Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Teatr na leżakach w Starym Browarze w Poznaniu
Redakcja GMP | środa, 6 kwi, 2022 |

Duży market przy szkole? „Pomysł jest mocno chybiony”

Temat budowy Dino w okolicach Zespołu Szkół w Krośnie przewija się od jakiegoś czasu wśród mieszkańców osiedla nr 3 „Przy Strzelnicy”. Pojawiają się głosy, że inwestycja jeszcze bardziej skumuluje ruch w okolicach szkoły.

Sprawa ta została poruszona podczas Zebrania Ogólnego Mieszkańców w dniu 23 września 2021 roku.

– Już wtedy dochodziły do nas głosy, że planowana jest taka inwestycja – mówi Łukasz Grzybak, przewodniczący Zarządu Osiedla nr 3. – Na Zebraniu obecny był burmistrz Przemysław Mieloch. Zapytany o sprawę odparł, że nic takiego (według jego wiedzy) nie jest planowane, ale że dla pewności sprawdzi i przekaże informację zwrotną Zarządowi Osiedla, co nie nastąpiło – dodaje przewodniczący. 1 marca 2022 roku burmistrz wydał jednak zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o wydaniu warunków zabudowy w rejonie skrzyżowania ulicy Strzeleckiej i Krasickiego.

Jak czytamy w zawiadomieniu, inwestycja ma polegać na „budowie budynku handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną oraz towarzyszącą, w tym miejsca parkingowe, billboard reklamowy, zadaszenie oraz latarnie oświetleniowe oraz budowie drogi wewnętrznej, przewidzianej do realizacji na terenie działek o nr ewid. 2688/5, 2688/3 obręb Mosina”. Z analizy numerów działek na portalu geoportal.pl wynika, że wjazd do marketu miałby ciągnąć się wzdłuż już istniejącej zabudowy, następnie prowadzić pomiędzy planowanymi budynkami zabudowy bliźniaczej.

Pomiędzy spotkaniem we wrześniu, a marcowym zawiadomieniem nikt nie zwracał się do Zarządu Osiedla nr 3 z prośbą o opinię, w żadnej formie. – Co do oceny samej inwestycji, to dochodzą do nas głównie głosy zaniepokojonych mieszkańców, sporadycznie przeplatane pozytywnymi opiniami – podkreśla przewodniczący osiedla. – Poza tym na wspomnianym Zebraniu Osiedlowym zgromadzeni mieszkańcy wyrazili swój zdecydowany sprzeciw wobec tej, wtedy jeszcze domniemanej, inwestycji. Argumentowali, że lokalizacja dużego marketu w okolicy jest całkowicie niespójna z już podjętymi oraz planowanymi działaniami – dodaje Łukasz Grzybak.

O dokumenty związane z planowaną inwestycją budowy marketu Dino przy ulicy Strzeleckiej poprosiliśmy urzędników, z prośbą o potraktowanie sprawy priorytetowo. Tradycyjnie, po 13 dniach oczekiwania, otrzymaliśmy odpowiedź.

– Na podstawie wyjaśnień Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie przekazuję informację, że żadna decyzja w tej sprawie nie została wydana – poinformowała z kolei Joanna Nowaczyk z mosińskiego magistratu…

Więcej w papierowym, kwietniowym wydaniu „Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej”, dostępnym w punktach sprzedaży.

Planowana lokalizacja marketu Dino wraz z ewentualną drogą dojazdową od ulicy Strzeleckiej. Fot. Geoportal.pl

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj