Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Kowbojski modowy piknik w Starym Browarze w Poznaniu
Redakcja GMP | poniedziałek, 12 lis, 2012 | 1 Komentarz

Apel gminy Mosina

Poniższy apel został rozesłany m.in. do radnych Poznania, posłów, senatorów, wpływowych osób i instytucji. Do redakcji GMP wpływają protesty przeciwko temu rozporządzeniu ze strony mieszkańców i osób, które już tutaj zainwestowały. Protestują też ci, którzy jako właściciele działek budowlanych m.in. w Krajkowie w lipcu otrzymali zgodę na budowę, a w sierpniu im ją cofnięto.Wielu właścicieli uważa, że ich ziemia, za którą zapłacili niemałe pieniądze, stała się bezwartościowa i dotyczy to nie tylko chętnych do budowy domów na terenie gminy, ale także przedsiębiorców, którzy zamierzali tutaj inwestować, oraz osób już prowadzących działalność, dla których nowy przepis oznacza likwidację firmy.

Ujęcie wody Mosina – Krajkowo – APEL GMINY MOSINA

W sprawie rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 9.09.2012r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w rejonie Mosina – Krajkowo dla zaopatrzenia Poznańskiego Systemu Wodociągowego.

W dniu 28 sierpnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w rejonie Mosina – Krajkowo dla zaopatrzenia Poznańskiego Systemu Wodociągowego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 3556). Ustanowiona strefa obejmuje 34% powierzchni gminy Mosina, w tym wsie Krajkowo, Baranowo, Baranówko, Sowinki, Sowiniec oraz przeważającą część miasta Mosina. Ustanowione rozporządzenie nie było konsultowane ani z Gminą, ani z jej mieszkańcami.

Przedmiotowe rozporządzenie wprowadza szereg ograniczeń i zakazów uniemożliwiających realizację inwestycji gminnych, jak budowa dróg i sieci infrastruktury technicznej, ale także funkcjonowanie i rozwój działających już na terenie gminy przedsiębiorców. Wprowadzone zakazy i ograniczenia doprowadzą w konsekwencji do wykluczenia cywilizacyjnego gminy Mosina nie tylko w skali kraju, czy województwa, ale nawet w skali aglomeracji, czy powiatu poznańskiego. Konsekwencją wejścia w życie rozporządzenia jest uniemożliwienie jakiejkolwiek nowej działalności na terenie gminy i jednocześnie skazanie na wymarcie już istniejącej, niezależnie od zastosowanych technologii chroniących środowisko. Stąd też Gmina Mosina, mając na uwadze zapewnienie rozwoju i funkcjonowania zarówno gminy, jak i jej mieszkańców, pragnie wyrazić swoją dezaprobatę trybem i zasadami ustanowienia przedmiotowego aktu prawa miejscowego oraz jego restrykcyjnymi zapisami.

Ochrona wód w Gminie Mosina

Gmina Mosina uważa, że konieczna jest ochrona wód zaopatrujących ujęcie wody dla miasta Poznania i aglomeracji poznańskiej, jednakże jest niedopuszczalne, aby koszty tej ochrony ponosiła tylko i wyłącznie Gmina Mosina i jej mieszkańcy. To właśnie właściciel ujęcia winien, w celu ochrony wód ujęcia wody, przygotować program działań na terenie gminy obejmujący inwestycje chroniące ujęcie wody, w tym np. budowa kanalizacji sanitarnej, utwardzonych dróg oraz finansować ich realizację. Przedmiotowe rozporządzenie w obecnym kształcie poprzez niewspółmierne do wymagań ochrony ograniczenia, uniemożliwia funkcjonowanie i rozwój zarówno Gminie Mosina, jak i jej mieszkańcom.

Gmina Mosina jest otwarta na współpracę zarówno z organami odpowiedzialnymi za ochronę wód, jak i właścicielem ujęcia, w celu wypracowania takich zapisów aktu prawa miejscowego, które z jednej strony będą chronić wody zasilające ujęcie wody dla miasta Poznania i aglomeracji poznańskiej, a z drugiej strony umożliwią funkcjonowanie i zrównoważony rozwój gminie i jej mieszkańcom. W związku z powyższym niezbędne jest, aby w ślad za wprowadzonymi ograniczeniami przekazywane były przez właściciela ujęcia środki finansowe umożliwiające stosowanie specjalnych technologii chroniących ujęcie wody oraz rekompensujących wprowadzone ograniczenia.

Stąd też Gmina Mosina wnosi o wsparcie w działaniach ukierunkowanych na zmianę przedmiotowego aktu prawa miejscowego, a także w wypracowaniu zasad rekompensowania wprowadzonych ograniczeń i nakazów ukierunkowanych na ochronę ujęcia.

Wał ochronny ujęcia wody - Krajkowo

Wał ochronny ujęcia wody – Krajkowo

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Wasze komentarze (1)

  • stary mieszkaniec
    poniedziałek, 12 lis, 2012, 13:21:10 |

    Do Redakcji—RZGW jest z dnia 09 sierpnia 2012r.Kto taki apel wystosował?Czy mamy się domyślać?

Skomentuj