Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze
Justyna Bryske | sobota, 28 lis, 2015 |

Woda (i ścieki) w Puszczykowie droższa niż w innych gminach

Rada Miasta Puszczykowa na wtorkowej sesji nie przyjęła projektu uchwały w sprawie cen za wodę i ścieki na 2016 rok i wyraziła w ten sposób swój sprzeciw wobec podwyżek (trzynastu radnych było przeciw podwyżkom, jedna osoba wstrzymała się od głosu). Opinia Rady Miejskiej nie jest jednak wiążąca, dlatego opłaty i tak wzrosną od stycznia – o 15 gr. za m3 wody i o 1,21 zł za m3 ścieków w stosunku do obowiązującej taryfy. (Obecnie mieszkańcy płacą 4,20 zł netto za wodę i 6,98 zł netto za ścieki). Również miesięczne opłaty abonamentowe za wodę i ścieki (m.in. na utrzymanie kanalizacji i wodociągów) pójdą w górę. Są one jednak te same dla wszystkich gmin, które są udziałowcami spółki Aquanet.

Jeszcze przed głosowaniem, Arkadiusz Jędrzejewski z Aquanetu przekonywał radnych o konieczności podwyżki za ścieki do 8,19 zł netto w Puszczykowie, przyznając jednocześnie, że opłata ta jest wyższa niż w innych gminach, na przykład w Poznaniu. Powodem podwyżki jest między innymi zakończona modernizacja oczyszczalni ścieków Mosina-Puszczykowo. Mianowicie zwiększenie wartości obiektu – mówił A. Jędrzejewski –  spowodowało wzrost podatku od nieruchomości płacony miastu Puszczykowo.

Aquanet zbiorniki w Mosinie

Aquanet zbiorniki w Mosinie

W 2012 roku Poznań, jako największy udziałowiec Aquanetu, wystąpił z wnioskiem o dostosowanie kosztów dostarczania wody i odbioru ścieków do faktycznych kosztów świadczenia tych usług (wygasło wtedy porozumienie komunalne, które podpisały gminy w celu „zarządzania” ówczesnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji). W efekcie opłaty za wodę i ścieki różnią się w poszczególnych gminach.

logo aquanet

logo aquanet

– Wskutek tego w okresie kilku lat od 2012 r. dojdzie do zróżnicowania cenowego na poziomie 60 proc. między najtańszą a najdroższą gminą. Jesteśmy w połowie tej drogi – tłumaczył przyczynę podwyżek A. Jędrzejewski.

Taryfa za ścieki i wodę będzie więc rosła w najbliższych latach, szczególnie w Puszczykowie. – Po to, żeby realizować inwestycje – mówił na sesji Rady Michał Fornal z zarządu Aquanetu – spółka musi zwiększyć swoje przychody w przyszłym roku o 3,5 proc., w 2017 r. o 3,5 proc., w kolejnym roku o 3 proc., w następnym o 2,5 proc., w jeszcze kolejnym o 2 proc. Potem podwyżki zaczynają wygasać. W państwa przypadku będą one wyższe ze względu na różnicowanie poziomu taryf w zlewniach, które wynika z tego, że nie mamy już porozumienia komunalnego.

Aquanet - zbiorniki na wodę na Pożegowie w Mosinie

Aquanet – zbiorniki na wodę na Pożegowie w Mosinie

– Co jednak z najuboższymi?, pytała Małgorzata Hempowicz, przewodnicząca Rady.  Rodziny o niskich dochodach, (w których próg dochodowy wynosi 1287 zł netto na jednego członka rodziny) mogą otrzymać od Funduszu Wodociągowego Aquanet dopłatę do rachunku za zimną wodę i ścieki czy dofinansowanie na podłączenie do sieci kanalizacyjnej. W tym celu trzeba złożyć wniosek (z wymaganymi dokumentami) w siedzibie fundacji w Poznaniu. Dodatkowe informacje są na stronie internetowej www.funduszwodociągowy.pl. Można też zadzwonić pod numer 61 832 84 20. (jb)

Napisano przez Justyna Bryske opublikowano w kategorii Aktualności, Mosina, Puszczykowo

Tagi: , ,

Skomentuj