Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Kowbojski modowy piknik w Starym Browarze w Poznaniu
Redakcja GMP | sobota, 20 maj, 2023 |

Szczyt Trójkąta Weimarskiego w Rogalinie i Kórniku. Rozszerzenie UE i udział Wicepremiera Ukrainy

W dniach 11 i 12 maja, w kórnickim zamku oraz rogalińskim pałacu odbył się szczyt Trójkąta Weimarskiego ze specjalnym udziałem wicepremier Ukrainy ds. Integracji z UE i NATO.

Trójkąt Weimarskim jest porozumieniem politycznym Polski, Niemiec i Francji, funkcjonującym od 1991 roku, którego głównym celem jest rozwój współpracy między tymi państwami. Unijni ministrowie trzech państw rozmawiali o tym, jak powinna wyglądać i funkcjonować Unia Europejska. Spotkanie odbyło się na zaproszenie polskiego ministra ds. Unii Europejskiej, Szymona Szynkowskiego vel Sęka.

– Sesja w Rogalinie będzie poświęcona rozszerzeniu Unii Europejskiej o kraje Bałkanów Zachodnich – informował przed szczytem minister. – Będziemy dyskutować o tym, co możemy zrobić żeby sześć krajów Bałkanów Zachodnich mogło liczyć na wsparcie krajów unijnych na ich ścieżce rozszerzeniowej. Przypomnę, że kraje Bałkanów Zachodnich to jest takie miękkie podbrzusze Unii Europejskiej. Kraje otoczone ze wszystkich stron granicami Unii Europejskiej, a jednocześnie region, gdzie krzyżują się wpływy bardzo wielu aktorów międzynarodowych – tłumaczył Szymon Szynkowski vel Sęk.

Jak poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów spotkanie z udziałem Anny Lührmann – minister ds. Europy i Klimatu Republiki Federalnej Niemiec, Laurence Boone – sekretarz Stanu ds. Europy Republiki Francuskiej oraz Olhy Stefaniszyny – Wicepremier Ukrainy ds. Integracji z UE i NATO było okazją do owocnych rozmów na wiodące tematy europejskie, ze szczególnym uwzględnieniem polityki rozszerzenia Unii Europejskiej. Dążenia akcesyjne Ukrainy, państw Bałkanów Zachodnich, Mołdawii i Gruzji mają strategiczne znaczenie dla umacniania integracji europejskiej i stabilizowania sytuacji w aktualnych uwarunkowaniach geopolitycznych w Europie.

Rząd podkreślił, że ministrowie Trójkąta Weimarskiego osiągnęli ważne wnioski, których celem jest przyspieszenie procesu rozszerzenia Unii Europejskiej i nadanie mu odpowiednich ram. Jako konkretne rezultaty spotkania, powstał tzw. weimarski list skierowany do Komisji Europejskiej. W liście podkreślono kluczowe kwestie, które mogą istotnie przyczynić się do przyspieszenia procesu rozszerzenia, takie jak efektywne metody przyjmowania nowych państw członkowskich i reguły ich oceny, wsparcie ze strony instytucji unijnych oraz państw członkowskich, a także ściślejsza współpraca gospodarcza i integracja w różnych obszarach, włącznie z większym udziałem w programach unijnych, takich jak Horizon Europe czy Erasmus+.

Politycy dodają, że list jest wyrazem oczekiwania ze strony państw Trójkąta Weimarskiego powrotu do dynamizacji polityki rozszerzeniowej Unii Europejskiej.

(red)

pałac w Rogalinie

pałac w Rogalinie

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności

Tagi: , , , ,

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj