T-Roc Salon VW Berdychowski Łukasz Grabowski radny w sejmiku woj. wielkopolskiego Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wielkanoc w Starym Browarze w Poznaniu - złap zająca w apce
Redakcja GMP | piątek, 4 lis, 2016 |

Konsultacje społeczne w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi

Informujemy, że Burmistrz Gminy Mosina ogłosił rozpoczęcie konsultacji społecznych uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r.

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Mosina na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r.

Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu należy zgłaszać w terminie do 17 listopada 2016 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mosinie, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, w pokoju nr 4 oraz pod numerem telefonu: 61 810 95 25 – osoba do kontaktu – Ewelina Waligórska. Projekt uchwały, formularz konsultacji i inne szczegóły dostępne są także na stronie: http://bip.mosina.pl/bip/pozytek-publiczny/ogoszenie-o-rozpoczciu-konsultacji-rocznego-programu-wsppracy-z-organizacjami-pozarzdowymi-na-2017-r..html

SZKOLENIE dla organizacji pozarządowych

Przedstawicieli organizacji pozarządowych zapraszamy ponadto na szkolenie w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Szkolenie odbędzie się 8 listopada w godzinach 15.00 – 17.00 w sali 110 Urzędu Miejskiego w Mosinie. Skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy w 2017 roku ubiegać się będą o dofinansowanie zadań publicznych w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie. Szkolenie przeprowadzi przedstawiciel Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych. Prosimy o potwierdzenie przybycia na szkolenie drogą mailową: ewelina.waligorska@mosina.pl, osobiście lub telefonicznie pod numerem 61 8109 525

(źródło: www.mosina.pl)

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności, Mosina

Tagi: ,

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj