Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Kowbojski modowy piknik w Starym Browarze w Poznaniu
Redakcja GMP | środa, 27 lut, 2019 | komentarze 2

Wielkopolski Park Narodowy otrzyma dofinansowanie na wykup nieruchomości

Wielkopolski Park Narodowy powiększy swoją całkowitą powierzchnię. Już niebawem park otrzyma dofinansowanie na wykupy nieruchomości położonych na obszarach Natura 2000 „Ostoja Wielkopolska” oraz „Ostoja Rogalińska”. Inicjatywa wykupów podjęta przez dyrekcję parku pozwoli na wyeliminowanie zagrożenia nielegalnego zabudowania terenów położonych przy brzegu jeziora Witobelskiego.

Wielkopolski Park Narodowy otrzyma dofinansowanie na wykupy nieruchomości gruntowych (o powierzchni 0,1142 ha oraz 0,1251 ha). Umowy potwierdzające przekazanie pomocy finansowej podpisał Dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego Zbigniew Sołtysiński.

siedziba WPN fot. wielkopolskipn.pl

Działki leżą na terenie obszarów Natura 2000 – „Ostoja Wielkopolska” oraz „Ostoja Rogalińska”. Ponadto usytuowane są w regionalnym korytarzu ekologicznym rzeki Samicy i znajdują się w zlewni jeziora Witobelskiego. Obecnie działki mają charakter nieużytków. Inicjatywa wykupów podjęta przez WPN pozwoli na wyeliminowanie zagrożenia nielegalnego zabudowania terenów położonych przy brzegu jeziora Witobelskiego. Zostaną one przeznaczone na cele szeroko rozumianej ochrony przyrody.

Również inne parki narodowe rozwiną ochronę swoich cennych zasobów przyrodniczych. Jak podaje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wszystkie wykupy, jakie będą miały miejsce, nie będą miały charakteru wywłaszczania. Ich realizacja nastąpi według cen rynkowych.

Wielkopolski Park Narodowy - jezioro Kociołek, WPN

Wielkopolski Park Narodowy – jezioro Kociołek, WPN

Wykupy gruntów prywatnych, które przeprowadzą też Wigierski Park Narodowy, Kampinoski Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy i Słowiński Park Narodowy, przyczynią się do ochrony unikalnej roślinności (fitocenozy), różnych gatunków zwierząt (zoocenozy) oraz mniejszych organizmów żywych (mikrobiocenozy). Dwanaście dotacji NFOŚiGW przyznanych ostatnio na te cele pięciu parkom narodowym dało sumę prawie 1,1 ml zł.

Obszar ochrony ścisłej Grabina

Obszar ochrony ścisłej Grabina fot. Małgorzata Bręczewska WPN

Umowy potwierdzające przekazanie pomocy finansowej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisała Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW Małgorzata Adamska. Środki będą pochodzić z programu priorytetowego NFOŚiGW Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo.

 

3. *W 2018 roku Wielkopolski Park Narodowy wykonał pierwokupy dla gruntów (w granicach Parku) o powierzchni 7,459 ha*, ale część spraw trafiła do sądu, który dopiero ustali ostateczną wartość nieruchomości przekazanych w wieczyste użytkowanie Wielkopolskiego Parku Narodowego.

źródło: NFOŚiGW, WPN

Obszar ochrony ścisłej Jezioro Góreckie

Obszar ochrony ścisłej Jezioro Góreckie fot. Małgorzata Bręczewska WPN

Wielkopolski Park Narodowy - polana

Wielkopolski Park Narodowy – polana

Ruiny Zamku Klaudyny Potockiej po renowacji - WPN, jezioro Góreckie

Ruiny Zamku Klaudyny Potockiej po renowacji – WPN, jezioro Góreckie

Siedziba dyrekcji WPN - Wielkopolski Park Narodowy

Siedziba dyrekcji WPN – Wielkopolski Park Narodowy

Ruiny zamku Klaudyny Potockiej nad jeziorem Góreckim - Wielkopolski Park Narodowy WPN

Ruiny zamku Klaudyny Potockiej nad jeziorem Góreckim – Wielkopolski Park Narodowy WPN

Obszar ochrony ścisłej Grabina - Wielkopolski Park Narodowy WPN

Obszar ochrony ścisłej Grabina – Wielkopolski Park Narodowy WPN

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Wasze komentarze (2)

  • Gość
    środa, 27 lut, 2019, 12:16:40 |

    Nic tylko czekać aż mur zbudują żeby chronić cenne przyrodnicze walory..

  • Roman
    środa, 27 lut, 2019, 12:20:06 |

    Tak, czekać to tylko na lament osób, którym się to nie podoba. W końcu przecież nie jest to nie kolejne blokowisko, magazyn albo fabryka toż to przecież ta wredna i bezczelna przyroda…

Skomentuj