Nowy Tiguan Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze
Redakcja GMP | środa, 12 lip, 2023 | komentarzy 48

„Fiasko”. Nie ma zgody na rozbudowę drogi Poznań – Mosina

„Nie” dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 430 Poznań – Mosina. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie wydał zgody na rozbudowę, argumentując ją zbyt dużymi stratami dla środowiska, związanymi z migracjami zwierząt, poziomem hałasu oraz odprowadzaniem wody. Wygląda na to, że w połączeniu z brakiem możliwości budowy obwodnicy, i biurokratycznymi zawirowaniami przy budowie rond, problem zakorkowania Mosiny pozostanie z nami dłużej.

Zgodnie z przedłożonym do RDOŚ raportem, opiniowana rozbudowa drogi wojewódzkiej dotyczyła fragmentu od węzła Dębina autostrady A2 w Poznaniu aż do końca drogi wojewódzkiej 430 w Mosinie (skrzyżowanie z Mocka) oraz drogą nr 431 (od Mocka do ronda). Prezentowany wariant rozbudowy tej drogi wskazywał na rozbudowę jezdni o szerokości 7 metrów, rozbudowę skrzyżowań, budowę dróg dojazdowych, chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo – rowerowych oraz kanalizacji deszczowej i uzbrojenia terenu.

RDOŚ podważa badania natężenia hałasu

W obszernym dokumencie RDOŚ wskazuje na wiele uchybień w przygotowanej dokumentacji. – Najistotniejszymi brakami w dokumentacji są informacje i analizy z zakresu: ochrony przyrody, gospodarki wodno – ściekowej, hydrogeologii i ochrony przed hałasem – czytamy w decyzji RDOŚ. Podstawą dla oceny hałasu na drodze były między innymi badania aktualnego natężenia ruchu, przeprowadzonym w dniach 16 i 17 kwietnia 2019 roku. Badania prowadzono w 6 punktach. – Analizując raport organ stwierdził, że prognozy ruchu wykonano na podstawie kliku dziesięciominutowych próbek pomiarowych. W każdym z 6 punktów pobierano 3 próbki z podziałem na pojazdy lekkie i ciężkie oraz kierunek ruchu w przedziałach czasu: godz. 6-18 (próbki pobierano w godzinach 11:30 do 16.40), 18-20, 20-22, 22-24 i dodatkowo w jednym punkcie 24-2. Regionalny Dyrektor podważył metodykę wyznaczania prognozy ruchu na podstawie tak wykonanych pomiarów rzeczywistych. Uznał, że pomiary natężenia ruchu stanowiące dane wejściowe do modelu ruchu powinny być wykonane całodobowo – podkreśla RDOŚ. Co zauważa Regionalny Dyrektor, w wykonywanych pomiarach brakuje okresu wczesnorannego, pomiędzy 5 a 8, gdy mieszkańcy dojeżdżają do Poznania. Przeprowadzone badania nie obejmują także godzin powrotu, tj. 16-18. – Nieodpowiednie okresy pobierania próbek natężenia ruchu nie pozwalają także na wiarygodną ocenę dobowej struktury ruchu – czytamy.

Brak konkretów dotyczących odprowadzania wody

Osobną kwestią są tematy związane z gospodarką wodno-ściekową. Jak wskazuje RDOŚ, w przedstawionej dokumentacji brakuje przedstawienia konkretnych rozwiązań minimalizujących oddziaływanie z systemu zbierania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych do środowiska oraz lokalizacji przedsięwzięcia względem obszarów zagrożenia powodzią. – Próby ustalenia przez organ bardziej szczegółowych rozwiązań dotyczących odprowadzania i podczyszczania wód opadowych i roztopowych z terenu planowanego przedsięwzięcia skończyły się fiaskiem – tłumaczy RDOŚ. – Już w raporcie wskazano, że cyt.: „koncepcja projektowa nie zawiera dokładniejszych informacji, dotyczących projektowanych wymiarów i przepustowości urządzeń, w związku z czym ocena ich zdolności do przechwycenia wszystkich odpływających wód z terenu inwestycji jest niemożliwa.” – tłumaczy.

Zagrożenia dla fauny i flory

Kolejna, kluczowa kwestia argumentacji dotyczy oddziaływania na florę i faunę. – W zakresie oddziaływania inwestycji na ornitofaunę, najważniejszy wpływ wynikający z realizacji inwestycji związany byłby z wycinką drzew i zadrzewień i tym samym likwidacją stanowisk lęgowych oraz uszczuplenia bazy żerowej ptaków – czytamy. Choć rozbudowa nie zagraża chronionym gatunkom zwierząt, wykazano istotne zagrożenie dla siedlisk. – Tylko w wariancie o mniejszym zakresie oddziaływania, należą 3 typy siedlisk będących przedmiotami specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Wielkopolska – tłumaczy RDOŚ.

– Główne zagrożenia dla fauny będą wynikały z zaburzenia szlaków migracji, likwidacji stanowisk lęgowych, śmiertelności zwierząt i płoszenia. W zakresie oddziaływania na florę, każdy z wariantów będzie wiązał się ze znacznym zniszczeniem i przekształceniem szaty roślinnej na obszarze przedsięwzięcia i w zakresie jego oddziaływania, wycinką drzew, w tym cennych siedlisk przyrodniczych. Każdy z przedstawionych wariantów będzie powodował negatywne oddziaływania na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 będących pod wpływem bezpośredniego oddziaływania inwestycji, a także na Wielkopolski Park Narodowy – wylicza RDOŚ.

– Dalsze procedowanie w niniejszej sprawie, zdaniem organu, jest niecelowe bowiem zawartość dokumentacji z powodu upływu czasu jest nieaktualna, uzupełnienia uczyniły ją nieczytelną a kolejne ewentualne uzupełnienia pogłębiły by tylko chaos – podsumowuje RDOŚ. – Skutkiem tego jest niemożliwość przeprowadzenia przez Regionalnego Dyrektora prawidłowej oceny oddziaływania na środowisko w zakresie weryfikacji raportu i udziału społeczeństwa.

Od wydanej decyzji wszystkim stronom sprawy przysługuje odwołanie.

– W Regionalnym Planie Transportowym dla Województwa Wielkopolskiego w perspektywie do 2030 roku zapisano tę inwestycję, a jej koszt oszacowano na 500 mln zł. To miała być największa kosztowo inwestycja drogowa Województwa. Wybrano wariant miejscowego poszerzenia jezdni, który obejmował m.in. budowę dróg rowerowych. Inwestycji tej jednak nie ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2023 r. Zatem formalnie nie rezerwowano środków na tę rozbudowę. Będzie jak jest. Warto teraz lobbować za sfinansowaniem budowy obwodnicy południowo-wschodniej Mosiny, która usprawniłaby połączenie między drogami S5 i S11. Warto też dodać, że decyzję środowiskową procedowano przynajmniej od 2014 r. – skomentował Marcin Ługawiak, radny Rady Miejskiej w Mosinie.

Samochody na wjeździe do Mosiny drogą wojewódzką nr 430 (Szosa Poznańska). Korki w tym miejscu w godzinach szczyt potrafią sięgać do skrzyżowania z drogą w kierunku zbiorników wodnych Aquanet

Samochody na wjeździe do Mosiny drogą wojewódzką nr 430 (Szosa Poznańska). Korki w tym miejscu w godzinach szczyt potrafią sięgać do skrzyżowania z drogą w kierunku zbiorników wodnych Aquanet

Skrzyżowanie przy zbiegu ulicy Piotra Mocka i Szosy Poznańskiejzbiegu ulicy Piotra Mocka i Szosy Poznańskiej.

Skrzyżowanie przy zbiegu ulicy Piotra Mocka i Szosy Poznańskiej. W miejscu tym wielu kierowców spędzą dużo czasu w swoich samochodach, gdyż korki zaczynają się nierzadko jeszcze przed przejazdem kolejowym

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Wasze komentarze (48)

 • Gość
  środa, 12 lip, 2023, 13:25:34 |

  Jeżeli rzeczywiście dokumentacja zawierała braki i błędy, pomimo próśb że strony RDOŚ braki te nie zostały uzupełnione, to podziękowania należą się wyłączne naszym urzędnikom. Pytanie, czy te zaniedbania powstały jeszcze za kadencji poprzedniego Burmistrza, czy już za obecnego?
  Inna kwestia, że remont szosy poznańskiej nie rozwiązuje w żadnym stopniu problemów komunikacyjnych w Mosinie. Korki w godzinach szczytu są spowodowane wyłącznie przez naszą miejską infrastrukturę, której nie potrafią naprawić kolejne ekipy rządzących. Niech teraz nikt nam oczu nie mydli, że korki są spowodowane złą wolą RDOŚ. To wyłącznie problem kolejnych Burmistrza i Radnych, którzy z jednej strony nie potrafią zrealizować kluczowej inwestycji w danej Mosinie (rondo przy ul. Mocka, obwodnica), a z drugiej mają problem z komunikacją z RDOŚ (drogą 430). Wstyd Panie i Panowie!

  27
  6
  • Płotka
   środa, 12 lip, 2023, 14:50:44 |

   @Gość – zdaje się , że Twoje żale są wylewane pod niewłaściwym adresem. Rozbudowa drogi wojewódzkiej to nie jest gestia gminy Mosina, a Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Szkoda, że GMP nie podała tego istotnego faktu.

   20
   9
   • Marek
    czwartek, 13 lip, 2023, 11:51:40 |

    To oczywiste, że drogę wojewódzką projektuje zarząd dróg wojewódzkich. Jak to, ze 1+1=2. Naprawdę ktoś pomyślał, ze UM w Mosinie ma taką siłę oddziaływania, ze projektuje drogę z Poznania? No ludzie, ruszcie głową, nie ośmieszajcie się.

 • Mieszkanuec gminy, nie Mosiny
  środa, 12 lip, 2023, 13:39:14 |

  Mam nadzieję, że obwodnica powstanie aż do s5 i wyprowadzi tranzyt z małych miejscowości i z Mosiny. Jednak to musi być zorganizowane dobrze tj. z ekranami dźwiękochłonnymi. Dzie temu bardzo wzrosłaby atrakcyjność gminy i więcej osób byłoby skłonnych się tu osiedlić/wypoczywać.

  7
  6
 • Gość
  środa, 12 lip, 2023, 14:47:39 |

  Niech RDOŚ zajmie się hodowlą jedwabników.

  21
  4
 • Gość
  środa, 12 lip, 2023, 15:49:00 |

  Czy RDOŚ jako państwowy organ,zamiast biurokratycznych i być może przeszkód merytorycznych,może wyartykułować,co należy realnie wykonać,by ludzkie potrzeby w zakresie komunikacji drogą 430 zostały spełnione ?

  29
  4
 • Gość
  środa, 12 lip, 2023, 16:24:42 |

  Bravo dla RDOŚ! Gonić dziadów!

  10
  26
  • Gość
   czwartek, 13 lip, 2023, 12:40:01 |

   Glancuj u plebana!

   3
   2
 • Gość
  środa, 12 lip, 2023, 20:36:50 |

  I jak to się ma do Zamku w Stabnicy ? Jakie tam są oddziaływania na środowisko, kwestie siedlisk lęgowych ptaków i nie tylko. Tamta inwestycja służy nielicznym natomiast droga będzie służyć społeczności. W przypadku budowy zamku nie dopatrzono się nieprawidłowości.
  W okolicach mnożą się nielegalne punkty składowania środków chemicznych zza Odry.
  Na przebudowie zwykłej drogi nie można nic „przytulić” więc komu by na tym zależało. Rzeki też czyste z krystalicznie czystą wodą, tam wszystko jest w „normie”. Wstyd mi że żyję w kraju gdzie urzędnicy nie mają honoru.

  42
  2
 • Gość
  środa, 12 lip, 2023, 20:44:19 |

  Ale tu nie chodzi o to, że RDOŚ nie chce drogi, tylko o dokumentację, która była niekompletna. Jak zwykle ktoś spartaczył robotę i będzie przerzucanie piłeczki, a to RDOŚ zły, bo drogi nie pozwala budować, a to Aquanet zły, bo się rowerową blokuje, a to WPN zły, bo jest na terenie gminy i przez to nic nie wolno. Ciekawe, że w innych gminach się da…

  17
  6
 • Gość
  środa, 12 lip, 2023, 21:22:10 |

  Bez rozbudowy drogi łączącej Mosinę z Poznaniem nigdy nie będzie rozwoju gminy. Bez komunikacji z A2 żaden biznes tu nie przyjdzie. Dojazd rano i powrót po popołudniu z Poznania trwa juz 45-60 minut.To jest najważniejsza inwestycja dla Mosiny. I jeszcze były na nią już zarezereowane środki….dramat. :((

  22
  2
 • Gość
  czwartek, 13 lip, 2023, 6:28:56 |

  Wy o drodze, a my na zawarciu wody nie mamy. Taka gmina.. Już 15 lat czekamy na wodę.

  8
  2
  • Gość
   czwartek, 13 lip, 2023, 12:43:09 |

   Zgłoś sprawę do zespołu folklorystycznego The Waldemar’s, każdy członek tego zespołu jest wszechmogący.

 • Wiktor
  czwartek, 13 lip, 2023, 8:11:57 |

  Co za burdel. W urzędzie siedzą, jedzą sobie ciasteczka i plotkują. Pozatrudniali kolegów i koleżanki, a gdzie kompetencje ?
  Żadnego projektu nie potrafią napisać bez błędów ?
  Na co idą nasze podatki ? Drogi nieutwardzone, zieleń zaniedbana, brak projektów unijnych (!!), Mieszkańcy gminy korzystający ze studni i szamba w XXI wieku, kanalizacja i woda puszczone do lasu, burdel w ZUK i PUK. Przegranie tej zgody to świadectwo nieudolności urzędu. Kolejne. Urzędnicy mają znajomości ale tylko w Mosinie żeby nie można było ich usunąć.

  10
  5
  • Płotka
   czwartek, 13 lip, 2023, 9:51:32 |

   @Wiktor – jesteś pewien, że brak zgody to wina mosińskich urzędników ?
   Apeluję ponownie do redakcji GMP o podanie autorów odrzuconego przez RDOŚ raportu.

   9
   3
 • Obiektywny
  czwartek, 13 lip, 2023, 8:44:51 |

  Jak tylko sięgnę pamięcią to mosińskie urzędasy to zawsze była buta i niekompetencja.

  13
  4
 • Mieszkaniec
  czwartek, 13 lip, 2023, 10:07:53 |

  Czy Redakcja GMP mogłaby podrążyc temat i dowiedziec się jaka instytucja była odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji ? Bo być może niesłusznie krytykujemy jeden czy drugi urząd.

  • Gość
   czwartek, 13 lip, 2023, 10:45:53 |

   Gazeta może podrążyć,choć wyjaśnienie tej kwestii mieszkańcom to raczej obowiązek burmistrza i radnych.

 • czwartek, 13 lip, 2023, 11:21:16 |

  Z racji, iż DW430 jest drogą wojewódzką, dokumentacja została sporządzona przez firmę zewnętrzną na zlecenie WZDW.

  • Gość
   czwartek, 13 lip, 2023, 11:37:20 |

   To teraz trzeba ruszyć do Poznania w sprawie tej badziewnej dokumentacji i zaprosić na sesję imiennie pana Wojewodę.

   • Płotka
    czwartek, 13 lip, 2023, 12:37:10 |

    @Gość – WZDW jest w strukturach samorządu województwa.
    O czym niby Rada miałaby rozmawiać z wojewodą ?
    Jak już, to należałoby zaprosić wicemarszałka Jankowiaka który nadzoruje drogi.

  • Jarek
   czwartek, 13 lip, 2023, 19:09:56 |

   Czyli od 2019 roku WZDW robił dokumentację (4 lata!) która okazała się wadliwa. Urzędnicy mielili papiery, brali pensje, wydawali publiczne pieniądze na podwykonawców którzy robili im (jak się okazuje) nic nie warte opracowania…i wszyscy doili, doili, doili.. Tak wygląda w praktyce państwo PiS. Może redakcja dopyta WZDW ile kosztowało sporządzenie wadliwej dokumentacji która poszła do kosza z rozbiciem na podwykonawców. PS. I bez obaw – nikt z tych urzędników za to marnotrawstwo czasu i pieniędzy nie odpowie. Jak zwykle. Jeszcze premie zapewne brali.

   6
   3
   • Jan Marciniak
    czwartek, 13 lip, 2023, 19:31:26 |

    @Jarek-WZDW, to Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, podległy Marszałkowi Województwa. Marszałek Województwa + zdecydowana większość radnych Sejmiku Wojewódzkiego reprezentują Platformę Obywatelską.To tak na marginesie.

    4
    2
    • Gość
     piątek, 14 lip, 2023, 10:59:13 |

     Radni Panie Janie,powinni ich przepytać w imieniu mieszkańców na nieodległej sesji;niezależnie z jakiej są parafii!

 • emeryt
  czwartek, 13 lip, 2023, 12:25:29 |

  Nie trzeba było lokować za czasów Springierowej bez opamiętania firm spedycyjnych w środku miasta obsługiwanych przez Tiry. Wkrótce przy ul. Lema powstaną dalsze magazyny to dopiero będzie kocioł. Którędy dojada nikt nie wie, łącznie z radnymi.

  6
  2
  • Gość
   czwartek, 13 lip, 2023, 13:00:17 |

   TIR-y fruwać nie potrafią, dojadą tymi drogami co już istnieją. Nikt nie zabroni budować kolejnego magazynu wg planu miejscowego. Ważne aby nie było to wybudowane tak jak się działo za czasów Zofii, Jerzego i Przemysława czyli nie uwzględniając uciążliwości dla mieszkańców mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Czas włodarzy działających na niekorzyść Mosiniaków skończył się.

   9
   3
   • emeryt
    czwartek, 13 lip, 2023, 13:47:37 |

    Magazyny budowane sa mimo sprzeciwu byłej przewodniczącej Rady i mieszkańców w strefie ochronnej ujęcia wody dla aglomeracji poznańskiej. Za czasów burmistrza Kałuzińskiego był plan aby przemysł w Mosinie lokować przy drodze Mosina- Czempin(aktualny do dzisiaj), tam gdzie w pobliżu powstaje obwodnica Czempinia. Niestety posłuchano inwestora a głosy mieszkańców jak to bywało zlekceważono.

    8
    1
    • galla
     czwartek, 13 lip, 2023, 22:14:20 |

     Ciekawe, że tu Aquanet się nie czepia. Ale najwyraźniej wg nich największe zagrożenie dla ujęcia wody stanowią drogi rowerowe, których rozbudowę konsekwentnie blokują.

     7
     1
 • Gość
  czwartek, 13 lip, 2023, 18:41:59 |

  Hej tam na Zawarciu! :-) po wodę i wodociągi to do radnego(tego co na zbity r.j wyrzucili) my w Pecnej mamy 700 metrów w lesie takiego wodociągu na zbyciu chętnie wam podarujemy

  7
  1
  • Gość
   piątek, 14 lip, 2023, 9:17:10 |

   Czy kaznodzieja wspierał geszefciarstwo w Gminie Mosina?

 • Gość
  czwartek, 13 lip, 2023, 21:44:59 |

  Czy ktoś sprawdził czy w księdze wieczystej tej Działki wodociągu leśnego jest wpisana służebności przesyłu na rzecz aquanetu i czy za służebność właściciel działki dostał najczęściej dostaje się jednorazowe odszkodowanie? Bo z tego co wiem gestorzy sieci płacą za zgodę ułożenia sieci na prywatnym gruncie wcale niemałe pieniądze. Gmina chyba też kasuje za takie zgody. Byłoby to dużym nietaktem.

 • Marcin Ługawiak
  piątek, 14 lip, 2023, 12:30:07 |

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska jest obsługiwany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ). RDOŚ jest urzędem administracji rządowej. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska posiada kompetencje określone w wielu ustawach, w tym przede wszystkim w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Uprawnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska można przyrównać np. do uprawnień wojewódzkiego konserwatora zabytków, czy wojewody. Wydawane decyzje przygotowuje urząd (RDOŚ), ale to Dyrektor odpowiada za ich wydanie i konsekwencje decyzji. Obwinianie jakichkolwiek urzędników miejskich, wojewódzkich lub władz samorządu gminnego czy wojewódzkiego jest bezcelowe. Myślę, że błędy i braki w dokumentacji środowiskowej (dla inwestycji został opracowany Raport Oddziaływania na Środowisko) nie wpływają na decyzję Dyrektora. Inwestor, czyli WZDW, nie był w stanie przedstawić sposobów wyeliminowania negatywnego wpływu na środowisko całej inwestycji, bo takich sposobów nie ma.

  4
  2
 • Jarek
  piątek, 14 lip, 2023, 13:22:05 |

  I na tej zasadzie żadna drogaw Pl nie powinna powstać bo każda ingeruje w środowisko. Naprawdę – nie ma wytlumaczenia dla tej urzędniczej żenady.

  6
  1
 • a tata Marcina powiedział
  piątek, 14 lip, 2023, 13:57:48 |

  obecny burmistrz jest bardzo zajęty a to przytulaniem emerytów a to wizytami u starszaków i co najważniejsze „harataniem w gałę, że nie miał czasu aby się tym chociaż trochę zająć. Minęło już 6 miesięcy od wyboru i czas zacząć przepytywać co nasz burmistrz zrobił?. Na razie idzie dzielnie drogą Mielocha same udziały w festynach i lans na Facebooku. Mielocha już nie ma a w urzędzie nadal przybywa pracowników. Mosina zarasta i to dosłownie i w przenośni bo „ni ma kasy”. Czyli kasjer który do perfekcji opanował Facebooka nie spowodował cudu nad Kanałem Mosińskim. Gmina nadal jest bezradna i bierna. Przetarg na zakup 3 śmieciarek jest tego przykładem. Złożono ofertę tylko na jedną śmieciarkę!!!!. W Polsce brakuje już śmieciarek????. Brak perspektyw rozbudowy drogi do Mosiny z Poznania to dramat. Bierność nowej/starej* władzy (niepotrzebne skreślić) to kolejny dramat.

  6
  3
 • Płotka
  piątek, 14 lip, 2023, 14:23:46 |

  W procesie ratowania Kokotka i pałacu Budzyń wielkie zasługi – wg. Burmistrza – oprócz pracowników Urzędu położył poseł Bartłomiej. Chciałbym wiedzieć na czym konkretnie ta pomoc posła polegała. Poseł jest wszędzie i wszystkim pomaga. Gdyby nie poseł nie byłoby nic , nic by nie było!

  9
  1
 • a tata Marcina powiedział
  piątek, 14 lip, 2023, 15:00:37 |

  nasz Burmistrz wzorem swojego poprzednika już ogłasza sukces. Miał być basen, czerwonka, rondo i licho wie jeszcze co i co? ano nic, były tylko vlogi. Będziemy mieli Kokotka i pałac Budzyń za jednym razem. Poseł Wróblewski załatwi (bo Burmistrz nie umie załatwić innych spraw). Na pewno wszyscy mieszkańcy z wypiekami na twarzy chcą mieć nowego Kokotka i pałac Budzyński bo nic więcej w gminie Mosina im do szczęścia nie brakuje. W całej gminie jest kanalizacja i wodociągi, wszyscy przed domami mają drogi z odwodnieniem i chodniki a całą gminę przecinają dziesiątki kilometrów dróg rowerowych – o pałacowej zieleni w całej gminie nie wspomnę. Jak kierowcy przebiją się przez korki to z dumą będą spoglądać na owoc działań burmistrza : Kokotka i pałac Budzyński. Mała uwaga: remont obiektów objętych ochroną konserwatorską to koszt często o 100% większy niż zwykłych rewitalizacji ale to już szczegół i tak nie mamy na co wydawać pieniędzy.

  6
  3
 • Gefir
  piątek, 14 lip, 2023, 19:08:39 |

  W 2009 postulowałem odkorkowanie mosiny małymi krokami .Pierwszy to most na kanale obok cmentarza w przedłuzeniu ul Sowińskiego i kilkaset metrów drogi do przejazdu kolejowego .Duza częś ć miiasta jest odkorkowana .Oczywiście przejazd tylko do 3,5 T. Mosiński madtrala Marcinkowski zanegował ten pomysł powołujac się na obwodnicę wschodnia .Jak wyglądasz dzisiaj Panie Marcinkowski ! Nastepnie potrzebny jest jesze jeden most poniżej Krosinka na wysokości ul Krasickiego.Mosina odkorkowana prostymi sposobami !

  • Pawel
   niedziela, 16 lip, 2023, 13:23:09 |

   Zgadzam się z przedmówca Gefir.Aż mnie krew zalewa ,gdy przejeżdżam samochodem ,bądz rowerem i widzę następny NOWY BUBEL w miejscowości Krosinko ,czyli przebudowany Most na Kanale Mosińskim. Nie ma jak dla mnie usprawiedliwienia dla osób podejmujących taka właśnie decyzje(Radni +Burmistrz),o tego typu przebudowie. Jestem bardzo zaciekawiony, czy te osoby w swoich budżetach domowych tez by taka decyzje podjęli? Jak dla mnie, są TO ,wyrzucone Państwowe pieniądze w BŁOTO!!!! .Wystarczyło poszerzyć ten most ,i było by bez ruchu wahadłowego i rowerem tez by można było swobodnie jeżdzić.Jeżeli robi się takie poważne błędy na małych inwestycjach ,to czego można oczekiwać w przyszłości???

   • Świr
    niedziela, 16 lip, 2023, 18:13:37 |

    Ten bubel jest już z 4 lata i dopiero to zauważyłeś Pawle? Może to ty byłeś uczestnikiem kolizji na długim prostym odcinku przy przedszkolu na lipowej?

    1
    1
    • Pawel
     poniedziałek, 17 lip, 2023, 12:19:04 |

     Świrku,odpowiem tylko raz,ma/maja szczescie ze dalej juz nie pracuje,tam gdzie pracowałem.Chyba wiesz co mam na myśli.A tak na przyszłość radze Tobie nie pisz takich bzdur,gdyz wiesz ,ze za takie wypowiedzi możesz odpowiadać przed Sadem

     3
     1
 • a tata Marcina powiedział
  piątek, 14 lip, 2023, 22:30:55 |

  Do gościa z Marsa. Może coś skuma (kropla drąży skałę):
  http://bip.um.mosina.pl/um/planowanie-przestrzenne-rewitalizacja-zabytki/zabytki/gminna-ewidencja-zabytkw.html.
  Wystarczy tylko poszukać i te dwa budynki znależć.

 • Gość
  niedziela, 16 lip, 2023, 7:10:56 |

  W skrocie..poprzedni brmistrz by mierny a nowy jak dotad jest tej samej klasy..lipa do kwadratu.

  4
  1
 • Gość
  niedziela, 16 lip, 2023, 8:42:59 |

  Mniej więcej tak jak autorzy wpisów, kompletnie odporni na wiedzę i pozbawieni umiejętności czytania ze zrozumieniem.

  5
  2
 • Gość
  niedziela, 16 lip, 2023, 18:08:39 |

  Artykuł jest o drodze Poznań – Mosina a elyty mosińskie rozpisują sie o wszystkim tylko nie o tym. Jak wyzej ktoś napisał – odporni na wiedzę i umiejętność czytania ze zrozumieniem. Ciemnogród level master.

  6
  1
 • Gość
  niedziela, 16 lip, 2023, 21:40:25 |

  Sam jesteś ciemnogród! Mosiniaki to fajne chłopaki! A jak ci się nie podoba to vonstąd!

  1
  8

Skomentuj