Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze
Jan Bylczyński | poniedziałek, 12 mar, 2018 | komentarzy 40

Strategiczne inwestycje drogowe w naszej okolicy (aktualizacja)

Aktualizacja: Dzięki uprzejmości redakcji Drogoweinfo publikujemy najnowsze zdjęcia z budowy trasy S5 Poznań – Wronczyn.

Przedstawiamy informacje dotyczące realizowanych w naszych okolicach ważnych inwestycji drogowych. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu planuje rozbudowę i modernizację dróg, które przebiegają przez region gminy Mosina. Mowa o drodze nr 431 z Mosiny do Kórnika oraz o drodze nr 306 w kierunku Stęszewa. W ramach rozbudowy nastąpi także modernizacja mostu na Warcie w Rogalinku. Nie bez znaczenia dla regionu będzie też miało oddanie do użytku odcinka drogi ekspresowej S5 Wronczyn – Poznań.

Rozbudowa drogi nr 306

Przetarg na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od skrzyżowania z nowym przebiegiem drogi S5 do drogi wojewódzkiej nr 431 został rozstrzygnięty 26 września 2017 r. Została też podpisana umowa z wykonawcą. Do 9 października 2018 r. musi on przekazać do WZDW dokumentację projektową wraz z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Dopiero potem rozpoczną się roboty budowlane. Termin zakończenia rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 306 został wyznaczony na 22 listopada 2019 r.

Rozbudowa drogi nr 431

Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji na drodze wojewódzkiej nr 431 nie jest obecnie znany. Pierwsze postępowanie przetargowe na rozbudowę drogi 431 (Rogalin – Dymaczewo) zostało UNIEWAŻNIONE z powodu zbyt wysokiej oferty jedynego zgłoszonego wykonawcy. Do tej pory decyzja o ponownym wszczęciu postępowania przetargowego nie została podjęta. Postępowanie zostało podzielone na dwie części (zadania). Część pierwsza to etap od Rogalina do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 306 (w Dymaczewie Nowym) – jest to odcinek drogi o długości około 13,09 km (wyłączona z opracowania jest tutaj budowa mostu przez Wartę), przebiegający przez miejscowości: Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare, Krosinko, Mosina, Rogalinek, Rogalin.

odcinek drogi nr 431 objęty rozbudową

odcinek drogi nr 431 objęty rozbudową

Zakres rozbudowy dróg nr 431 i 306

Zakres rozbudowy dróg nr 431 i 306, na podstawie którego wykonawcy przygotują projekty, ma objąć m.in.: wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni, ujednolicenie szerokości jezdni do wymaganej dla tego rodzaju dróg, czyli 7 metrów, przebudowę skrzyżowań pod kątem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, budowę i przebudowę chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych, budowę nowych i przebudowę istniejących zatok autobusowych, wykonanie zjazdów do posesji, budowę lub przebudowę systemu odwodnienia, budowę kanalizacji deszczowej w miejscowościach, wykonanie nowych lub przebudowanie istniejących przepustów pod drogą.

Mosina Poznań droga nr 431

droga nr 431 (Rogalinek)

„Zaprojektuj i wybuduj”

Zarówno rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431, jak i rozbudowa drogi nr 306, będzie realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że wyłoniony w przetargu wykonawca najpierw będzie musiał przygotować projekt, uzyskać wszelkie uzgodnienia i wymagane prawem decyzje, a dopiero potem przystąpić do budowy.

