Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Kowbojski modowy piknik w Starym Browarze w Poznaniu
Redakcja GMP | wtorek, 5 mar, 2024 |

Ochrona środowiska i pasja. Działalność Koła Pszczelarzy Mosina – Puszczykowo

W obliczu wyzwań, które stawia przed nami natura, lokalne społeczności odgrywają niezwykłą rolę w ochronie współistnienia człowieka z otaczającym go środowiskiem. W samym sercu tych działań tkwi Koło Pszczelarzy Mosina – Puszczykowo, będące nie tylko opiekunem pszczół, ale także ekspertem w dziedzinie edukacji przyrodniczej.

Działalność Koła Pszczelarzy Mosina – Puszczykowo

W 2023 roku, koło zrzeszało 16 pszczelarek i 97 pszczelarzy. Przez ostatnie lata nie tylko jednoczyło pasjonatów pszczelarstwa, ale także stało się nieodłącznym elementem naszego lokalnego świata. Opiekując się imponującą liczbą 3264 rodzin pszczelich, wnieśli olbrzymi wkład w zachowanie różnorodności biologicznej naszego regionu.

Co warto podkreślić, członkowie Koła Pszczelarzy Mosina – Puszczykowo wchodzą w skład zarządu Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy i są delegatami na walne zjazdy Polskiego Związku Pszczelarskiego. W lutym 2024 roku minęła czteroletnia kadencja pracy zarządu koła. Oto, jak podsumował ją prezes koła, Robert Hertmanowski:

– W mijającej kadencji, w ramach comiesięcznych spotkań, pszczelarze naszego koła mogli wysłuchać wykładów o współczesnych sposobach prowadzenia pasiek – opowiada prezes koła Robert Hertmanowski. – Każdego roku organizujemy uroczyste rozpoczęcie i zakończenie sezonu pszczelarskiego, na których nasi zasłużeni członkowie otrzymują nagrody związkowe – dodaje prezes.

Co ważne, członkowie mosińsko-puszczykowskiego koła prowadzą, na terenie naszych gmin, prelekcje o pszczołach oraz produktach wytwarzanych przez pszczoły. Są widoczni na wieli oficjalnych uroczystościach. – Poczet sztandarowy naszego koła brał udział w wielu gminnych uroczystościach – podkreśla. – Jako koło wspieramy też kurs zawodowy dla pszczelarzy prowadzony w szkole w Grzybnie, aby jak najlepiej przygotować nowych pszczelarzy do opieki nad rodzinami pszczelimi – tłumaczy Robert Hertmanowski. – Bierzemy też czynny udział w pozyskiwaniu dla pszczelarzy naszego koła środków finansowych z dotacji rolnych agencji rządowych oraz w programach wspierania pszczelarstwa województwa wielkopolskiego – zwraca uwagę.

A  jak będzie wyglądała dalsza działalność koła?

– W nowej kadencji zarząd będzie kontynuował comiesięczne spotkania połączone z wykładami. Kontynuował prowadzenie prelekcji o pszczołach na terenie naszych gmin – przekazuje prezes.

Ponadto koło ma zamiar wziąć udział w krajowym zjeździe pszczelarzy, połączonym z targami sprzętu pszczelarskiego. – Poza dotychczasowymi sposobami wsparcia pszczelarzy, chcemy w porozumieniu z władzami samorządowymi wystąpić do Samorządu Wojewódzkiego z wnioskiem o sfinansowanie sadzenia drzew i krzewów miododajnych – informuje prezes.

Skład Koła Pszczelarzy Mosina – Puszczykowo

W niedzielę 25 lutego br. odbyło się zebranie wyborcze koła. Ponieważ nie stwierdzono nieprawidłowości działalności zarządu koła i udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi, można było przeprowadzić wybory nowego zarządu.

W wyniku głosowania wybrano na następną kadencję władze koła w składzie:

  • Prezes – Robert Hertmanowski
  • V-ce prezes – Sławomir Falbierski
  • Skarbnik – Sławomir Biernaczyk
  • Z-ca skarbnika Małgorzata Dopierała
  • Sekretarz – Grzegorz Dembski
  • Członek zarządu – Włodzimierz Szeszuła
  • Członek zarządu – Stanisław Szubert
Zarząd Koła Pszczelarzy Mosina – Puszczykowo

Zarząd Koła Pszczelarzy Mosina – Puszczykowo; fot. KPMP

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności, Mosina, Puszczykowo

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj