  Wystąpienia Marciniaka nie widziałem,bo później włączyłem,Raźny w mojej ocenie mówił rzeczowo,ale nie widziałem jego twarzy,bo zwracałem uwagę na entuzjazm malujący się na twarzy Słońca Czapur,w czasie jego przemówienia.Trochę nudno, bo jak wiadomo wszystko powyżej dwóch braków votum zaufania liczy się tylko do statystyki.Odejście pani Kaptur,
  to tak skromnie licząc,utrata 1/3 potencjału intelektualnego Rady.

 • mosiniak
  poniedziałek, 4 lip, 2022, 13:35:17 |

  Do Gość – czy ty tak na trzeźwo, czy po trawce? Zastępca to gbur i nieudacznik pokroju ” gównego” , ale jeszcze gorszy. Nie promuj go, bo się ośmieszasz. Jaką on ma wiedzę, umiejętności, czy zdolności delegowania zadań? Jego wiedza o gminie to żenada. Na osiedlowego to może się nadaje, ale przysłowiowej „koziej wólki”. Mosinie potrzeba kogoś naprawdę mądrego i pracowitego, żeby pozamiatać ten istniejący bajzel. A rada, cóż, tu wszyscy boją się o stołki. Inaczej to bylibyśmy już po referendum!

 • Filutek
  poniedziałek, 4 lip, 2022, 14:24:23 |

  A mnie się podoba ta kandydatura. Fajny gość. Lepszego nie znajdziecie. Ale czy on się godzi?

  • Gość
   poniedziałek, 4 lip, 2022, 21:10:25 |

   To już zdecydowanie lepszy jest Wiązek. Też przedsiębiorca, bardzo sympatyczny, pracowity, co jak widać wywołuje frustrację leniuchów i obiboków. Byłby dobrym burmistrzem na nadchodzące ciężkie czasy. Lepszego w Mosinie się nie znajdzie. Wziąłby Marciniakana wicka…
   Karpmiałby giga używanieprzez kolejne piec lat! Żyć, nie umierać!

   • pierdoła mosińska
    wtorek, 5 lip, 2022, 13:24:53 |

    Akurat tego kandydata bardzo polecam. To solidna firma, reszta faktycznie obiboki. Niektórych ludzi w Mosinie zżera mosińska choroba nazywana zawiścią. W tym grajdołku zawsze tak było.Niektóre rodziny nienawidzą się od dziesięcioleci. To taka mosińska tradycja. Szcególnie nienawidzi się tych, którzy dzięki własnej pracy wyszli na ludzi. Tego zazdrośnicy tym „szczęściarzom” darować nie mogą. Taka bezinteresowna miłość bliźniega, ale realizowana inaczej, bo po mosińsku. O takich ciekawostkach wspominał także hrabia E. Raczyński w swoich pamiętnikach. Wiedział co mówi, a właściwie pisze.

    • orient
     wtorek, 5 lip, 2022, 15:42:34 |

     Wiązek jak Raczyński! Porównanie roku. Mistrz! XD

     • pierdoła mosińska
      wtorek, 5 lip, 2022, 23:00:13 |

      A toś teraz popłynął @orient, jak po pulpie z lubońskiej Luveny. Ten syf, którym Luboń zatruwał Mosinę, a waściwie Czapury jest bardziej zaraźliwy niż covid-19.
      Gdzie tu widzisz porównanie? XD, XP
      W tył zwrot, do podstawówki marsz!

 • mosiniak
  poniedziałek, 4 lip, 2022, 21:47:40 |

  Cisza, mam więc nadzieję, że radny Kleiber ruszył z procedurą referendalną! Wszak jest i mieszkańcem, i radnym, zna ponoć prawo samorządowe, już nie mogę się doczekać. Obiecuję pomoc! Dam z siebie wszystko i jeszcze więcej, aby przepędzić nieudaczników z magistratu. No Michale do roboty!

  • pierdoła mosińska
   wtorek, 5 lip, 2022, 13:17:35 |

   Też to widzę!

  • Płotka
   sobota, 9 lip, 2022, 8:12:37 |

   Rada zbierze się na początku sierpnia, aby dla dobra miasta i wsi, podjąć uchwałę referendalną.
   Natenczas burmistrz pracuje nad ulotką w sprawie referendum, na której pojawią się wszystkie grzechy Rady.Ostatni grzech w postaci głosowania nad wnioskami AQUANETU o pozostawienie 1/3 Gminy jako rezerwatu, będzie śmiertelny.Radny Kolankiewicz w tej sprawie głosował ,,przeciw,, natomiast radny Marciniaki i jego komanda ,,za,, .

   • gosc
    sobota, 9 lip, 2022, 10:07:03 |

    Ba nawet Cybulski, Wiązek i Gryrgier za! Las jest modny jak widać

   • gosc
    sobota, 9 lip, 2022, 10:08:52 |

    A skąd ta informacja o tej sesji? To go odwołają czy jak to będzie?

    • Płotka
     sobota, 9 lip, 2022, 11:35:46 |

     Na koniec ostatniej sesji Przewodniczący poinformował, że na początku sierpnia zostanie zwołana na wniosek grupy radnych sesja. Nie powiedział, co będzie przedmiotem obrad ale temat może być tylko jeden: referendum w sprawie odwołania burmistrza.

 • karp
  poniedziałek, 4 lip, 2022, 21:59:35 |

  Dziwna jest mosińska definicja przedsiębiorcy.Ludzi pracujących za darmo nazywa się raczej wolontariuszami
  ,ofiarami mobbingu lub niewolnikami,a nie przedsiębiorcami.

  • pierdoła mosińska
   wtorek, 5 lip, 2022, 13:16:32 |

   Tozupełnie tak jak w przypadku karpia. Rożnica tylko taka, że karp u siebie tego nie widzi.

 • mosiniak
  wtorek, 5 lip, 2022, 0:04:49 |

  Karpiu, o czym ryby śpiewają?

 • karp
  wtorek, 5 lip, 2022, 13:38:21 |

  Pierdoło,a czy widzisz taką zależność, że burmistrzowie bez wymazu nie dostają votum zaufania,a za votum głosują jedynie radni bez wymazu lub piątej klepki?

  • pierdoła mosińska
   wtorek, 5 lip, 2022, 13:52:40 |

   Nienawidzisz, gdy ktoś ma inne zdanie niż ty, ale chętnie innym to zdanie ograniczasz. Żyjemy w demokratycznym kraju, albu ja czegoś nie wiem. Może utknałeś gdzieś w błotach komuny i nie zauważyłeś, że każdy może mieć własne zdanie w dowolnej sprawie. To nam gwarantuje także Konstytucja, czego zapewne nie wiesz, no bo skąd…

 • mosiniak
  wtorek, 5 lip, 2022, 17:10:17 |

  Nie da się ukryć, że karpisko jest paskudny! Ale też ma wiele racji, przyznam jednak szczerze, że dobrze byłoby, aby zajął się Luboniem. A co do zawiści, to kiedyś ktoś nawet śpiewał o bezinteresownej zawiści, jako o naszej cesze narodowej, czy coś koło tego. Czy Michałek już działa, bo tak zwiał stąd…

 • karp
  wtorek, 5 lip, 2022, 21:48:16 |

  W związku z tym,że Pierdoła jako pierwszy zaczął promować swego kandydata w którym dopatrzył się podobieństw do hrabiego Raczyńskiego będzie prezent.
  Ode mnie,zupełnie za friko 2 propozycje nazwy komitetu: 1.Umoczeni dla gminy, 2.Umoczymy gminę.
  Proszę sobie wybrać,która się bardziej podoba.

  • pierdoła mosińska
   wtorek, 5 lip, 2022, 23:18:04 |

   To raczej @orient na własną rękę dopatrzył się takiego podobieństwa, a karpisko tę głupotę skopiowało. Widzisz karpiu, tak kończy się przesadne stosowanie metody „kopiuj i wklej”. Odkąd poznałeś tę metodę, stosujesz ją niemal zawsze – to takie skrzywienie.
   Dam tobie radę karpiu. Weź dziewczynko za rączkę to biedne dziecko z ksywą orient i razem pomaszerujcie do pierwszej klasy szkoły podstawowej celem reedukacji. A tak przy okazji prośba, proszę się nie zmoczyć, chwilowo brakuje pieluch! Wszystkie już zmoczyliście…

   • orient
    środa, 6 lip, 2022, 11:38:35 |

    Masz rację mosińska pierdoło, posikałem się ze śmiechu. Nie strasz, nie strasz bo gdzie teraz dostaniesz te pieluchy? Nawet najlepszy tron w w lesie w Pecnej nie pomoże, jeśli nie ma jak wody spuścić. A śmierdzi aż w Mosinie od tych twoich pierdu pierdu.

 • karp
  środa, 6 lip, 2022, 8:13:29 |

  Nie wybrzydzaj,sam lepszej nazwy nie wymyślisz.
  Dam ci jeszcze jedną nazwę,dla podkreślenia twoich zasług.Umoczone pierdoły.

 • karp
  środa, 6 lip, 2022, 13:31:23 |

  Pierdoła popełnił falstart z kampanią buraczaną swego
  wyśnionego kandydata.Jakaś budowa i przycisnęło ze żwirem?

 • karp
  sobota, 9 lip, 2022, 12:25:11 |

  Większość referendów staje się nieważnymi z uwagi na niską frekwencję.Radni będą się więc wznieść na wyżyny jeśli chodzi o mobilizację społeczeństwa.Na pewno można też liczyć na demobilizację ze strony burmistrza.Pani prezes ZUK będzie musiała zorganizować wiec pod hasłem:przyjdzie inny burmistrz i rozwali ZUK,jak robił to Strażyński przed wyborami w 2018 roku.Tam też robią ludzie Waldemarów, którzy też pewnie będą agitować.Będzie się działo.

 • Płotka
  sobota, 9 lip, 2022, 13:20:43 |

  Tak drogi @karpiu, ostatnie badania pokazują, że społeczeństwo nie chce chodzić na wybory. Tak jak piszesz, Burmistrz uruchomi swoje oddziały które skutecznie zniechęcą mieszkańców do udziału w referendum.
  Politycznie to Rada jest cieńka jak włos noworodka. Może dobrze byłoby ich wymienić (wróble ćwierkają o inicjatywie mieszkańców).

 • karp
  sobota, 9 lip, 2022, 18:13:40 |

  Używając nazwy ZUK sprawdzam czujność działu klikaczy.
  Co prawda jest dzień wolny, ale jeśli po wielu godzinach od wpisu nie ma 20 łapek w dół to znaczy,że szefowa działu klikaczy-Dzida jest na urlopie.Moim zdaniem pracownicy waszego ZUK powinni dostawać co najmniej 500 zł dodatku za indoktrynację polityczną.Jestem zadowolony,że Kom-lub nie ma takich Dzid,pracownicy nie pchają się do polityki,a polityka nie pcha się do nich.Nie daje zarobić śliskim Waldemarom,bo u nas nie ma Waldemarów w lokalnej polityce.

 • karp
  sobota, 9 lip, 2022, 19:31:17 |

  Zarówno w Luboniu,jak i w Mosinie rejestry umów to lipa.Żadne gminy nie zawierają tak mało umów.
  Moja burmistrz jest trochę nadgorliwa,bo zawarła już umowę z datą 2022.07.30. :)
  http://lubon.kylos.pl/rejestr_umow/
  Wasz nadmiernie śpiący:
  http://umowy.mosina.pl/#/results?phrase=1
  Gdyby jeszcze ZUK był tak uprzejmy i opublikował rejestr umów z Waldemarami…

 • karp
  niedziela, 10 lip, 2022, 9:09:17 |

  Moje interesy w gminie Mosina, o których niektórzy piszą,a których nie mam podpowiadają mi, że histeria dopadnie histeryka.Nie wiem czy to się odbędzie w terminie referendalnym czy normalnym.Wierzę w klątwę Waldemara.Kiedyś podkupiła go Springerowa i straciła władzę.Później nieprzyzwoicie długo słuchał go przyzwoity burmistrz Ryś i ….
  Nie ma żadnych przeszkód w tym,by także Przemysław poległ na Waldemarze.

 • wyborca
  środa, 27 lip, 2022, 8:32:32 |

  Trzy razy przeciw burmistrzowi i radni na kolejny rok BEZRADNI. Brawa dla mosińskich radnych-wesołków.

  • Okoń
   środa, 27 lip, 2022, 11:31:33 |

   A ilu ludzi pójdzie na referendum jak myślisz?

   • Płotka
    środa, 27 lip, 2022, 11:58:32 |

    Ludzie maja dość polityki i polityków. W październiku w którym to referendum powinno być przeprowadzone nastąpi pogorszenie nastrojów społecznych spowodowane głównie sytuacją z zaopatrzeniem w węgiel.
    Pomysł z referendum – szczególnie w tym czasie – uważam za całkowicie chybiony.

    • gosc
     środa, 27 lip, 2022, 12:54:25 |

     zgadzam się z Tobą ja już nie mogę słuchać tych vlogów i innych pierdół. Można gdzieś się zapoznać z uzasadnieniem dla referendum? skąd to info w ogóle o tej inicjatywie bo przeglądam stronę gminy i nic nie ma

     • Płotka
      środa, 27 lip, 2022, 13:04:10 |

      Na stronie Gminy nic nie ma bo to będzie inicjatywa Rady.

 • Płotka
  środa, 27 lip, 2022, 10:08:41 |

  Jak donosi Radio Mosina, na 5 sierpnia br. zostanie zwołana sesja Rady Miejskiej w sprawie referendum o odwołanie Burmistrza. We wczorajszym blogu Przemysłąw zrobił bilans otwarcia w którym wypunktował argumentację Rady co do wotum, a na koniec uderzył się w piersi mówiąc, że jak każdy człowiek ma swoje ułomności i wyraził nadzieję, że współpraca z radnymi ulegnie poprawie.

 • karp
  środa, 27 lip, 2022, 13:30:11 |

  Niemożliwe.Burmistrz Przemysław ma ułomności?

 • karp
  czwartek, 28 lip, 2022, 9:06:21 |

  Czy ktoś wie o co chodzi w umowie: SG.546.2022.DT
  Źródło zobowiązania
  Umowa (usługa)
  Kontrahent
  PGE ENERGIA CIEPŁA
  Opis przedmiotu
  umowa na ponoszenie udziału w kosztach zatrudnienia Przewodniczącego KM WZZ „Sierpień 80” w Bydgoszczy
  Wartość zobowiązania
  8000
  Data zobowiązania
  13-06-2022
  Symbol komórki
  SG
  Czy ten pan wydziela ciepło i Mosina za to płaci?

  • Gość
   czwartek, 28 lip, 2022, 9:27:23 |

   Sierpień 80 to matecznik Mateusza. Przemysław kupuje poparcie za nasze.

  • Jan Marciniak
   czwartek, 28 lip, 2022, 11:03:13 |

   Nie wiem, o co chodzi. Dziś złożę Zapytanie radnego w tej sprawie.

 • karp
  czwartek, 28 lip, 2022, 10:25:31 |

  Ciekawe umowy zawiera wasz Przemysław I.
  Mógłby jednak wytłumaczyć na vlogu skąd ta nagła przyjaźń mosińsko-bydgoska.

  • gosc
   czwartek, 28 lip, 2022, 22:08:40 |

   To proste, w urzędzie zawiązał się związek zawodowy

   • Gość
    piątek, 29 lip, 2022, 6:12:11 |

    Możliwe,ale żeby sypnąć im taką kasę z budżetu gminy. Za co?

    • gosc
     piątek, 29 lip, 2022, 7:41:00 |

     Takie prawo pytaj się Mielocha i skarbniczce dlaczego związek został założony

     • Gość
      piątek, 29 lip, 2022, 8:14:17 |

      Od pytań i kontroli jest Komisa Rewizyjna Rady i wybrani przez nas Radni.

 • karp
  czwartek, 28 lip, 2022, 11:45:30 |

  Jeśli są osoby chętne (z całego kraju),by budżet Mosiny „ponosił udział w kosztach zatrudnienia”w wysokości 8 tysięcy,to powinny pisać wnioski na:
  burmistrz@mosina.pl

 • karp
  czwartek, 28 lip, 2022, 20:48:55 |

  Widzę,że radny Marciniak dotrzymał słowa i zapytał o tajemniczą umowę:
  http://bip.um.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/Zapytania%20od%20nr%20652/zapytanie-674.pdf
  Mam nadzieję,że odpowiedź nie będzie równie dziwna jak umowa.

 • karp
  piątek, 29 lip, 2022, 8:35:46 |

  Tylko czy nawet założenie związku zawodowego w urzędzie jest dostatecznym powodem do podnoszenia stopy życiowej o 8 tysięcy jakiemuś gościowi z Bydgoszczy?

  • Kiwi
   piątek, 29 lip, 2022, 15:42:17 |

   Karp to jest szansa dla ciebie. Załóż związek zawodowy i zaoferuj pomoc umęczonym owieczkom z magistratu. Wtedy strumień pieniędzy zamiast do Bydgoszczy popłynie do Lubonia. Mobberka księgowa ma się dobrze z tego co słyszę, mieloch chwalił ją na sesji nawet absolutoryjnej. Pracownicy nadal odchodzą. Na BIP jest kilka konkursów ogłoszonych. Będziesz miał co robić.

   • Fatal error
    piątek, 29 lip, 2022, 17:10:27 |

    Faktycznie na BIP ogłoszeń o pracę bez liku. Co tam się musi dziać, że nikt nie chce pracować? To musi być ale burdel na kółkach. Może my mieszkańcy napiszemy list do premiera?

   • karp
    piątek, 29 lip, 2022, 18:16:20 |

    Wyobraź sobie,że właśnie o tym pomyślałem.
    Bydgoszcz daleko,Luboń blisko.Jeśli już cierpicie na nadpłynność finansową,a lokalne Waldemary chwilowo nie chcą przelewów z UM i ZUK,to dotacje mieszkańców Lubonia automatycznie się nasuwają.Jesteśmy od was biedniejsi i w ostateczności przyjmiemy przelewy,żeby was uwolnić od nadpłynności.Mogę założyć związek karpia,kilku zdaniowy statut to 5 minut.Niech się tylko wasz władca zadeklaruje na vlogu, że nie będzie przelewał do Bydgoszczy,a będzie puszczał Wartą przelewy do Lubonia i mamy dil.

    • chłop
     piątek, 29 lip, 2022, 23:18:31 |

     Mnie dziwi co innego. Dlaczego urzędnicy zamiast odchodzić i uciekać jak szczury z pokładu nie zrobią rewolucji Mielonemu i księgowej? W kupie siła jak to powiadają. Jest was 100 osób. Zakładając, że 20 % to wazeliniarze i włazi pupy burmistrza to i tak jest was 80, a ich dwoje. W czym problem? Ja chyba wiem. W urzędzie pracują kobiety. Żadnej woli walki nie ma w was.

 • Marek
  piątek, 29 lip, 2022, 16:42:00 |

  Też tak słyszałem, że skarbniczka ciągle się na ludziach wyżywa i do tego błędy co chwilę robi. Ciekawe po co ona wróciła. Nie ma bardziej kompetentnych ludzi?

 • karp
  sobota, 30 lip, 2022, 20:58:13 |

  Kiedy nadejdzie zima warto mieszkać w Bydgoszczy.
  3 tysiące dopłaty do gospodarstwa domowego (kiedy się pali węglem)+8 tysięcy od burmistrza M. i da się przeżyć.

 • pytajnik
  sobota, 30 lip, 2022, 21:58:34 |

  Skoro w tym PGE przepędzili prezesa mobbera to może w Mosinie przepędzą nieudolnika i złośnicę? MOżę warto zainwestować 8 tys. rocznie na związek zawodowy, żeby potem nie wydawać 250 tys. na leśny wodociąg i milion złotych na park z lebiodą? Nie wiem czy filtr spamowy przepuści ten link pod spodem. Proszę przeczytać.

  https://ddbelchatow.pl/wydarzenia/kopalnia-i-elektrownia/nowy-prezes-w-spolce-zaleznej-pge-wczesniej-pracownicy-narzekali-na-mobbing/l60k2az5YvGBqVZZbmVV

  • ż.
   niedziela, 31 lip, 2022, 0:05:39 |

   Jak upadnie kartonowe imperium wielebnego to dopiero pewnie wyjdzie skala strat wywołana przez Waldemara.

 • karp
  wtorek, 2 sie, 2022, 10:03:33 |

  Miałbym taką prośbę, by UM Mosina nie zwlekał 2 tygodnie,czy miesiąc na pytanie radnego Marciniaka.
  Pytanie proste jak budowa cepa, więc odpowiedź też powinna być prosta i szybka.Moja niezaspokojona ciekawość też zostanie wcześniej zaspokojona i nie będę musiał pytać w Bydgoszczy, jakie kryteria trzeba spełnić, by dostać 8 tysięcy dotacji z Mosiny.

 • karp
  środa, 3 sie, 2022, 9:41:24 |

  Gminy emitują obligacje komunalne i to jest normalne.
  Dla mnie nie jest normalne,że mosińskie obligacje są
  notowane na rynku Catalyst i nie widzę śladu upoważnienia burmistrza do zawarcia umowy z podmiotem maklerskim oraz upoważnienia do wprowadzenia do notowań.Rekiny giełdowe:burmistrz i pani główna zaprezentowali się na Catalyst i to jedyna korzyść.Poza tym są tylko opłaty a wolumen obrotu mosińskich obligacji od początku notowań wynosi zero.Co więcej,Rada nie pyta kto wyraził na to zgodę i jakie są koszty umowy z podmiotem maklerskim i związane z rynkiem Catalyst?Jaki jest sens wprowadzania do notowań obligacji na rynku,gdzie nie ma transakcji?Na to pytanie odpowie (lub raczej nie)pan burmistrz Natenczas.
  https://mosina.esesja.pl/zalaczniki/153037/uchwala-465_1513038.pdf
  Gdzie tu jakieś upoważnienie?
  https://obligacje.pl/pl/emitent/gmina-mosina
  Ktoś robi jakiś bilans korzyści lub strat?

  • gość
   środa, 3 sie, 2022, 10:27:31 |

   „2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego
   adresata” I wszystko w temacie Karpiu

  • Płotka
   środa, 3 sie, 2022, 12:36:16 |

   Czy w sprawie upoważnienia burmistrza do zawarcia umowy z CATYLAST, nie miał pytać RIO radny Jan Marciniak ?

   • karp
    środa, 3 sie, 2022, 13:20:32 |

    Chyba było coś takiego,ale jakoś się rozeszło.

    • Płotka
     środa, 3 sie, 2022, 14:03:05 |

     Panie radny Janie Marciniaku,proszę w imieniu elektoratu, o wystosowanie do RIO stosownego zapytania w sprawie upoważnienia burmistrza do zawarcia umowy z CATYLAST.
     Przy okazji chciałbym zapytać co się smaży w sprawie
     podziemnego przejścia pod ulicą Sowiniecką ?
     Czy starosta Łubiński dotrzymał obietnicy danej radnej Szymczak co do wsparcia finansowego ?

 • karp
  środa, 3 sie, 2022, 11:05:34 |

  Nie ma słowa o wprowadzeniu do obrotu.
  Podam przykład gminy Sulechów.Oto ichnia uchwała:
  https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminywSulechowie/document/832666/Uchwa%C5%82a
  Zwracam uwagę na § 7 a zwłaszcza na § 7.4 gdzie czytamy: ” Upoważnia się Burmistrza do:
  ….
  4.podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.”
  Gdybym nawet nie miał racji to pozostaje pytanie o koszty tych notowań bez notowań.

  • Gość
   środa, 3 sie, 2022, 12:24:17 |

   I nikt nie powie,ile to rocznie mieszkańców gminy kosztuje?

 • karp
  środa, 3 sie, 2022, 18:29:15 |

  To czy burmistrz przekroczył zakres umocowania udzielonego mu przez RM Mosina, w sprawie wprowadzenia obligacji do obrotu na Catalyst,powinno zostać rozstrzygnięte przed sesją absolutoryjną.Poruszano bardziej błahe tematy, a o tym nie było nic.
  W sprawie byłaby cenna opinia prawnika Rady.W sytuacji gdy burmistrz narzucił Radzie kancelarię, to może być tak, że jej opinie będą równie przewidywalne jak opinie prawne mec.Zygmunta.

 • karp
  piątek, 5 sie, 2022, 9:38:16 |

  Mpzp Mosina-Sowiniec-etap III.
  Projekt na sesji w czerwcu został odesłany do Komisji
  Ochrony Środowiska.Nie widać by KOŚ się tym zajmowała,a projekt ma stanąć znowu na sesji w dniu 11 sierpnia(punkt 17).
  https://mosina.esesja.pl/posiedzenie/a2928354-58eb-4
  To przekracza trochę zakres mojego pojmowania i liczę na wytłumaczenie przez kogoś mądrzejszego.

 • Płotka
  piątek, 5 sie, 2022, 10:57:41 |

  Co za geniusz redagował ten projekt ?
  Treść paragrafu 1 ust.1 jest absolutnie do usunięcia.
  Czy plan miejscowy może być sprzeczny z ustaleniami studium ?
  @karp- twoje wątpliwości może jedynie rozwiać burmistrz Przemysław.

 • karp
  piątek, 5 sie, 2022, 11:16:03 |

  Jeśli projekt był omawiany na sesji w czerwcu,to Przemysł I powinien to zawrzeć w uzasadnieniu projektu.Uzasadnienie jest po to,by opisać w nim cały przebieg procedury planistycznej.

Skomentuj