Budowa mostu w Rogalinku

W przypadku budowy mostu przez Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w Rogalinku WZDW czeka na uzyskanie wymaganych pozwoleń i decyzji ZRID. Dopiero po ich uzyskaniu będzie można przygotować procedurę przetargową. Zbyt wcześnie zatem, by określić termin rozpoczęcia inwestycji. Terminy zakończenia budowy mostu w Rogalinku oraz rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 431 będą uzależnione od daty podpisania umów z wykonawcami.

most w Rogalinku (obecnie)

Zakres rozbudowy

Zakres inwestycji obejmuje budowę pięcioprzęsłowego mostu wraz z dojazdami o łącznej długości ok. 768 m. Nowy most, jak i cała trasa projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 431 powstanie na północ od obecnego przebiegu drogi. Początek budowy mostu znajdować się będzie na wysokości ul. Niwka Stara (okolice oczyszczalni), koniec – na skrzyżowaniu ul. Północnej i Wodnej (w tym miejscu most zejdzie na stary ślad). Na dojazdach pojawią się prawdopodobnie dwie zatoki autobusowe/techniczne.

Odszkodowania dla właścicielu nieruchomości

Podziały nieruchomości i ich zajęcie na cele drogowe zostaną określone w wydanych przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzjach ZRID. Następnie na ich podstawie Wojewoda wyda decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości. Podstawą do ustalenia wysokości odszkodowania będzie wycena przygotowana przez rzeczoznawcę. Co do zasady wysokość odszkodowania będzie określana w oparciu o wartość gruntów przy uwzględnieniu ich przeznaczenia w dokumentacji planistycznej (studium lub miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) na dzień wydania decyzji ZRID.

Obwodnica Mosiny i Czerwonka

Istotną kwestią w usprawnieniu ruchu w naszym regionie na pewno miałaby budowa obwodnicy Mosiny. Niestety inwestycja ta jest jeszcze na etapie rozmów. W miejscu stoi też pomysł budowy Czerwonki. Projekt, który posiada gmina Mosina został zakwestionowany przez Starostwo Powiatowe. Według najnowszych informacji przekazanych przez Burmistrza Gminy Mosina Jerzego Rysia projekt Czerwonki zostanie zgłoszony do propozycji budżetu gminy na 2019 r. Tak więc obie te, jakże ważne dla mieszkańców inwestycje pozostają jeszcze w sferze marzeń.

Odcinek drogi ekspresowej S5 Wronczyn – Poznań (połączenie z autostradą A2)

Budowa tej trasy jest mocno opóźniona. Odcinek drogi ekspresowej S5 z Poznania w kierunku Wrocławia, miał być gotowy w listopadzie 2017 r. jednak GDDKiA przesunęła termin zakończenia prac na 2018 rok. Przypomnijmy, że odcinek ten miał być oddany do użytku na Euro 2012. Niewykluczone, że pojawią się większe opóźnienia, gdyż wykonawca prac zgłaszał możliwość kolejnego przesunięcia terminu. Z ostatnich informacji (marzec 2018 r.) wynika, że prace mogą potrwać nawet do 2019 r.

S5 Poznań – Wronczyn – zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi dwujezdniowej z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Trzy węzły drogowe: Wronczyn, Stęszew, na połączeniu z drogą krajową nr 32 i Dopiewo (dawniej Konarzewo), zlokalizowany pomiędzy miejscowościami Konarzewo i Chomęcice oraz MOP Zamysłowo. Droga przebiegać będzie po całkowicie nowym śladzie i pełnić będzie funkcje obwodnicy Stęszewa. Odcinek S5 Poznań – Wronczyn zapewni połączenie ekspresowej piątki biegnącej z Wrocławia z autostradą A2. Na budowę tej trasy czekają mieszkańcy Komornik i Stęszewa, którzy będą mogli odetchnąć od uciążliwości dużego ruchu pojazdów. Oddanie do użytku tej trasy niewątpliwie przyczyni się również do rozładowania ruchu w regionie Mosiny i Puszczykowa, a dojazd do Poznania od strony Komornik na pewno będzie o wiele mniej uciążliwy.

Obecny postęp prac budowy trasy S5 Poznań – Wronczyn (stan na marzec 2018 r.)

Nie wiem czy oni do czerwca zdążą choćby z przejezdnością.... S5 Poznan - Wronczyn. Fot:bobby29 SSC

S5 Poznań – Wronczyn. Fot:bobby29 SSC

S5 Poznań – Wronczyn. Fot:bobby29 SSC

S5 Poznań – Wronczyn. Fot:bobby29 SSC

S5 Poznań – Wronczyn. Fot:bobby29 SSC

Budowa drogi ekspresowej S5

Budowa drogi ekspresowej S5 na trasie Poznań (Głuchowo) – Wronczyn. Wiadukt WD9. Zdjęcia: GDDKiA, marzec 2016

Budowa drogi ekspresowej S5 - Konarzewo

Budowa drogi ekspresowej S5 na trasie Poznań (Głuchowo) – Wronczyn. Węzeł Konarzewo. Zdjęcia: GDDKiA, marzec 2016

Węzeł Stęszew i obiekt WS-11

Węzeł Stęszew i obiekt WS-11

źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad; opracowanie Joanny Nowaczyk (Informator Mosiński) na podstawie wyjaśnień udzielonych przez Kingę Hedrych – zastępcę Dyrektora WZDW; Drogoweinfo (strona fb)

Pierwotnie wpis opublikowano: 10 Stycznia 2018 r. o godz. 10:00

Jan Bylczyński

Dziennikarz GMP

Wasze komentarze (40)

 • As
  środa, 10 sty, 2018, 11:34:22 |

  Odnośnie obwodnicy i czerwonki. Mówiło się o tym bardzo dużo i w taki sposób jakby już miały być pierwsze łopaty wbijać. A okazuje się, że żadnych konkretów tylko biadolenie.

 • Bolo
  środa, 10 sty, 2018, 11:44:34 |

  czyli czekają nas większe korki na czas remontów, a po nim jeszcze większe, ze względu na zwiększony tranzyt, żyć nie umierać.

 • Mili
  środa, 10 sty, 2018, 12:36:49 |

  Ciekawe jak długo będzie trzeba czekać na te wszystkie zmiany…

  • Oz
   piątek, 12 sty, 2018, 0:39:57 |

   Tunel na Śremskiej prawdę Ci powie.

   • Namolny mieszkaniec
    piątek, 12 sty, 2018, 0:47:02 |

    Taaa a może rozmowy o czerwonce tak dla odmiany zacząć od tematu odwodnienia?

 • mosiniak
  środa, 10 sty, 2018, 13:43:53 |

  Jak zawsze tylko biadolenie z waszej strony. Moze jednak nadstawiać uszu trzeba, że nie wspomne o czytaniu budżetu (przecież jest osiągalny), mozna przyjść posłuchać na komisję co my radni mamy do powiedzenia itd.
  Krótko:
  – w sprawie budowy obwodnicy wschodniej (to ta poważniejsza ze zjazdem z ulicy Mocka) otrzymano wytyczne projektowe od WZDW (takie są konieczne) i zapewne niebawem przetarg na projekt pierwszego odcinka tej obwodnicy.
  – Czerwonka jak słychać z magistratu oraz z komisji inwestycji projekt wymaga kilku uzgodnień ze Starostwem Powiatowym.
  W budżecie (jak poszperacie, to znajdziecie) są pieniądze na projekt obwodnicy wschodniej oraz na zakończenie projektowania i rozpoczęcie budowy Czerwonki.

  • andrzej
   środa, 10 sty, 2018, 18:03:18 |

   @Mosiniak – Panie Radny, skoro już Pan pisze w formie „(..) co my radni mamy do powiedzenia” to ja chciałbym wiedzieć jakim radnym Pan jest skoro pisze anonimowo. Ujawnij się Pan.

   • mosiniak
    czwartek, 11 sty, 2018, 12:10:20 |

    Czy pytam Pana/Panią kim jesteś? Na dobrą sprawę możesz być burmistrzem, księdzem, albo także radnym. Nie pytam o to, więc nie pytaj i Ty. To jest internet i albo godzisz się na panujace tutaj zasady, albo nie.

    • andrzej
     czwartek, 11 sty, 2018, 14:43:59 |

     Taka arogancja w wypowiedzi hmm.. Już chyba wiem. Pozdrawiam radnego (mentalnie obecnego).

   • Kacha
    niedziela, 14 sty, 2018, 0:02:29 |

    Hi hi. Przy tym temacie nie tylko byli, ale i obecni radni się wypowiadają, ale nikt nie chce się ujawnić. To nic złego, taki jest internet, tutaj Anonim ma rację. Po co naciskać. Niezły cyrk!

  • Polak Mały
   czwartek, 11 sty, 2018, 9:07:04 |

   No proszę… czyżby Pan Radny wstydził się swoich poglądów, że od kilku miesięcy mędrkował anonimowo? Nie świadczy to o Panu dobrze…
   A wracając do sprawy – od projektu do realizacji jest bardzo długa droga. Po co mydlić mieszkańcom oczy projektem jeśli pieniędzy na jego realizację w budżecie centralnym nie ma…? Mamy już plany odwodnic i rond, które miały być wykonane dziesiątki lat temu i nic z tego nie wynika…
   Dobrze Pan wie, że Marszałek nie ma zamiaru finansować w najbliższym czasie naszej obwodnicy, a wy idziecie w zaparte, byle pozostać na następną kadencję. Tu naobiecujemy, trochę się powymądrzamy a na końcu zwalimy na kogoś innego, że mimo dobrej woli się nie udało bo ktoś przeszkodził.

   • mosiniak
    czwartek, 11 sty, 2018, 12:19:57 |

    Nie chcę się powtarzać w kwestiach zasadniczych. Odpowiedzialem internaucie „andrzej”.
    W sprawach inwestycyjnych, jeśli masz lepsze pomysły, to je przedstaw. Sam chętnie zobaczę, co masz do powiedzenia.
    Jeśli chodzi o stanowisko Marszałka to powiem, że nie wiem, czy ma zamiar i ewentualnie kiedy jest możliwe finansowanie obwodnicy.
    O to zapytaj burmistrza, albo urzedujących radnych, albo samego Marszałka.
    W tej sprawie wiem tyle obecnie, co Ty.

    • Polak mały
     czwartek, 11 sty, 2018, 19:18:50 |

     Bardzo proszę się nie spoufalać. Od naszych przedstawicieli oczekujemy trochę większej kultury…

     • Gość
      piątek, 12 sty, 2018, 0:43:49 |

      Nikt od nikogo nie wymaga ujawniania swoich personaliów. Pisze, że nie chce – jabto rozumiem.bpo co tak naciskać i konflikty generować. Ludziom to już totalnie odwala przez te wybory.

   • Kacha
    sobota, 13 sty, 2018, 23:37:55 |

    Pani Radna. Ładnie to tak ukrywać swoje liczka i na dodatek pod wąsami chłopa? Przystoi to radnej z pierszego rzędu?

 • mosiniak
  czwartek, 11 sty, 2018, 12:07:04 |

  Były radny.

 • mlody
  piątek, 19 sty, 2018, 10:52:28 |

  Tylko kiedy powstanie most i te drogi.Na most jest projekt tylko jakoś się im nie spieszy a, jest on w coraz gorszym stanie WZDW ma duże plany ale nie idą w parze z realizacja. W planie zamowien na 2018 ujęty jest most, drogi 431 już nie ma czyzby skonczylo się na obietnicach ?

  • orient
   piątek, 19 sty, 2018, 11:22:50 |

   Cóż, pożyjemy – zobaczymy. Czerwonka i obwodnica to na razie obietnice przedwyborcze. Ale rozbudowa 431 jest już na papierze.

   • mlody
    sobota, 20 sty, 2018, 13:17:03 |

    Jest na papierze tylko ze z 2017 bo most jest 2017 i 2018 wzdw.pl/przetargi/plan-zamowien-publicznych/

  • Kacha
   sobota, 20 sty, 2018, 16:10:57 |

   Podobno Czerwonka ma projekt, który wymaga tylko drobnych uzgodnień ze Starostą oraz pozwolenia na budowę. Obwoddnica ma koncepcję projektową, ostatnio podobno otrzymała wytyczne projektowe z WZDW, a mając zabezpieczone środki na projekt pewnie niebawem ruszy w kierunku projektowania. Pierwszy etap to podobno odcinek od Mocka do Śremskiej. Już taka realizacja przydałaby się osiedlu Za Barwą, czy mieszkańcom osiedla przy Gałczyńskiego a nawet skorzystało by Nowe Krosno. Jak ruszy projek, to pojawi się nadzieja.

   • Przemysław Wielki
    sobota, 20 sty, 2018, 16:27:15 |

    Przemysław Mieloch, to teraz Kacha :)

   • Dominik
    sobota, 20 sty, 2018, 19:26:59 |

    Na ostatniej komisji Inwestycji Burmistrz wraz z projektantem wskazał jasno, że są dwa (małe) ale bardzo istotne problemy związane z podziałem/przejściem przez działki (podać numer/y?). Nie pierwszy i nie ostatni raz.. ale co tu się rozpisywać. W tak zasadniczej sprawie (inwestycji), Burmistrz powinien wystosować komunikat do mieszkańców (ale to tylko moje zdanie). PS. Burmistrz wskazywał, że w wersji optymistycznej przetarg odbędzie się w maju – mam jednak wątpliwości czy prace związane z wycinką drzew mogą odbywać się późną wiosną/wczesnym latem… ale to już osobna sprawa.

    • Kacha
     sobota, 20 sty, 2018, 22:26:35 |

     No i widzisz jeden z drugim? Wreszcie jakiś konkret. Od razu widać radnego z pasją… Dzięki Dominik, takich konkretów tutaj potrzeba. Podaj numery działek. To rozjaśni nam skąpą wiedzę.

     • Many
      niedziela, 21 sty, 2018, 1:17:37 |

      Kacha dobrze prawi :-)
      Szanujmy się!

    • mlody
     poniedziałek, 22 sty, 2018, 22:12:19 |

     Dominiku a, w sprawie 431 sa jakies sluchy czy ucichło wszystko ?

     • Dominik
      wtorek, 23 sty, 2018, 10:24:19 |

      W planie zamówień na 2018 r. jest tylko pozycja budowy mostu w Rogalinku (przetarg w I kwartale). Sam jestem ciekawy dlaczego. W jednym z pism Marszałek wskazuje, że podejmą się przebudowy ale w „ograniczonym zakresie” kiedy? Nie wiadomo.

     • mlody
      wtorek, 23 sty, 2018, 15:51:10 |

      Szkoda ze na razie cisza w tym temacie, obiecana sciezka rowerowa Kórnik -Mosina przy tej budowie by pokazala jak ludzie w gmnie i nie tylko z nasz gminy by się przesiedli na rowery a, weekendy nawet by było tłoczno na owej sciezce:)

    • Kacha
     wtorek, 23 sty, 2018, 18:11:45 |

     Proszę o numery działek.

   • Polak Mały
    niedziela, 21 sty, 2018, 9:34:41 |

    Pieniędzy w budżecie na budowę nie ma i przestańcie ludziom mydlić oczy! Miasto dało ciała w finansowaniu Czarnokurza a tu robicie wszystko by tylko zachować wrażenie, że wszystko jest pod kontrolą… Niech jeszcze Mosiniak stworzy sobie kilka alter-ego i pisze sam ze sobą…

    • mosiniak
     niedziela, 21 sty, 2018, 14:53:09 |

     Pisz o sobie. Wystarczy, że Twoje alter-ego zapełnia wszystkie zakamarki mosińskiego internetu. I nie pisz do mnie w liczbie mnogiej, bo to żałosne i zarazem śmieszne. Zaczynam rozumieć, co miała na myśli Kacha pisząc tutaj 13 stycznia…

     • Polak Mały
      niedziela, 21 sty, 2018, 20:06:36 |

      Mogę zapewnić Pana Szanowny Mosiniaku jaki i pozostałe osoby, które sobie Pan stworzył, że nie mam nic wspólnego z urzędem i jestem zwykłym mieszkańcem Mosiny. To, że komuś nie podoba się jej zarządzanie lub ma inne spojrzenie na funkcjonowanie gminy nie oznacza, że musi należeć do jakiejś wyimaginowanej przez Pana opozycji… Niestety to Pan, będąc wcześniej lub obecnie radnym – chowa się za anonimowym nickiem a przecież jak jest tak pięknie, to nie ma Pan się czego wstydzić… Prawda? Proszę darować sobie pyszałkowaty ton…

     • mosiniak
      niedziela, 21 sty, 2018, 22:10:15 |

      Nie wysilaj się Polaku Mały. Pan, Pani albo Ty lub Wy… jakie to ma znaczenie. Chcesz być bardziej wiarygodnym niż ja, ale przecież także siedzisz bezpiecznie za swoim infantylnym nickiem wmawiając innym to, czego sobie nie chcesz przypisać. Daruj sobie ton, jakim nauczyciel poucza lub karci dziecko z racji swej przewagi nad nim. Tutaj jej nie masz. Tutaj jesteśmy równi i mamy takie same prawa. Mentorski ton uprawiaj przed lustrem. Nie wmawiaj innym, że są tym czym nie są, a sobie nie przypisuj roli, której nie wypełniasz gdyż z Toba jest dokładnie odwrotnie niż mogłoby wynikać z Twojej deklaracji. Twoje oświadczenie mogłoby być także moim i na tym polega paradoks.

     • Polak mały
      poniedziałek, 22 sty, 2018, 7:50:03 |

      Czas chyba odwiedzić lekarza…

 • Kacha
  sobota, 20 sty, 2018, 17:48:51 |

  Hi, hi. Aleś się zabełtał. Dawno się tak nie uśmiałam. I ten nik „Wielki” hehehehe. A nie piszesz ty sam na siebie? A fe!

 • Jacek Fordon
  poniedziałek, 12 mar, 2018, 16:41:49 |

  Nie rozumiem Was dlaczego wszyscy tutaj posługujące się pseudonimami. Brak odwagi? Takie to męskie.

 • Mariola Marecka Chudak
  poniedziałek, 12 mar, 2018, 17:05:59 |

  Pytanie – czy kiedykolwiek rozważana była budowa tunelu, jako bezkolizyjnego przejazdu pod torami w ciągu ulicy Mocka?

 • orient
  poniedziałek, 12 mar, 2018, 17:10:38 |

  Przyznam, że nie słyszałem o takim pomyśle, chociaż po wielkiej klapie z tunelem na Śremskiej raczej wydaje mi się, że mieszkańcy woleliby jednak czekać na szlabanach.

  • Jul
   poniedziałek, 12 mar, 2018, 21:54:33 |

   Oby się przy nich nie zestarzeli. Przy takim podejściu do problemu jest to całkiem prawdopodobne.

 • Bolo
  wtorek, 13 mar, 2018, 10:27:05 |

  Najważniejsze, że robią. Jak widać opóźnienia w tym kraju to norma.

 • Mlody
  sobota, 24 mar, 2018, 17:05:56 |

  Kończy się pierwszy kwartał a, w WZDW nie widać przetargu choćby na budowę mostu w Rogalinku czyżby to były tylko plany wieloletnie ??

Skomentuj