Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Teatr na leżakach w Starym Browarze w Poznaniu
Redakcja GMP | piątek, 16 mar, 2012 | 1 Komentarz

Puszczykowo wyemituje obligacje

Uchwała w sprawie emisji obligacji miejskich oraz rozpoczęcie procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Magazynowej, to najważniejsze uchwały przegłosowane podczas 18 sesji Rady Miasta Puszczykowa. W porządku był jeszcze projekt w sprawie zmiany uchwały podatkowej obniżającej stawki za grunty zajęte pod działalność sportową, ale nie został przyjęty.

Plan dla ul. Magazynowej

 Temat MPZP dla terenu położonego przy ul. Magazynowej w Puszczykowie poruszany jest od dłuższego czasu, dokładnie od momentu, kiedy w ubiegłym roku jeden z inwestorów chciał wybudować tam market. Potem kolejny inwestor chciał, aby powstały tam szeregowce, a w lutym do urzędu nadszedł kolejny wniosek o budowę domów jednorodzinnych na dużych działkach. Mieszkańcy od początku są przeciwni tym planom, apelowali o pomoc do urzędników oraz do radnych. Podczas 19 sesji na wniosek burmistrza oraz właśnie mieszkańców radni przegłosowali uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia MPZP.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa teren objęty planem przeznaczony jest pod: zabudowę mieszkaniową z nieuciążliwymi usługami towarzyszącymi (dla większości obszaru), usługi kultu religijnego – (fragment terenu przy ulicy ks. Posadzego i Kościelnej), zespoły usługowe lub usługi na wydzielonych działkach przy ulicy Poznańskiej/Strażackiej oraz zespoły usługowe lub usługi na wydzielonych działkach przy ulicy Poznańskiej/Topolowej (w tym: usługi, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna). Jak przeczytamy w uzasadnieniu do tej uchwały projektowany zakres prac planistycznych odpowiada zapisom studium.

Obligacje za 2 mln zł

Podczas lutowej sesji zapadła też decyzja o emisji obligacji komunalnych. Radni zdecydowali jednak, że miasto wyemituje papiery o wartości 2 a nie 3,4 mln złotych, jak proponował burmistrz.

Skarbnik Piotr Łoździn tłumaczył radnym, że dla miasta korzystniejsza jest emisja obligacji na kwotę 3,4 mln zł bez rozkładania na dwa etapy (2 plus 1,4) ponieważ wtedy można wynegocjować lepsze warunki.

Na pytanie radnych o koszty tego rozwiązania dla budżetu miasta skarbnik odpowiedział, że są one porównywalne z kredytem, jednak obligacje są obecnie dla Puszczykowa lepsze, bo odraczają płatności, a raty kredytu mogłyby spowodować, że miasto przekroczyłoby ustawowe wskaźniki dotyczące zadłużenia.

Poza tym Urząd nie zamierza pozyskiwać całej kwoty w całości tylko w zakresie potrzeb –  2 mln teraz i 1,4 mln zł np. w II połowie roku. Jeśli nie będzie takiej potrzeby to druga transza nie musi w ogóle dojść do skutku – mówił skarbnik P. Łoździn .

Radni nie zgodzili się z argumentacją skarbnika i zmniejszyli emisje papierów wartościowych z kwoty 3,4 mln do 2 mln zł. (red.)

Zobacz artykuł: Puszczykowo emituje obligacje

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Wasze komentarze (1)

Skomentuj