Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Kowbojski modowy piknik w Starym Browarze w Poznaniu
Redakcja GMP | wtorek, 21 wrz, 2021 |

Nowe stawki za wodę i ścieki dla podpoznańskich gmin

PGW Wody Polskie wydało decyzję zatwierdzającą nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na okres 3 lat. Wygląda na to, że wszyscy mieszkańcy gmin będących w Aquanet zapłacą więcej za wodę. Natomiast mieszkańcy gminy Mosina, jeśli nowa taryfa się uprawomocni, zapłacą mniej niż dotychczas za odprowadzanie ścieków. – Stawki będą równe dla wszystkich – informuje mosiński magistrat.

Podwyżki cen za wodę i odprowadzanie ścieków Aquanet tłumaczy drożejącą energią elektryczną. Miejska spółka aby zatwierdzić nowe stawki musi mieć jednak zgodę państwowych Wód Polskich. Te odrzuciły pierwszy, niekorzystny dla gminy Mosina wniosek spółki Aquanet S.A.

W czasie procedowania nowych stawek przedstawiciele Gminy Mosina brali udział w postępowaniu administracyjnym. Jak tłumaczą doprowadziło to do zatwierdzenia przez PGW Wody Polskie z 3 września 2021 r. drugiej taryfy stawek (wg. poniższej tabeli). Decyzja nie jest jeszcze prawomocna. Jeżeli decyzja Wód Polskich się uprawomocni oznaczać będzie ujednolicenie stawek dla wszystkich gmin.

Taryfy Aquanet S.A. – obowiązujące obecnie oraz zatwierdzone decyzją PGW Wody Polskie z 3 września 2021 r. Źródło: Informator mosiński

W ostatnich latach mieszkańcy gmin należących do Aquanet płacili za odprowadzenie ścieków według różnych stawek. Obecnie największe opłaty ponoszą m.in. mieszkańcy gminy Mosina (9,50 zł brutto), a najniższe mieszkańcy m.in. Poznania (6,51 zł brutto). Taryfy opłat za wodę i ścieki ustalane są na trzy lata. Propozycję taryf Aquanet przedkłada każdorazowo Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, które taryfy zatwierdza. W roku 2021 Aquanet jest zobowiązany do przedstawienia nowego projektu taryf na lata kolejne trzy lata: 2022 – 2024.

Pierwszy wniosek Aquanet

Aquanet pierwszy wniosek złożył 5 lutego 2021 r. PGW Wody Polskie decyzją z 21 kwietnia 2021 r. odmówiło zatwierdzenia zaproponowanych taryf. W decyzji PGW wskazało, że Aquanet ma sporządzić nową taryfę w sposób zapewniający łatwość obliczania oraz sprawdzania cen i stawek opłat, ma też przeprowadzić optymalizację kosztów w celu ochrony odbiorców usług przed nadmiernym i nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat. Dodać należy, że pierwsza, zaproponowana przez Aquanet taryfa odbioru ścieków, zakładała podwyżkę opłat dla mieszkańców gminy Mosina w kolejnych trzech latach do: 10,31 zł, 11,65 zł i w trzecim roku do 12,23 zł. Mieszkańcy m.in. Poznania, płaciliby przy tym stawkę ok. 7 zł brutto. Gdyby ta pierwsza propozycja Aquanet została zatwierdzona przez PGW Wody Polskie, doszłoby do jeszcze większej dysproporcji w opłatach za odprowadzanie ścieków między Poznaniem a Mosiną na jej niekorzyść, w sytuacji, gdy na terenie gminy Mosina znajduje się największe ujęcie wody podlegające ochronie.

Drugi wniosek Aquanet

Wobec odrzucenia przez PGW Wody Polskie pierwszego wniosku Aquanet, 21 maja 2021 r. spółka złożyła drugi wniosek taryfowy, w którym określono opłaty za odprowadzenie ścieków dla mieszkańców wszystkich gmin i Poznania według jednolitej stawki. W czasie procedowania stawek Gmina Mosina brała czynny udział w postępowaniu administracyjnym.

– Przedstawiliśmy argumenty na rzecz ustalenia równych stawek dla wszystkich gmin – informują władze Mosiny. Jak informują urzędnicy na łamach biuletynu samorządowego Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w rejonie Mosina-Krajkowo w istotny sposób ogranicza mieszkańcom gminy Mosina prowadzenie gospodarki wodnościekowej. Zabronione jest m.in.: lokalizowanie nowych ujęć wody poza ujęciami służącymi zwykłemu korzystaniu z wód, wykonywanie odwodnień budowlanych oddziałujących niekorzystnie na ujęcie wody, budowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

– Koszty infrastruktury kanalizacji sanitarnej w strefie ochronnej ujęcia wody powinny być uwzględniane w taryfie za wodę dla wszystkich odbiorców. To część przedstawionych przez Gminę Mosina argumentów w czasie procedowania stawek – podają urzędnicy.  – Decyzja PGW Wody Polskie z 3 września br., zatwierdzająca nową taryfę opłat za wodę i ścieki na najbliższe 3 lata – z ujednoliconymi stawkami dla wszystkich gmin, o co wnosiliśmy w procedurze ich ustalania nie jest jeszcze prawomocna. Jeśli zostanie podtrzymana, mieszkańcy Gminy Mosina będą płacić mniej za ścieki. I nie będzie to jak do tej pory stawka wyższa, niż w niektórych, innych gminach – stawka będzie równa dla wszystkich – tłumaczą mosińscy urzędnicy.

Aquanet - stacja uzdatniana wody w Mosinie

Aquanet – stacja uzdatniana wody przy ul. Sowinieckiej w Mosinie

Źródło: Informator Mosiński
Zdjęcie wyróżniające: Aquanet S.A.

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności, Mosina

Tagi: , ,

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj