Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Teatr na leżakach w Starym Browarze w Poznaniu
Redakcja GMP | poniedziałek, 23 sty, 2023 | komentarze 3

Dziś dyskusja nad projektem MPZP dla terenów przy Jeziorze Budzyńskim

Trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy Jeziorze Budzyńskim w Mosinie, znajdujących się w granicach Wielkopolskiego Parku Narodowego. Co przewidziano w projekcie?

Dzisiaj, 23 stycznia 2023 r. o godzinie 15:30, w sali nr 110 w Urzędzie Miejskim w Mosinie, mieszkańcy będą mogli wziąć udział w dyskusji nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy Jeziorze Budzyńskim. Będzie można zapoznać się z całym dokumentem i wnieść do niego uwagi. Treść projektu będzie dostępna do 30 stycznia 2023 r. w urzędzie oraz w wersji elektronicznej – tutaj.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp) określa w jaki sposób ma być kreowana przestrzeń w kolejnych latach. W zaproponowanym planie dominują tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Projektanci przyjęli też możliwość zabudowy usługowej, wyznaczono też teren przeznaczony pod sport i rekreację.

Jak czytamy w dokumencie prognozy oddziaływania na środowisko, „realizacja ustaleń planu wpłynie na ujednolicenie zapisów planistycznych na tym terenie, skanalizowanie ruchu turystycznego w części Wielkopolskiego Parku Narodowego na obszarze opracowania, zapewni niezbędną infrastrukturę, przez co pozwoli na uporządkowanie terenu i mniejszą ingerencję w tereny zieleni o większych walorach przyrodniczych”. Z dokumentu dowiadujemy się, że ustalenia zawarte w planie nie mają charakteru wielkoskalowego. – Projektowane przeznaczenie nie powoduje negatywnego oddziaływania na zabytki i dobra materialne znajdujące się w sąsiedztwie, gdyż z takimi się nie styka, jego skala jest niewielka, a przeznaczenie nieuciążliwe – czytamy.

Przyjęte w planie ograniczenia, związane są z lokalizacją w sąsiedztwie terenów:

 1. Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 – Wielkopolska Dolina Kopalna;
 2. Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz jego otuliny;
 3. obszaru Natura 2000 – Ostoja Wielkopolska;
 4. obszaru Natura 2000 – Ostoja Rogalińska;
 5. strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych Mosina – Krajkowo, na terenie ochrony pośredniej

Projekt MPZP dla terenów przy jeziorze Budzyńskim zakazuje:

  1. przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego,
  2. stacji paliw, punktów dystrybucji paliw,
  3. usług z zakresu blacharstwa, lakiernictwa,
  4. stacji napraw i obsługi pojazdów,
  5. usług demontażu pojazdów i maszyn,
  6. usług składowania odpadów, usług złomowania lub przeładunku złomu,
  7. punktów selektywnej zbiórki odpadów, stacji przeładunkowych odpadów i otwartych składowisk odpadów,
  8. składów otwartych, lokalizowanych poza budynkami,
  9. magazynów innych niż wbudowane w budynki usługowe,
  10. usług zamieszkania zbiorowego

Projekt planu dla terenów przy Jeziorze Budzyńskim obejmuje swoim zasięgiem stanowiska archeologiczne ujęte w ewidencji zabytków archeologicznych.

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Te należy składać na piśmie do burmistrza w terminie do 13 lutego 2023 r.


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest niezwykle istotnym dokumentem (zatwierdzanym w formie uchwały Rady Miejskiej) szczególnie dla mieszkańców oraz inwestorów i osób planujących zakup lub sprzedaż działki, domu czy mieszkania. Osoba zamierzająca wybudować budynek, znajdzie w niej szereg wytycznych parametrów, do których muszą dostosować projekty budynków. Z planu dowiemy się jak będzie mogła wyglądać okolica w kolejnych latach. Czy łąka za oknem nadal pozostanie łąką, czy może teren ten przewidziany będzie na wybudowanie bloku, domu jednorodzinnego czy zakładu przemysłowego.

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy Jeziorze Budzyńskim w Mosinie (fragment)

Rysunek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy Jeziorze Budzyńskim w Mosinie (fragment) – kliknij i zobacz cały dokument

Czerwona Tablica Obszar ochrony ścisłej Jezioro Budzyńskie (WPN)

Obszar Ochrony Ścisłej Jezioro Budzyńskie (WPN)

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Wasze komentarze (3)

 • Gość
  poniedziałek, 23 sty, 2023, 13:35:52 |

  Uwagi do projektu planu można więc składać do nowego burmistrza.
  Za dwa tygodnie mamy nowego burmistrza,nowego trzeciego przewodniczącego rady i nowego szóstego radnego.Dzieje się.

  8
  5
 • karp
  wtorek, 24 sty, 2023, 14:16:30 |

  To miło,że oznaczeniem WS,mosiński referat planowania oznakował tym razem jezioro,a nie sztuczny zbiornik o
  kształcie prostokąta,jak to było przy jednym planów związanych z terenami przy Gałczyńskiego,a ściślej z terenem Stora Enso.

  4
  5
  • gość
   piątek, 27 sty, 2023, 11:19:28 |

   a że jezioro im się rozrosło o kilka hektarów w stosunku do zdjęć satelitarnych to taki drobiazg.

   3
   1

Skomentuj